Aktuelt

Operasjon Askeladd – Facebooks trolljegere

Hans Olav Arnesen      |      14/06/2013

Operasjon Askeladd er ikke interessert i å vinne kongeriker eller målbinde prinsesser. I stedet tar gruppen skjermbilder av folks hatefulle og rasistiske kommentarer og legger dem ut til offentlig beskuelse på Facebook. Håpet er at offentlig oppmerksomhet vil ha den samme effekten på internettrollene som solen har på deres motstykker i eventyrene. 

Av Hans Olav Arnesen

operasjonaskeladd.skjermdumpavgruppen

Er du en flittig bruker av Facebook har du kanskje alt være borte i dem  Operasjon Askeladds skjermdumper. Det er ingen behagelig opplevelse. Mens du ruller forbi søte dyreklipp og bursdagshilsener står du med ett ansikt til ansikt med en mørk virkelighet  full av rasisme, homofobi, jøde- og islamhat.

Kanskje visste du knapt at det lenger fantes miljøer hvor slike holdninger var gjengs, eller kanskje hadde du beleilig nok glemt det. Men ytringer av den typen  Operasjon Askeladd legger ut er det ikke mulig å ignorere, som for eksempel: «(…) dessa Talmud jøda, de tilber visstnok Satan med kompani og offra unga til dem.»

Fenomenet netthat har fått en særlig aktualitet etter at hatbloggeren og «facebookterroristen» Rolf Erik Hansen ble dømt av Sør-Trøndelag tingrett til å fjerne bloggen sin. Denne mandagen vedtok Stortinget nye diskrimineringslover som tar sikte på å hindre: «(…) handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.»

Operasjon Askeladd satser på en annen type justis enn myndighetene. Ved å bruke PrintScreen knappen, som finnes på enhver datamaskin, tar de bilder av kommentartråder på Facebook og legger dem ut på sin egen facebookside. På den måten  kan alle og enhver få et innblikk i det som ellers ville vært skjult på ulike fora for likesinnede, eller endog på lukkede grupper.

 Jeg blir engstelig når folk skriver at muslimer burde kastreres.

Hvem er det egentlig som legger ut disse skjermdumpene som får oss til å sette kaffen i halsen med jevne mellomrom? På gruppens facebookside er det sparsomt med informasjon. Det er et stort bilde av Nøkken, i Kittelsens hånd, og et mindre bilde av Askeladden, i Ivo Caprinos dukkeutgave.  Men det er det. Den eneste løsningen er å ta kontakt via Facebooks meldingsfunksjon.

Nærmere kommer vi heller ikke. Et intervju ansikt til ansikt, med det som viser seg å være en nokså stor gruppe mennesker, kommer ikke på tale. Anonymiteten må ivaretas. Både for å unngå hevnaksjoner i det virkelige liv, og på Facebook, i form av masserapporteringer.

Intervjuet må derfor utføres i sin helhet på Facebook. Og intervjuobjektene pseudonymiseres med eventyrnavn. Askeladden, som er grunnleggeren av prosjektet, og vennene hans, Mumle (Gåsegg), Ole Brum, Veslefrikk, Kvitebjørn (kong Valemon) og Tommeliten.

Kristenprotest utløste engasjementet 

Operasjon Askeladden sladder ikke alle navn og bilder de legger ut. Det har imidlertid vi gjort.

Operasjon Askeladden sladder ikke navn og bilder de legger ut. Det har imidlertid vi gjort.

Hva fikk dere til å sette igang med denne facebooksiden?

Bakgrunnen var et hemmelig arrangement som ble opprettet på Facebook, hvor man ville gjennomføre en ulovlig demonstrasjon utenfor Stortinget, skriver Askeladden.

Konservative kristne ville stenge ute politikere som skulle stemme for grunnlovsendringen 21. mai 2012. Jeg fikk invitasjon fra en venninne som hadde fått det fra en som trodde hun var en trosfrende. Jeg tok mange skjermdumper og delte på nettet. I tillegg inviterte jeg mange av vennene mine på Facebook til arrangementet. De startet å diskutere og svarene de fikk kunne være både islamofobe og noen også rasistiske. Til slutt ble arrangementet nedlagt. Men dette gjorde at jeg ble engasjert og jeg oppsøkte ekstreme facebookgrupper og tok skjermdumper. Da bestemte jeg meg for å opprette siden.

