Aktuelt

Er prinsessen vår en heks?

admin      |      21/09/2010

Hanne Nabintu Herland mener prinsesse Märtha Louise Behn er en heks.

Av Hans Olav Arnesen

Slik forestilte den spanske maleren Francisco Goya seg hekser i fri flukt – Wikimedia Commons.

Hanne Nabintu Herland fremstiller prinsesse Märtha Louise Behn som en selvsentrert heks. Dette er ikke alene et angrep på prinsessen, men på New Age-religionen i sin alminnelighet. Slik formulerer hun det i et intervju med en samisk avis, gjengitt på hennes egen hjemmeside:

«I denne boken, som sendes i gave til samtlige biskoper i Den Norske Kirke, går jeg til et frontalangrep på prinsesse Märtha Louise og anklager henne for å promotere en New Age preget selvsentrert okkultisme som viderefører nettopp det som er vår kulturs store utfordring: Et ensidig sterkt fokus på selvrealisering og selvutvikling på bekostning av selvbegrensning og solidaritet. Herland forteller at hensikten med den åndelige kraften prinsessen påstår seg å ha, er i tråd med moderne New Age-trender, rent egoistisk motivert. Intensjonen er at individet skal lykkes i eget liv.»

Som kontrast til den selvsakraliserende, egosentriske alternativreligiøsiteten setter, Nabintu Herland de tradisjonelle kristne verdiene:

«Den kristne tanke oppmuntrer også til positivitet, men hensikten med et godt selvbilde og det å trives i eget liv, er derimot en helt annen enn den rent egoistiske. Kristen filosofi sier at mennesket blir tilfredsstilt ved ikke bare å elske seg selv, men også sin neste.– Det er når man løfter blikket bort fra sine egne indre perspektiver og velger å bry seg om andre, at man finner en dyp mening med tilværelsen. Det er to vidt forskjellige livsholdninger som gjenspeiler seg i disse to livsfilosofiene.– Märthas New Age-inspirerte okkultisme setter henne selv i fokus, hennes utvikling, hennes følelser og oppfatninger. Kristen tenkning setter solidaritet, et balansert liv, selvbegrensning og hensynet til andre i et fellesskap i høysetet. ”

En rekke teologer og biskoper har uttalt seg særlig kritisk til prinsessens påstand om å kunne snakke med de døde. Det er også nettopp denne delen av prinsessens virke som bekymrer Joralf Gjerstad, bedre kjent som Snåsamannen. Han er selv en person som utgjør et slags bindeledd mellom alternativreligion og mer strømlinjeformet kristen helbredelse, ettersom han mener hans helbredende gaver utgår fra ham selv, dog som en opprinnelig gave fra Gud, og ikke blir gitt direkte til den syke fra Gud eller Den hellige ånd gjennom bønn. Dette har han selv blitt kritisert for av karismatiske kristne. Prinsessens lefling med de døde har han imidlertidig ikke sans for, og er bekymret for at det kan lede unge mennesker til selvmord, slik han forteller det til TV2.

Filolog og professor i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Jens Braarvig, går derimot i Aftenposten ut til forsvar for prinsessen. Han påpeker prinsessens rett til trosfrihet slik den er nedfelt i Menneskerettighetserklæringens artikkel 18. På litt tynnere is er han kanskje når han påstår at prinsessen kun snakker om en slags symbolsk dialog med de døde, fremfor en faktisk samtale som transcenderer skillet mellom de levende og dødes verden. Ettersom de døde er enten døde eller begravet, kan man vanskelig ha en direkte samtale med dem, mener Braarvig:

”Så det må vel snarere dreie seg om en fingert dialog med en tenkt dialogpartner, eller det minnet man har om en død. Men at dette kan være «sunt», bør det være liten tvil om. Og det er som kjent meget vanlig blant dem vi er oppdratt til å beundre i vår kulturhistorie, tenk bare på Dante og hans samtaler med utallige store (og små) avdøde personligheter, en av verdenslitteraturens desiderte perler, og hva med Hamlets samtale med sin avdøde far, videre Odyssevs og alle de andre.”

Hva mener du? Er prinsessen en heks? Har Hanne Nabintu Herland trådt over en grense for hva som bør tillates av religionskritikk?  Er det mulig å snakke med døde, eller har Braarvig rett i at de alternativreligiøse påstandene om at dette er mulig kun bør tolkes billedlig?

 , , , , , ,

 • Pingback: Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no()

 • Aage

  Det er ganske utrolig hva enkelte kan komme til, hvis
  de bare legger stor nok vrangvilje i det de fremholder.

  Biskoppen forkynner engler .. men tror ikke på sin egen
  forkynnelse (les: tror ikke på engler).
  Så jeg bare lurer på – hvordan han ville ha reagert, hvis
  Maria hadde kommet til han .. og fortalt han at hun skulle
  føde Jesus .. fordi en engel hadde fortalt henne det.(??)

  Skal det virkelig være slik – at man ikke kan tro på Bibelen,
  for å oppnå de høyeste posisjoner .. innen Kirken?

  Andre som har imot at prinsesse Märtha Louise skal få
  lov til å tro på engler – utnevner henne til heks.

  Ok.
  Også her – finnes det to slags hekser:
  -de ekte (og)
  -de som (bare) tror at de er hekser .. uten å vite hva en heks,
  egentlig står for.

  Så har vi dette med «å kontakte de døde».
  Her er det flere måter .. hvor de fleste av dem er usikre
  og noen av dem .. direkte farlige.

  Men det betyr ikke – at det IKKE FINNES sikre måter å
  kontakte de døde på.
  De finnes .. men det er bare de som søker oppriktig,
  som finner dem.

  *****
  Da kan man spørre:
  Hva betyr:»Å søke oppriktig»?

  Den Bibelen – som Biskoppen (ut fra min oppfattning)
  ikke tror på .. forteller dette.
  MEN (igjen), den forteller det – KUN – til de som «søker
  oppriktig».
  ..og da er vi like langt..

  Vel – ikke helt:
  Den som søker en kunnskap .. oppriktig .. er den som
  ikke skal BEGYNNE med et BEVIS, for at det han søker,
  er riktig.
  Beviset – skal komme som et resultat – av søken.

  Den .. som begynner sin søken .. ut fra TRO – og
  fortsetter å søke – inntil han finner beviset .. for at
  det han har trodd på – er riktig ….. er : En som søker
  oppriktig.
  *****

  Hvorfor sier jeg ikke: .. er riktig, eller galt ..
  Det er fordi:
  -Gud finnes.
  -Jesus er hans sønn.
  -Guds engler finnes.
  -De døde eksisterer .. i dødsriket. eller i en av Himlene
  og når basunen har spillt sine toner – skal de forandres,
  i ett nå (les:skal de fødes på ny).

  Slik skal de «vekkes» .. på den siste dag.
  (Og skill .. mellom .. Himlene (i flertall) og Himmelen (i
  entall).

  Med andre ord:
  Det man søker – er riktig … og noe som er riktig,
  kan ikke være galt .. derfor hadde det blitt galt å
  si:
  …finne beviset for at det man søker – er riktig, eller galt…

  Jeg synes kronprinsessen viser et mot – som jeg savner,
  hos de fleste kristne, jeg kjenner .. og vil ære henne, for
  det motet hun viser.

 • Pingback: Strålevern til folket | Religioner.no()

 • Pingback: Heksefeiring av kjettersk tiårsjubileum. | Religioner.no()

 • Pingback: Uke 35. Englepolitikere |()

 • Pingback: Prinsessen skal blogge for verden |()

 • Pingback: Alternativkjendiser |()