Aktuelt

Går verden under denne gangen?

religioner      |      17/12/2012

Fredag 21. desember 2012 – verdens undergang, eller nok en feilslått dommedagsprofeti? 

Av Knut Dehli

Mayakalender - Wikimedia Commons

Mayakalender – Wikimedia Commons

Nå er det under én uke igjen til noe stort skal skje, ifølge mange newagere, hobbyapokalyptikere og andre som har registrert at det er noe særegent med den kommende fredagen. Noen tror at datoen vil være starten på verdens totale undergang. Andre mener at den representerer et vendepunkt for menneskeheten, begynnelsen på en ny tidsalder.

Uansett hva man tror er det usedvanlig stor interesse for akkurat denne datoen, selv om dommedagsprofetier på ingen måte er et nytt fenomen. Denne gangen er det slutten på mayaindianernes kalender som skaper forventningen om en katastrofe eller verdensomveltning. Burde vi bekymre oss? For å sette ting i perspektiv kan vi se på en religionshistorisk topp 10 liste over dommedagsprofetier:

 

De som tok feil

Romulus og Remus med sin stemor, ulvetispen – Wikimedia Commons

10 – Romerne i kongetiden

Før Roma ble en republikk, i den såkalte kongetiden, florerte en myte om at byen ville bli ødelagt hundre og tjue år etter sin opprettelse, dvs. i år 634 f.Kr. Myten gikk ut på at tolv ørner hadde åpenbart et mystisk nummer til Romulus (en av Romas mytiske grunnleggere, tvillingbror til Remus) som representerte Romas levetid. Flere romere fryktet at ørnene symboliserte ti år hver, og at Roma dermed ville gå under etter hundre og tjue år. Vi som lever i ettertiden kan derimot fastslå at Roma ikke gikk under, men snarere ble sentrum for et av verdenshistoriens mest langvarige og dynamiske imperier, nemlig Romerriket.       

 

Annales Fuldenses – Wikimedia Commons

9 – Profetinnen Thiota

I den østfrankiske krøniken ”Annales Fuldenses” hører vi om den kristne profetinnen Thiota (800-tallet e.Kr.) fra Alamannia (dagens Tyskland), som profeterte at verdens undergang ville skje innen året var omme, altså i løpet av år 847-848. Hun ble svært populær i Mainz hvor hun hovedsakelig profeterte. Både kvinner og menn, inkludert flere prester, ble overbevist og ga henne gaver og søkte hjelp hos henne gjennom bønn. Og verst av alt, menn underlagt geistlige ordre fulgte henne som om hun var en mester sendt fra himmelen. Hun ble senere utspurt av en gruppe biskoper og skal da ha innrømmet at en viss prest hadde foreslått denne virksomheten for henne, og at hun gjorde det for personlig vinning. Dette gjorde at hun ble dømt til å bli pisket offentlig, og ble fratatt retten til å predike. Skamfull og angrende, står det at hun ikke profeterte mer etter å ha blitt offentlig uthengt og straffet som følge av sin uærlig profetvirksomhet.

Martin Luther

Martin Luther

 8 – Martin Luther

Den kjente reformatoren av kristendommen Martin Luther (1483–1546) skal ifølge ulike kilder ha trodd at endetiden var nær, og at verdens undergang svært sikkert ville skje innen år 1600, og i hvert fall ikke senere enn tre hundre år etter hans tid.

Luther selv fikk ikke oppleve dommedagen innenfor tidsrammen han spådde, og det gjorde heller ikke hans trosfeller.

 

 

 

7 – Nostradamus

Nostradamus – Wikimedia Commons

Michel de Nostradamus (1503-1566), den velkjente franske farmasøyten, anslo 11. august 1999 som datoen for verdens ende. Da skulle ”en stor terrorkonge stige ned fra himmelen.” Dette ble av mange tolket som at en stor komet skulle treffe jorda i denne måneden.

