Meninger

Darwin tok feil

Kjell J. Tveter, professor emeritus i kirurgi og urologi, mener vår verden er for planmessig i sin kompleksitet til at det hele kan være tilfeldig. I boken: «Livet – Skapelse eller tilfeldighet?» stiller han spørsmål ved evolusjonsteorien. Vi har bedt Tveter gjøre rede for bakgrunnen for boken, og dens innhold. 

Les mer »

Om terror og tilregnelighet

 Det har vært mye debatt rundt rettspsykiatriens rolle i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Det har derimot vært lite fokus på de sakkyndige religionshistorikernes påvirkning på rettens beslutning om å erklære Breivik tilregnelig. 

Les mer »