Informasjonsvideoer

Hvilke spørsmål ville en kreasjonist stilt en evolusjonsbiolog?

Kai Westergaard      |      01/03/2018

Hva er noen av de vanligste stridsspørsmålene mellom kreasjonisme og evolusjon ved naturlig seleksjon?

Video og tekst av Kai Erik Westergaard, narratorstemme av Kristoffer Kaayne Kolsaas, videotekst av Bjørn Are Davidsen.

Kreasjonisme er den teologiske posisjonen som ofte knyttes sammen med evolusjonsaversjon, eller en fornektelse på religiøst grunnlag av teorien om evolusjon ved naturlig utvalg på. Denne fornektelsen forbindes gjerne med et bestemt bibelsyn hvor skapelsesberetningen tolkes nokså bokstavelig. Likevel hevder evolusjonsnektere at det finnes grunner, ofte også vitenskapelige, til å hevde at Darwins evolusjonsteori er feil, og at jorden er mye yngre enn hva som er konsensus innen moderne naturvitenskap.

Hvilke grunner er dette, og hvordan ville en biolog eventuelt imøtegått disse påstandene? I videoen nedenfor gis det noen eksempler på nettopp det.

 

Påstandene i videoen er noen av de som ofte dukker opp i diskusjoner mellom tilhengere av kreasjonisme og evolusjon ved naturlig utvalg. Teksten i videoen er skrevet av Bjørn Are Davidsen, og er delvis hentet fra boksen «Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler» av Bjørn Are Davidsen og Atle O. Søvik.

Religioner.no lenker:

Leave a Response