Avhengig av hvor stor velvilje med hvilket man tolker Nostradamus’ mest kjente bok ”Les Propheties”, skal han ha forutsett alt fra den franske revolusjonen, Napoleon, Hitler, begge verdenskrigene, atombombingen av Japan, og ellevte september. Dette har ført til at mange anså (og fortsatt anser) han som en troverdig og korrekt fremtidsseer, og derfor ble bekymringen genuin hos mange da de flertallige dommedagsscenarioene om året 1999 ble forsterket av Nostradamus’ spådom. Han forutså korrekt at en solformørkelse ville skje i august 1999, men som kjent gikk ikke verden under da heller.

6 – Jehovas vitner

Trossamfunnet Jehovas vitner, med flere millioner medlemmer over hele verden, har ventet på endetiden flere ganger, da ødeleggelsen av dagens verdenssystem skal skje i forbindelse med Kristus tilbakekomst og innføringen av Guds rike på jorden for de troende. Jehovas vitners styrende råd har forutsagt at før Guds rike kunne etableres, ville verden forandres gjennom en voldelig prosess i form av klassekamp mellom de rike og arbeiderklassen, som ville føre til en enorm grad av anarki og terror. Dette ville etterfølges av en rekonstruksjonsperiode, hvor all lidelse blir borte og rettferdigheten skulle rå. Før etableringen av Guds rike ville et utvalg av 144 000 troende bli fysisk forandret til åndelig form og bli udødelige. Datoen for når alt dette skulle igangsettes var først 1878. Da dette ikke skjedde, ble datoen rejustert til 1881, så 1914 og omsider 1918.

Jehovas Vitners hovedkvarter i New York

Denne doktrinen om kollektiv forvandling av de utvalgte troende til åndelige materie ble forandret innen 1925. Siden da har den offisielle doktrinen til Jehovas vitner vedrørende endetiden vært at Armageddon vil være en universal krig som styres av Gud, hvori alle ikke-troende vil slaktes ned. I året 1975 ble det også forventet at den endelige tiden hadde kommet, men som før skjedde det ikke da heller. I 1971, og i 1984, skrev Jehovas vitner at enden ville komme før slutten på den tjuende århundret.

De uoppfylte profetiene ble av Jehovas vitner stort sett forklart som enten menneskelige feiltolkninger av Bibelen og kronologi, eller som prøvelser for troen og profetier som faktisk ble oppfylt, men bare usynlig, og som dermed kun virket uoppfylt fordi deres bibelske grunnlag var misforstått.

Charles Manson – Wikimedia Commons

 5 – Charles Mansons Helter Skelter

Charles Manson (f. 1934) – en amerikansk kultleder, musiker og forbryter ansvarlig for Tate-LaBianca mordene, og senere popkulturelt symbol på vold, det makabre og det sinnsyke – trodde at verden ville gå under i år 1969 i en apokalyptisk rasekrig. Han kalte dette for Helter Skelter, etter Beatles sangen, og laget sin svært konkrete men merkelige dommedagsprofeti ved å tolke kapittel ni i Johannes Åpenbaringer og et av albumene til Beatles.

Etter Mansons egen logikk stod han og hans kult, Familien, direkte i sentrum for denne kommende rasekrigen: de skulle lage et musikkalbum med underliggende beskjeder om den kommende krigen som ville lede unge hvite hippier, da også San Franciscos unge kvinner, til hans kult; dette skulle visstnok føre til stor frustrasjon blant den svarte mannlige befolkningen som ikke lenger kunne få utløp for sine frustrasjoner fordi de lettsindige hvite kvinnene ikke lenger var tilgjengelige, og derfor ville de gå til angrep på den øvrige hvite befolkningen, som ville bli starten på en rasekrig.

Manson mente at de svarte ville vinne og bringe et holocaust over hele den ikke-svarte befolkningen. Selv skulle han og hans tilhengere leve skjult i en underjordisk by nær California, og komme ut igjen etter borgerkrigen var over. Manson mente at svarte da ville være tilfreds og ferdige med all blodutgytelsen, og at de ville være enkle å styre over, ettersom de var for inkompetente til å styre verden.