Askeladden kan fortelle at også navnet var hans idé:

Det spiller på ideen om at vi får troll til å sprekke. Vi er Askeladden, rasistene, jødehaterne og islamofobene er trollene.

Og hva håper dere å oppnå med å legge ut skjermdumpene?

Synliggjøre hvilke ytringer som florerer der ute, og øke bevisstheten hos dem som ikke «mingler» omkring i denne galskapen sjøl, svarer Veslefrikk.

Å bevisstgjøre folk på at slike holdninger ikke bare finnes, men er skremmende vanlige, legger Mumle Gåsegg til.

Tommeliten svarer at han ofte får høre at det ikke lenger finnes rasisme, kanskje fordi folk synes en slik konklusjon er mer behagelig.

Jeg er med på Operasjon Askeladd for å bidra til å dokumentere denne og vise verden at rasisme finnes og at det er et problem som må tas på alvor, skriver han.

Men hvordan får dere tak i disse samtaletrådene?

Operasjon Askeladd lar stort sett skjermdumpene tale for seg selv. I dette tilfellet er det afrikanske innvandrere som seksuelle rovdyr med lav IQ som er tema.

Operasjon Askeladd lar stort sett skjermdumpene tale for seg selv. I dette tilfellet er det afrikanske innvandrere som seksuelle rovdyr med lav IQ som er tema.

– Vi finner endel, men folk sender også inn, skriver Askeladden. Vi krever imidlertid kontekst, og har strenge krav til dumper.

– Helst bør vi vite at de som deler er til å stole på. Samtidig ser vi an hva som står. Det må alltid tolkes i beste mening. Mindreårige blir også skjermet.

Jeg tar noen økter innimellom med å tråle rundt på sidene til SIAN, SIOE, FMI og en del andre lignende åpne grupper/sider og hvor jeg skjermdumper det jeg har syntes er “tilstrekkelig ille”, skriver Tommeliten.

For mange er jo Facebook noe litt privat, ettersom det er noe man også bruker til å holde kontakt med familie og venner. Dere føler ikke at dere trenger dere inn folks intimsfære når dere legger ut folks samtaler fra facebooksiden deres?

Nei, det man ytrer i åpne grupper og på åpne sider må ansees som offentlig. Noen av ytringene kommer også fra lukkede grupper, men man må likevel regne dette som offentlig så lenge det er andre mennesker i gruppa, skriver Tommeliten.

Heller ikke Askeladden mener Facebook kan sies å tilhøre privatsfæren.

Det at noen skriver rasistiske ytringer på veggen sin betyr ikke at det er privat. Du kan ikke stå med ropert i hagen din og spre rasisme og forvente at alle skal akseptere dette.

Har vi grunn til å være redde? 

Noen av facebooksamtalene dere har lagt ut skjermdumper av er nokså sjokkerende. Er det noen dere mener har stukket seg ut som spesielt ille?

– To ting, oppfordring til vold og støtte til Breivik, skriver Askeladden.

– Det sistnevnte var forøvrig medvirkende årsak til at to av lederne i SIOE (Stop islamisation of Europe – sic) ble kastet ut som moderatorer på Facebook. De fant jeg forøvrig i sommer, men jeg ble ikke klar over at de som hadde skrevet dem var prominente personer i det anti-islamske miljøet, så de ble liggende blant mange på datamaskinen min. Senere gikk jeg gjennom gamle bilder og fant sitatet. Noen dager etter at vi delte det var det en dansk nettavis som skrev om det, og en tid senere var kvinnen ikke lenger med i SIOE.

Mange er jo lykkelig uvitende om at det finnes slike ekstreme holdninger som dem som kommer til uttrykk på skjermdumpene dere legger ut, og blir kanskje litt engstelige. Har vi grunn til å være bekymret tror dere?

