Fra livssynssamfunnene


Fra Tempelet til synagoger

Lenge var Tempelet i Jerusalem det fremste senteret for jødiske gudsdyrkelse. Hør mer om det i del to av denne serien om synagogen.

Les mer »


Bare halvparten av Baptistkirkens medlemmer er døpt

I mange kirkesamfunn tas det for gitt at medlemmene er døpt. Slik er det ikke i Baptistkirken.

Les mer »

Hvilke overgangsritualer finnes i Den norske kirke?

Hvilke ritualer markerer overgangen mellom ulike livsfaser i Norges desidert største trossamfunn?

Les mer »

Guder er ikke sentrale i buddhismen

Hvordan forholder buddhister seg til det guddommeliges eksistens? Finnes det guder? Ja, nei, kanskje, ifølge Knut E. Arnesen fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Les mer »


Toraskapet i et historisk perspektiv

Hør Eliana Hercz fortelle om toraskapets historie i del en av serien om synagogen og dens innredning og utsmykning.

Les mer »


Bør sikher engasjere seg politisk?

Hvordan stiller sikher seg til deltakelse i det politiske liv?

Les mer »