Tate-LaBianca drapene det samme året ble beordret av Manson for å sette i gang denne apokalyptiske rasekrigen. Manson ble arrestert kort tid etter drapene og idømt dødsstraff, men denne ble omgjort til livstid i fengsel i 1972 etter at dødsstraff ble midlertidig ulovlig i California. Han sitter i fengsel fortsatt.

Himmelportens logo – Wikimedia Commons

4 – Himmelporten

UFO-religionen Himmelporten trodde at sivilisasjonens slutt var nær, og 26. mars 1997 begikk trettiåtte av dets medlemmer kollektivt selvmord. De trodde at bak Hale-Bop kometen skjulte det seg et romskip, og lederen av sekten, Marshall Applewhite, sa at den eneste måten å evakuere seg fra jorda var å begå selvmord, selv om de i prinsippet var imot det. Tanken bak var at de i åndelig form skulle bli med i romskipet og unnslippe jorda og dets voksende problemer og kommende undergang. Sektens masseselvmord fikk mye medieoppmerksomhet og fikk rettet søkelys mot UFO-bevegelser som semi-religiøse og potensielt farlige.

Undergrunnsstasjon i Tokyo – Wikimedia Commons

3 – Aum Shinrikyo

Den japanske dommedagskulten Aum Shinrikyo (Aum, sannhetens lære) utførte et terrorangrep i Tokyos undergrunn den 20. mars 1995. På dette tidspunktet hadde organisasjonen ca. ti tusen medlemmer i Japan og tretti tusen medlemmer i verden for øvrig. Angrepet ble utført ved å slippe ut den livsfarlige nervegassen sarin midt i Tokyos tettbefolkede t-banesystem, som drepte tretten mennesker og skadet flere tusen andre.

Kultens leder Chizuo Matsumoto (bildet), bedre kjent som Shoko Asahara, fortalte andre medlemmer av Aum Shinrikyo at angrepet ville være en forløper for en apokalyptisk kamp mellom dem og de politiske styresmaktene. Den endelige dommedag ville ifølge gruppen skje mellom 30. oktober og 29. november 2003 i form av atomkrig. Etter gassangrepet fant etterforskere ut at organisasjonen hadde råvarer til å produsere nok sarin til å drepe fire millioner mennesker.

Shoko Asahara sitter fortsatt i fengsel i dag, selv om han sammen med tolv andre medlemmer har blitt dømt til døden. Grunnen til forsinkelsen er blant annet at andre medlemmer i gruppen mistenkt for innblanding i terrorattentatet var på frifot inntil nylig (juni 2012). Gruppen skiftet navn til Aleph i år 2000, og har siden ført en dempet profil. Blant annet USA og EU anser gruppen som en terroristorganisasjon.

Pat Robertson – Wikimedia Commons

2 – Pat Robertson

Den amerikanske innflytelsesrike baptistpresten og mediamogulen Pat Robertson (f. 1930) har spådd verdens undergang på to konkrete datoer: først i oktober/november 1982, og da førstnevnte ikke skjedde, den 29. april 2007.

Dette gjorde at han i 2011, sammen med andre som har feilspådd verdens undergang, ble kåret til Ig Nobelspris, som er en amerikansk parodi på nobelprisen som utdeles årlig for uvanlige eller trivielle oppnåelser innen vitenskapelig forskning.

Begrunnelsen for Robertsons tildeling var fordi han ”lærte verden å være forsiktig når man utfører matematiske antagelser og kalkuleringer.”

