Hva mener vi om?

Hva mener vi om eutanasi?

religioner      |      12/09/2012

Hva mener Hare Krishna, Holistisk forbund og og shintoer om aktiv dødshjelp?

Av Hans Olav Arnesen

”Heller ikke vil jeg gi noe dødelig middel, selv ikke om man ber meg om det, ei heller råde noen til slikt (Den hippokratiske legeed).”

Aktiv dødshjelp er ikke noe nytt. Den hippokratiske legeeden forbyr leger å yte hjelp til mennesker som ønsker å dø. Det ville vært liten grunn til å inkludere et slikt forbud i eden dersom det ikke var en reell etterspørsel etter slik hjelp. Men er de ulike religiøse tradisjonene enige med legevitenskapens far om at man ikke under noen omstendigheter bør se på døden som en kur for selv de største pinsler i dette livet?

Holistisk forbund

Det nyåndelige miljøet i Norge er lite opptatt av dogmer, og er av den oppfatning at det som er rett for ett menneske ikke nødvendigvis er rett for et annet. Av den grunn er det kanskje ikke overraskende at Holistisk forbund har valgt å la spørsmålet om eutanasi stå åpent, selv om de har diskutert ulike problemstillinger knyttet til temaet. Leder for forbundet, Anne Kristin Ramberg-Mohn, har følgende å si om aktiv dødshjelp:

– Holistisk forbund har ikke noe offisielt standpunkt i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Som prinsipp mener vi likevel at det må være opp til den enkelte å treffe en slik avgjørelse. Hvis noen velger ønsker å avslutte sitt eget liv så aksepterer vi det. Vi som livssynssamfunn er ikke fordømmende dersom noen skulle velge å avslutte livet på denne måten, men det er heller ikke noe vi oppfordrer til.

Shintoisme

Hva med shinto? Mye takket våre venner i Hollywood forbinder jo mange Japan med rituelt selvmord: seppuku. Kanskje shintoismen derfor er mer åpen for den typen assistert selvmord som eutanasi jo faktisk er?

Nei, mener professor Marcus Jacobus Teeuwen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO. For det første er seppuku ikke lenger en levende tradisjon, men snarere forbundet med en skammelig fortid som endte med nederlaget i 1945. For det andre er det vanskelig å finne et omforent syn på verken aktiv dødshjelp eller noe annet innenfor shintoismen. Det skyldes at man ikke har én samlet organisasjon, men også fordi det nærmeste man kommer en slik organisasjon, Jinja Honchō, har valgt ikke å definere noen shintolære. Det begrunner de med at helligdommene skal være åpne for alle, og ikke kun for medlemmer av én bestemt tro.  Helligdommenes viktigste formål er å forene lokalsamfunnet, og det er ikke mulig hvis brukerne av helligdommene må identifisere seg med en bestemt tro. Du finner derfor mange prester som sier det ene eller det andre, men de taler kun på egne vegne. Generelt er japanere nokså negative til eutanasi, ifølge Teeuwen.

 

Hare Krishna

Martin Krogsgaard ved Hare Krishna – tempelet i Oslo har følgende å si om aktiv dødshjelp:

– Vi går ikke inn for verken selvmord eller mord. Dersom noen ønsker å dø kan man slutte å spise og drikke. I andre tider og i andre samfunn gikk man ut i skogen for å dø. Men vi forstår at vi ikke er denne kroppen. Når vi dør er det ikke vi som dør. Har man denne forståelsen, og befinner seg i en kropp man ikke lenger ønsker, er det kanskje forståelig at man vil forlate den. Kanskje ville jeg gjort det selv om jeg var handikappet, men ikke om jeg ennå kunne gjøre noe godt for noen.

Det er også viktig for oss å være bevisst når vi dør slik at vi kan huske Krishna. Derfor går vi ikke inn for aktiv dødshjelp med bruk av gift eller bedøvende stoffer.

Lenker:

 

 , , ,