– Jeg blir engstelig når folk skriver at muslimer burde kastreres, sier Tommeliten og advarer:

– Folk bør vite at det finnes mennesker som hater så sterkt at det kan til slutt resultere i handling. Vi skal ikke tro at det aldri kan skje igjen, og at 22. juli eller drapet på Benjamin var engangstilfeller. Jeg mener ikke man skal gå rundt å være bekymret, men man burde bry seg ved å si ifra når rasistiske påstander og lignende fremsettes.

Ole Brumm mener på sin side det er bra at folk blir engstelige.

– Formålet med å vise frem stygge kommentarer, er nettopp å rive folk ut av den lykkelige bevisstløsheten de lever i, de som tror at alt er kjærlighet og harmoni i Norge. Vi vil gjerne vise dem hvor mye hat og grums som kommer til uttrykk blant deltakere på nettet, sier Ole Brum som virker langt mindre naiv og godtroende enn sin navnebror i Hundremeterskogen.

Ifølge Askeladden er ikke de som skriver de meste sjokkerende meldingene nødvendigvis dem man trenger å frykte mest.

– Det meste er fra grupper, enten åpne eller lukkede. Men jeg frykter ikke de som skriver, jeg frykter mest de som ikke skriver. Jeg tror ikke Breivik skrev noe verre enn andre i de fora han deltok i. Dette er mest rettet mot de som har litt sympatier med ekstremistene, de vil kunne ta til fornuft.

Mener du at noen er hinsides fornuft? At det finnes folk man ikke lenger kan nå?

– De er i praksis konspirasjonsteoretikere, og er du dypt inne i det er det veldig vanskelig å komme ut. Alt du opplever blir tolket i et mønster, hvor jøder/muslimer/afrikanere er i gang med å ta over landet. For mange handler det om at man har låst seg i ett fortolkningsmønster, og det er ingen vei ut, mener Askeladden.

Tommeliten og Mumle Gåsegg er enig.

– Ja, mange har bestemt seg for en virkelighet og kan ikke rokkes med fornuft eller argumentasjon.
Allikevel er det viktig å argumentere for å nå andre som leser og hindre radikalisering av de som kanskje ikke har gjort seg opp en bastant mening, skriver Mumle.

Noen konspirasjonsteorier er kanskje noe mer originale enn andre. Ifølge denne mannen er islam oppfunnet av Den katolske kirke.

Noen konspirasjonsteorier er kanskje noe mer originale enn andre. Ifølge denne mannen er islam oppfunnet av Den katolske kirke.

Mange blir trolig overrasket over at det finnes så mye hat og negative fordommer der ute. Har dere selv blitt overrasket av omfanget og intensiteten av hatytringer på Facebook etter at dere startet dette prosjektet?

–  I høy grad, skriver Askeladden. –  Jeg ble overrasket over dette lenge før jeg ble med på Operasjon Askeladd. Jeg trodde 22. juli og den påfølgende rettssaken ville være en oppvekker for mange med lignende holdninger til innvandrere, muslimer, Ap osv. som ABB, men jeg har sett flere hevde at det hele har eskalert. Det er overraskende og veldig skremmende, synes jeg.

Har dere politianmeldt noe av ytringene?

– Ikke oss, men andre har tipset PST ved minst en anledning. Det er også politifolk som følger siden.

I Breivik-saken ble det pekt på internetts rolle i radikaliseringen av terroristen. Tror dere internett skaper radikale holdninger, eller har disse holdningene  hele tiden har vært der og bare blitt mer synlige?

– Det er holdninger som har vært der, men som synliggjøres på en helt ny måte. Det farlige er at vanlige folk ikke orker å svare på galskapen og at den derfor får stå uimotsagt, skriver Mumle Gåsegg.

Veslefrikk fortsetter:

– Spredte enkeltindivider fikk plutselig et fellesskap hvor de kan skape sin alternative virkelighet, og har mulighet til å hausse hverandre opp. Folk som ikke engang drister seg ut blir plutselig potensielle ofre for massesuggesjon.

Vi konfronterer ekstremister med deres egne uttalelser.

Tommeliten tror et frø av fremmedfrykt og hat kan finne grobunn i internettfellesskap.