 

Dyrets tegn er egentlig et positivt symbol, ifølge enkelte – Wikimedia Commons

1 – Jose Luis De Jesus Miranda (Jesucristo Hombre)

Ifølge den karismatiske puertorikaneren Jose Luis De Jesus Miranda, som er bosatt i USA, skulle verdens undergang begynne 30. juni 2012. Miranda forutså at på denne datoen ville verdens styresmakter falle som følge av økonomisk kollaps. Han påstod også at vitenskapen var på hans side, og snakket mye om hvordan jordas poler skulle forårsake de tektoniske platene til å bli oppvarmet. Etter denne datoen skulle han og hans tilhengere få mirakuløse egenskaper – blant annet kunne gå gjennom vegger, ta på ild uten å bli brent, og fly.

Miranda kaller seg for Jesucristo Hombre – Jesus Kristus (gjort til) menneske – og anser seg selv som den tilbakevendte Jesus Kristus, noe som skal ha skjedd da Jesus åpenbarte seg for ham i 1973 og gikk inn i kroppen hans. Senere, i 1988, kalte han seg selv for apostelen Paulus. I dag omtaler Miranda seg selv som både Jesus Kristus og Antikrist, og prediker at det finnes ingen djevel, helvete eller synd, og at tallet 666 er et positivt symbol. Av denne grunn har han og mange av hans tilhengere en tatovering av tallet 666 på kroppen.

Blir det noen dommedag?

Som vi ser fra topp 10-lista er ikke dommedagsprofetier noe nytt fenomen, og de forekommer ganske ofte. Det har knapt vært et tiår de siste århundrene som ikke har hørt om den totale katastrofen som truer rett rundt hjørnet. Til tross for utallige feilslåtte profetier, forblir interessen for dommedagsprofetier stor. I forventningene til 2012 har det vokst frem en egen industri, en 2012-ologi, med bøker, foredragsserier, blogger og nettsteder som oversvømmes av informasjon og teorier om hva som vil skje. TV2s nettsider har en nedtelling til 21. desembers angivelige dommedag. Nettsider som 2012-doomsday-predictions.com  er svært populære.

Hva vil så skje fredag 21 desember? Noen tror at naturkatastrofer vil inntreffe, andre tror at en skjult planet seks ganger større enn Jupiter plutselig vil dukke opp i vårt solsystem og påvirke jordkloden negativt. Enkelte tror at UFOer vil dukke opp for å hjelpe menneskeheten, eller ødelegge oss. Noen forventer at religiøse skrifters apokalyptiske utsagn vil fullbyrdes på denne datoen og at Gud(ene)s vrede og endelige dom over menneskeheten vil igangsettes. Atter andre tror at dette kun er nok en dommedagsprofeti som vil føye seg inn i en lang rekke med feilslåtte fremtidsspådommer.

Vil den neste spådde dommedag bli nok en «skuffelse»? Om under én uke har vi svaret…

Religioner.no lenker:

Lenker:

 , , , , , , , ,

 • Pingback: Hvordan kan vi best ødelegge verden? | Religioner.no()

 • Pingback: Dommedag eller misforståing? | Religioner.no()

 • Pingback: Slik vet du at dommedag har kommet | Religioner.no()

 • Aage

  At «Dommedag» (som forøvrig er noe misvisende,
  ettersom det er brukt i en noe annen sammenheng
  i Bibelen) kommer, for denne planeten – tror jeg på.

  NÅR den kommer – er jeg mere usikker på – ettersom
  det er mange profetier i Bibelen som skal oppfylles
  først.
  ———-

  -Hvorfor er vi redde for dette?
  -Fordi vi lytter til .. og tror på .. ulogiske påstander.

  Ulogisk:
  -Alt slutter med døden.
  -Det finnes ingen Gud.
  -Satan eksisterer ikke.
  -Helvete er en misforståelse.
  osv.

  HVIS «livet» ikke slutter med døden .. og man
  tror på at det gjør det .. vil jo forvirrelsen være
  et fatum .. når man er død.
  Man vet ikke – at man er død – fordi man oppfatter
  seg selv som levende.

