Aktuelt

Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika

Hans Olav Arnesen      |      12/04/2013

Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika. Kan det likevel være riktig å hevde at katolisismen er i vekst i denne delen av verden? La oss se om tall fra Pew Research Center kan gi oss noen svar.

Av Hans Olav Arnesen

Det er gode tider for Den katolske kirke. I Norge øker katolikkene raskere i tilhengertall enn noe annet trossamfunn, og internasjonalt har valget av Frans I som pave vært en vitamininnsprøytning.

Da pave Frans I ble valgt til pave var søster Anne Bente Hadland i NRKs studio og kommenterte begivenheten sammen med biskop Bernt Eidsvig. Hun påpekte at Den katolske kirke var en kirke i vekst. Også i Latin-Amerika, hvor den nye paven kommer fra.

Kan dette stemme? Religionsvitere har jo i lang tid vært opptatt av pentekostalismens sterke vekst på bekostning av katolisismen i denne delen av verden. Enkelte har endog spådd en avkatolisering av Sør- og Mellom-Amerika. Begge deler kan vel ikke være rett. Eller?

Jo, på sett og vis kan det det. Pew Research Center utgav en stor rapport som viser den katolske befolkningen i verden i 2011. Den består av data fra 2010.  Disse tallene, med enkelte oppdateringer, har de sammenlignet med tall fra World Christian Database som viser fordelingen av verdens katolikker i 1910. Kanskje kan disse tallene kaste lys over valget av den første latinamerikanske paven, så vel som å forklare søster Anne Bente Hadlands påstand?

Reprinted with permission of the Pew Research Center, “Latin America’s Catholics in the Spotlight as Pope Francis is Installed,” © 2013

Reprinted with permission of the Pew Research Center, “Latin America’s Catholics in the Spotlight as Pope Francis is Installed,” © 2013

Reprinted with permission of the Pew Research Center, “Latin America’s Catholics in the Spotlight as Pope Francis is Installed,” © 2013

Reprinted with permission of the Pew Research Center, “Latin America’s Catholics in the Spotlight as Pope Francis is Installed,” © 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som illustrasjonene over viser har Latin-Amerikas andel av verdens katolikker økt betraktelig. Fra å utgjøre 24 % av verdens katolikker, har andelen økt til hele 39 % i 2010. Men interessant nok har den prosentvise andelen av katolikker i Latin-Amerika sunket betydelig i samme tidsrom. I 1910 var nesten alle latinamerikanere, nærmere bestemt 90 %, katolikker. I 2010 har andelen sunket til 72 %. Hvordan kan disse tallene henge i hop?

Forklaringen ligger i den langt høyere befolkningsveksten i Latin-Amerika, sammenlignet med Europa, ifølge Pew Research Center. Den totale andelen katolikker i Europa har også sunket. Fra 1910 sank prosentandelen fra 44 % til 35 % i 2010, men det innebærer at andelen katolikker i Latin-Amerika faktisk har sunket mer enn i den gamle verden. Men befolkningsveksten veier altså opp for dette, og dermed bor hele 39 % av verdens katolikker i dag i Latin-Amerika, mens europeiske katolikker kun utgjør en andel på 24 %.

Reprinted with permission of the Pew Research Center, “The Global Catholic Population,” © 2013

Reprinted with permission of the Pew Research Center, “The Global Catholic Population,” © 2013

Avgjorde «kjøttvekta» pavevalget?

Det har med andre ord foregått en dramatisk omveltning i fordelingen av verdens katolikker hvor det globale sør har overtatt Europas tallmessige dominans. Kanskje kan man konkludere med at valget av en søramerikansk pave er et utslag av at den demografiske vektskålen har vippet i latinamerikanernes retning?

Som illustrasjonen over viser har også Asia-Stillehavsområdet opplevd en sterk vekst, fra 5 % i 1910 til 12 % i 2010. Aller mest dramatisk er likevel økningen i Afrikas prosentandel. Fra beskjedne 1 % i 1910 utgjør katolikker fra Afrika sør for Sahara i dag hele 16 % av verdens katolikker. Kanskje kommer den neste paven fra Afrika dersom demografien gjør utslaget ved neste pavevalg?

Men hva med katolikkers andel av verdens befolkning? Det er ingen tvil om at antallet katolikker har vokst. Ifølge tall fra Pew Research Center har antallet katolikker blitt mer enn tredoblet siden 1910, men det er ikke bare katolikker som har hatt en sterk befolkningsvekst det siste århundret. Andelen katolikker har holdt seg relativt stabil, men så vidt krympet fra 17 % av verdens totalbefolkning i 1910 til 16 % i 2010, ifølge Pew Research Center. Deres andel av verdens kristne er også relativt stabil, men har likevel, gledelig nok for katolikkene, økt fra 48 % i 1910 til 50 % i 2010.

 


Religioner.no lenker:

Lenker: 

 , , , , ,

Responses

 1. Eirik says:

  juli 18th, 2013 at 09:51 (#)

  Jeg tror man også skal huske på at pinsekristendommen ikke er kirkebundet; her i Norge forbinder vi nok ofte pinsevenner med protestanter, men i Latin-Amerika er det vel så vanlig med katolske pinsevenner, og karismatisk-katolsk kristendom er svært utbredt. Latin-Amerika huser totalt 560 millioner mennesker, hvorav den katolske prosenten ligger på 72. Samtidig sies det å være flere hundre millioner pinsevenner i Latin-Amerika. Da sier det seg nesten selv at en stor porsjon av disse må være katolikker.

 2. Stevnemøte med paven på Copacabana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:09 (#)

  […] Den katolske kirke mister “markedsandeler” i Latin-Amerika.  […]

 3. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 18:02 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika.  […]

 4. Muslimers holdning til terror | says:

  juli 9th, 2014 at 08:23 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika […]

 5. Morales gav paven et marxistkrusifiks i gave | says:

  juli 10th, 2015 at 14:09 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika.  […]

 6. Jeg savner kristendommen | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:27 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika […]

 7. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:24 (#)

  […] mens utviklingen i verdens største land, Kina, eller den pentekostale eksplosjonen i Latin-Amerika og Afrika, sjelden nevnes, selv om dette har betydelige sosiale og økonomiske konsekvenser. […]

Leave a Response