– Jeg tror absolutt såkalte ekkokamre på internett kan bidra til å radikalisere. Litt fremmedfrykt kan ende opp i sterk forakt og hat. Er man litt åpen for å stigmatisere eksempelvis muslimer og går inn og leser i kommentarfeltene på sider som sian.no, og ikke er så opptatt av å undersøke om påstandene som blir fremsatt der er etterrettelige, kan man fort få forsterket sine mistanker om disse “fremmede” og misnøyen eskalerer, skriver Tommeliten.

Veslefrikk legger til:

– Spredte enkeltindivider fikk plutselig et fellesskap hvor de kan skape sin alternative virkelighet, og har mulighet til å hausse hverandre opp. Folk som ikke engang drister seg ut blir plutselig potensielle ofre for massesuggesjon.

Askeladden mener anonymiteten gir folk mot til å uttrykke meninger de tidligere har holdt for seg selv.

– Problemet med internett er at nå kan mennesker som tidligere var nødt til å holde meningene sine for seg selv komme i kontakt med andre, og man kan også si det man ikke turde før under dekke av anonymitet. Før var det konsekvenser av å spre hat, nå trenger ikke engang dine nærmeste å vite om det.

Muslimer har som mål å utrydde menneskeheten.

Muslimer har som mål å utrydde menneskeheten.

En virtuell gapestokk? 

Apropos anonymitet: Enkelte navn og bilder blir sladdet. På de aller fleste kan man likevel se både navn og bilde, særlig på dem som kommer med de støtende ytringene. Gjør dere dette for å skremme folk fra å komme med slike ytringer? Eller er det en form for gapestokktankegang som ligger bak?

– Det er ingen gapestokk, vi bare siterer, påpeker Askeladden.

– Dersom folk modererer seg vil vi også slette bildet. Vi sladder folk som ikke skriver noe støtende eller som skriver noe som kan aksepteres om vi legger til mye godvilje. Det er delvis for å skremme, men også for å vise hva som rører seg der ute.

– Ellers kan jeg si at vi er en komité som avgjør hva som skal legges ut, og det er ikke lov å legge ut noe direkte uten at resten av komiteen får mulighet til å komme med innvendinger. Vi må ha en kontroll på det som legges ut, det er vi nødt til i vår bransje.

Kvitebjørn mener folk må ta ansvar for det de sier, på nettet som ellers.

– En ytring innebærer mening. Man må stå for det man sier på nett, det blir meningsløst å løpe fra det og så kritisere begrepet ytringsansvar. Vi konfronterer ekstremister med deres egne uttalelser.

Ole Brumm mener de som blir hengt ut har seg selv å takke.

– Dersom noen kommer med grove/ufine/rasistiske kommentarer, forventes de å ta ansvar for gørra de sprer i åpne fora. Derav ingen sladd.

Anonyme trolljegere

Hat mot jøder og muslimer går gjerne godt i hop med hat mot homofile.

Hat mot jøder og muslimer går gjerne godt i hop med hat mot homofile.

Det er en spesiell opplevelse å intervjue folk uten å se dem, eller engang vite hvem de er. Når alt man har å gå ut i fra, foruten det de skriver i meldingene, er eventyrnavnene de bruker, er det ikke lett å vite hvem jeg har gjøre med. Spørsmålet mitt om hvorvidt de har en konkret konfesjonell eller politisk tilhørighet blir ikke besvart. Det er fristende å forsøke å gjette seg til hvor de kan befinne seg i det ideologiske landskapet, men de fleste av dem er vanskelige å sette i bås.

Et mulig unntak er likevel Ole Brumm. Han er hakket krassere og virker mer uforsonlig enn de andre. En slik tilsynelatende mangel på tvil, eller empati med motparten, finner man oftest på fløyene, og ettersom han neppe befinner seg på den ytre høyresiden er det derfor fristende å spekulere i om han kan høre hjemme nokså langt ute på venstresiden.

Jeg spør Ole Brumm om ikke han bekymrer seg over at folk, som kanskje bare lar seg rive med av massesuggesjon, slik Veslefrikk  nevnte, kan komme til å få problemer i arbeidslivet som følge av skjermdumpene de legger ut. Svaret er kort og kontant.

– Nei.

muslimererskitne

Muslimer er ikke bare iferd med å overta landet vårt. De er skitne også.