  Man blir skremt av de som kommer for å hjelpe.
  Noen blir så skremt – at de flykter fra hjelperne.
  For å ikke skremme dem mer – lar hjelperne deg
  tro – at du har klart det.

  Andre forsøker fortvilt å gå tilbake i kroppen sin.
  De blir veldig redd – når de ikke klarer det.
  ——
  Satan gjorde et mesterstykke, da han fikk masse
  mennesker til å tro på at han ikke eksisterte.

  …FOR…
  Hvordan kan noen – som ikke eksisterer – lede deg
  vill?
  ……………

  Nå er det noe noen som tenker den andre veien:
  Hvis Gud skapte alt .. hvem skapte da – Gud?

  Joda.
  Det finnes ting som kan virke ulogisk – «den andre
  veien» også.
  Men .. etter at man har funnet den riktige måten å
  stille dette spørsmålet på – så kan jeg glede dere med,
  at det finnes et svar på det.
  (Jeg har skrevet om dette, andre steder her – også.)

  Meningen er at man skal finne dette svaret – selv.
  Men .. det er lov til å gi – begynnelsen på dette
  svaret.

  Den er:
  «Gud er ikke skapt. Gud er født».

  Utover dette – bør man finne resten – selv.

  Det jeg kan legge til .. er:
  Vi har et spor – i Det Gamle Testamentet – etter en ting
  vi kan bruke som meditasjons-objekt:
  «Jeg er – fra Evighet – Til Evighet.»

  Hvis man erstatter «Fra Evighet Til Evighet» .. med .. «Den
  Evige Kraft» – vil man få et noe annet bilde av dette.

  Da er det bare en ting igjen:
  I Åndelig sammenheng – må man ikke forveksle «Kraft»
  med «Energi».

  Den definisjonen som nå kommer – er et fullt brukbart
  grunnlag å basere på .. for videre studier:

  *Kraft .. styrer energi .. men er ikke avhengig av energi for
  å eksistere.

  Så – da kan man konkludere med:
  Gud er født – av kraften – derfor er Gud .. Kraft.

  Dette er en begynnelse – for de som vil forsøke å forstå
  mer av denne sammenhengen.
  Her er det mye og forstå.

  -Inteligens.
  -Lys (egentlig bølge, som .. for oss .. ser ut som lys).
  -Grunnlaget for selve fødselen.
  -Hva er «Den Evige Kraft»?
  (Eller .. om du vil:Hva er – «Fra Evighet og Til Evighet» .. som
  er samme spørsmål.)
  …bare for å nevne litt…

  Svaret .. på et spørsmål, som virket umulig å finne svar på,
  finnes.
  Derfor bør man heller ikke utelukke at Gud finnes.

  Men – utover dette, kan man ikke forvente – at det man finner,
  skal være lett å forstå.
  Ingenting ved Gud – er lett å forstå.

  Finner man ut av dette – er det ikke lengre nødvendig å være
  redd for døden .. ettersom den ikke lengre finnes.

  På samme måte .. som man i 7vende måned – i svangerskapet,
  stiger ned i de legemeet som er laget for en.
  På samme måte – forlater man legemeet – når man er klar for
  å gå videre.

  Lykke til med søken.

  Vennlig hisen Aage.

 • Pingback: Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm |()

 • Pingback: Ragnarok er rett rundt hjørnet! |()

