Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder vi oss til julehøytiden? Del 2.

Hvordan forholder ikke-kristne livssyn som holister, livssynshumanister, sunni- og ahmadiyyamuslimer, hinduer, zarathustrister, spiritualister og scientologer seg til julehøytiden?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til julehøytiden? Del 1.

Hvordan forholder Den norske kirke, Den nordisk-katolske kirke, Den gresk-ortodokse kirke og gnostikere seg til julehøytiden?

Les mer »

Troparion til hellige Nikolai

I den gresk-ortodokse kirke heter julenissen hellige Nikolai, i denne videoen kan du høre hymnen som synges til «julenissen» på Nilsmesse i ortodokse kirker.

Les mer »

Mange hinduer er vegetarianere

Reinkarnasjonslæren påvirker hinduers syn på andre arter, forteller Krishna V. Kaushik fra Sanatan Mandir Sabha.

Les mer »

Hva inneholder en torarull?

Hva inneholder torarullene som oppbevares i toraskapene i synagogen, og hvordan leser man dem?

Les mer »


Humanistforbundet: Vi har respekt for medlemmer som tror det finnes et liv etter døden

Som organisasjon forholder Humanistforbundet seg til vitenskapen i spørsmålet om det finnes et liv etter døden, men respekterer at medlemmer i forbundet tror det finnes en tilstand etter dette livet.

Les mer »

Vi føler oss ikke hjemme før Øst- og Vestkirken finner sammen igjen

Hva er Den nordisk-katolske kirke? Og hva mener de med at de står med ett bein plantet i Øst, og ett i Vest?

Les mer »

Satanist: Baphomet-seglet er vårt symbol

Hvilke symboler har Church of Satan, og i hvilke sammenhenger blir de benyttet?

Les mer »

Holist: Vi tror ikke på en personlig gud

Vi tror ikke på en personlig gud, men erkjenner at det finnes en kraft i universet som binder alt sammen med alt, forklarer Patrik Swanström fra Holistisk forbund.

Les mer »