 • Claudius

  Tja… begynner jeg med da, 😉 All som prøver å tolke noe som andre har spådd noe… er jo de som egentlig tar feil mener jeg. Eksempel: Michel de Nostradamus – 7: den velkjente franske farmasøyten, anslo 11. august 1999 som datoen for verdens ende. Da skulle ”en stor terrorkonge stige ned fra himmelen.” Dette ble av mange tolket som at en stor komet skulle treffe jorda i denne måneden.
  Dette er jo snøballen som har begynt å rulle, eller fjæra som ble til 5 høns. I sine brev skriver denne herren som for øvrig var lege at hans centaurier var men som en sammenheng fra når profetiene startet inntil slutt. Akkurat slik Bibelen også er lagt opp til. Tar man utganspunkt i kun enkeltvers er man på bærtur.
  Nostradamus har aldri angitt 1999 som verdens ende, men snarere en start for sine profetier som går direkte inn på bibelinnhold i en mer forståelig tekst, selv om profetiene hans kan være vanskelig å forstå. I Juli mnd 1999 kom det fra himmelen (Kanaans land) et forvarsel på en president med samme navn som i Bibelen innleder et skrekkvelde. Man kan gjerne si at det er innledet ved det man ser skjer i dette landet. Den presidenten jeg sikter til visiterte Oslo og underskrev Osloavtalen. Men men, når man drømmer seg bort i ordrette oppfyllelser når man ikke sitter med profetens originaltekster, kan man lett la seg forvirre og mene at Michel tok feil, men det gjorde han altså ikke. Profetien stemte forbløffende godt, med år og mnd. og verset gir opplysninger til andre vers og hendelser i samme slengen. Det morsomme er at han også forutså WTC 2001, men de fleste sitter med feilsiterte oversettelser som har aldeles feil ordlyd. Jeg sikter da til C4.55, men teksten er omgjort i billedtekst (lignelser) som og i Bibelen, teksten lyder slik: «Når kragen (veggen) på det helt av takstensammenføyde (Pentagonbygningen) i 7 timer uopphørlig skriker (pga resterende fly i luften som kunne innbære en trussel) og døden er varslet (det ble kjent i ettertid at et attakk ville li foretatt) blir en statue farvet av blod. (sybolet på Frihetsstatuen som skulle indikere byen som ble rammet) Når tyrannen (Laden og co.) er drept, vil folk be til gudene (islam) – De siste opplysninger viser til den videre skjebne i denne jakten og hvordan den vil ende. Men en ting er sikkert, den som har hans riktige og samlede profetier vil skjønne at alt han skriver om er i samsvar med bibelens profetier; C1.28: Etter at det er gått 20 år av månens styre, (Rettferd skal spire i hans dager og freden være stor til månen forgår, Salm.72.7) vil en annen sitte inne med dens/ sitt monarki. (i/ til) syv tusen år, da så solen (Matt.17.2, symbolet for Kristus) overtar dens trette liv. Da vil min profeti gå i oppfyllelse.
  Merk dere disse ordene.

  • Mener du at det er 7 år til Jesu gjenkomst på jorden, regnet fra WTC angrepet? Eller teller du fra bin Laden ble drept i 2011, slik at det først skjer i 2031?

   • Claudius

    «Mener du at det er 7 år til Jesu gjenkomst på jorden, regnet fra WTC angrepet? Eller teller du fra bin Laden ble drept i 2011, slik at det først skjer i 2031?»

    Nei, ingen av delene. Jesu gjenkomst? Kan du ut i fra historien viste til Jesu 1.komme ut fra feks, Matt.1.17: Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus. – når vi ut fra den kjennsgjerning vet at bortføringen til Babylon skjedde i år 586 fvt. ? Hvordan stemmer så historien ut fra Bibelen i forhold til disse opplysningene? http://israelshistorie.dk/history/chronological_presentation11.php#babylonians
    Dernest har vi utsagn etter utsagn i Bibelen som mangler oppfyllelser, som til eks. Matt.1.21 -23, 2.16-18, Luk.12.49-51: Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 50 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! 51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid – kontra Heb.9.27-28: Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, 28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.
    Mener du da at den første oppfyllelsen om Jesu komme er oppfylt? Og hva da med Luk.21.20-22 og Hos.kap.9 og Jes.46.10?

 • Claudius

  Ut fra mitt sitat fra Michel N – C4.55 om slutten, innebærer dette en lang periode som altså samstemmer ut fra DHS (de hellige skrifter) – sitat: Når tyrannen er drept, vil folk be til gudene. (Det i parantes var min tiføyning, og har ingen konkret betydning for personnavn, men at dette bare var en innledning til kriger vi neppe vil se slutten på) Ser vi på ordet tyrann i Bibelen, har det en annen betydning i en lignelsesform; Salm.37.32 ff; Den ugudelige lurer på en rettferdig og prøver å ta hans liv. Men Herren overgir ikke mannen til ham og lar ham ikke dømmes skyldig. Vent på Herren og følg hans vei!
  Han løfter deg opp, så du arver landet; du får se at de onde utryddes. En gang så jeg en gudløs tyrann; han brisket seg som en frodig seder. Da jeg siden kom forbi, var han borte; jeg lette, men fant ham ikke.
  Her ser man at skriften sender ballen videre og forklarer at tyrannen er et bilde på sedertreet. Sedertreet er igjen et bilde på et lands makt under et fremtidig styre som vil bli borte… (Esek.17.k., Esek.31.3, Høys.5.15)

  • Hadde jeg hatt et stempel som sa: «Lest, men ikke forstått» ville jeg brukt det her. Dette går langt over mitt hode. Mener du at vi kan se frem til endetiden i overskuelig fremtid? Klart svar, om det lar seg gjøre.

 • Claudius

  Ja, du kan så si, men svaret er nok ja, det handler om en overskuelig lang fremtid. Alle bibelske profetier må jo oppfylles først. Både Bibelen og den ovenfor nevnte profeten har omtrent identiske utsagn; 1.Mos.2.1-2: Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. – C1.28: Etter at det er gått 20 år av månens styre, vil en annen sitte inne med dens/ sitt monarki. (i/ til) syv tusen år, da så solen overtar dens trette liv. Da vil min profeti gå i oppfyllelse.
  Begrunnelsen for dette regnestykket er hvilken kalender man går ut ifra, den jødiske kalender befinner seg nå på slutten av den 5.dag http://www.miff.no/J%C3%B8dedom/2004/09/16JoedenesKalender.htm – og hvorfor at det er slik kan du lese mer om her: http://www.bibelensier.no/Dokumenter/Hoytidene/gudskalender.htm
  Og så må en huske på en ting til, Bibelen er profetisk, ikke historisk siden vår historiske tid ikke inneholder noen oppfyllelser fra bibelens side, bl.a treet som skulle vokse opp til himmelen så det ble synlig over hele jorden og alle nasjoner skulle livnære seg av det. (Dan.4.10 Og se, et tre sto midt på jorden. Det var svært høyt. 11 Treet vokste seg så stort og kraftig at det nådde til himmelen og var synlig til jordens ende. 12 Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken fant skygge under det, og fuglene under himmelen bygde rede i greinene. Alt liv fikk sin føde fra det.
  Esek.17.23: På Israels høye fjell planter jeg det. Det skal få greiner og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i det, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av greinene på det. (Legg merke til at det igjen er snakk om sedertreet – Dan.4.22 Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst, den når helt til himmelen og ditt herredømme til jordens ende. – uoppfylt)

  Esek.31.6: Alle fugler under himmelen bygde rede i greinene, alle dyr på marken fødte sine unger under løvverket, og i skyggen av sederen bodde mange folkeslag.

  Vi må vel kunne si at dette høres rart ut, men vi kjenner jo ikke fremtiden, og slik sett må en jo kunne stole på at profetiene er sanne, men at mange vil prøve å avsanne dem som løgn og bedrag.

 • Claudius

  Mitt første innlegg i denne spalten omfattet i første omgang profeten Michel de Nostradame. I et av sine brev (som fungerer som en type bruksanvisning til profetiene) skriver han at han har skrevet fortløpende forutsigelser fra nå da han skriver dette, inntil år 3797, derfor lurer jeg på hvor slike som skriver at han har anslått 11.august 1999 som verdens ende har hentet slik informasjon fra?
  H.O. Arnesen, dette burde tilfredsstille ditt spørmål til meg også?