Jødehat og islamofobi går hånd i hånd

Noen har forsøkt å lansere begreper som «skjult rasisme» og endog «ubevisst rasisme» for å vise at vi ennå ikke er et fordomsfritt samfunn. Men mye av det dere legger ut er jo klassisk rasisme av «den gode gamle» sorten. Har begreper som rasisme og jødehat blitt brukt litt for ofte slik at de ikke lenger har samme effekt når det dukker opp ytringer som ikke er det minste grann ubevisste eller skjulte?

– Jeg er overrasket over hvor mye «klassisk» jødehat som faktisk finnes i Norge, skriver Kvitebjørn.

– Vi har jo kjennskap til miljøer som Vigrid, og rene nazinettsteder som Fyret og Nordfront, men det fins også enkelte kristne sekter som dyrker et gammeldags jødehat, sterkt beslektet med nazismen. Det er forbausende hvor mange som sokner til slike miljøer. Dessuten finnes det jødehat i de mest ekstreme islamistiske miljøene. Dette er jo uten tvil klassisk rasisme. V har en del diskusjoner om rasismebegrepet også kan brukes på de islamofobe. Selv forsvarer de seg med at muslimer ikke er en etnisk gruppe, og at de derfor ikke kan betraktes som rasister. Selv mener jeg at det er en unnskyldning som neppe gir mening for andre enn dem selv.

 Jeg har blitt mer misantropisk av å dykke ned i disse miljøene.

Mumle mener rasistiske «morsomheter» ikke nødvendigvis er så uskyldige, og at man må konfrontere også denne typen ytringer.

– Ubevisst rasisme og «humor-rasisme» er nok ganske vanlig. Mange vitser om etniske eller religiøse minoriteter, uten å tenke på hvilke stereotyper de da styrker. Når jeg hører ungdom bruker «jævla jøde» som et fleipete skjellsord, og spør dem hva de har i mot jøder, blir de svar skyldig.

Ifølge Mumle er det ikke bare overforbruket av rasismebegrepet som har fått det til å miste kraft, men også det faktum at rasismen har endret seg de siste par tiårene.

Rasismen som kommer til uttrykk i Operasjon Askeladds skjermdumper er verken "skjult" eller "ubevisst".

Rasismen som kommer til uttrykk i Operasjon Askeladds skjermdumper er verken «skjult» eller «ubevisst».

– Uttrykket rasisme har blitt brukt ofte, og det blir brukt ofte nok til at det for mange har mistet kraft, også fordi folk har et mindre bevisst forhold til hva som er rasisme. Det har ikke den samme fokusen i dag som på 90-tallet fordi rasistene har byttet fokus. Den gangen var det innvandrere, nå er det muslimer. Det er de samme holdningene og verdiene som ligger bak, og det er i stor grad de samme folkene.

Enkelte hevder at islamofobi er et begrep som er myntet for å stilne legitim islamkritikk. Hva mener dere om det? 

– Å kritisere islam og andre religioner er høyst legitimt, skriver Kvitebjørn.

– Ateister og agnostikere gjør det, og religionene kritiserer selvsagt hverandre. De islamofobe miljøene er imidlertid kjennetegnet av at de tar de mest ekstreme islamistiske miljøene og gjør dem til representative for muslimer som gruppe. Det ville være som å gjøre ytterliggående kristne sekter til representative for hele kristenheten. Resultatet blir en demonisering av hele den muslimske delen av befolkningen. Det ligger et skremmende potensiale for eskalering av hat og vold i dette.

– Islamofobi er en realitet, fastslår Mumle. – Å kritisere en religion er ikke det samme som å demonisere alle tilhengere av religionen. Alle muslimer blir omtalt som islamister og Arfan Bhatti er malen på hvordan alle muslimer er, uten unntak.

Eventyrheltene i Operasjon Askeladden gjør et viktig arbeid. Og kanskje blir skjermdumpene enda mer avskrekkende nå som det er skapt en presedens for å lovforfølge hatytringer på nett. Men det er også et «skittent» og bedrøvelig arbeid. Klarer eventyrfigurene å bevare troen på menneskeheten samtidig som de holder på med dette?

 – Vi har definitivt ikke mistet troen på menneskeheten, skriver Ole Brumm. – Jeg har hele tiden i bevisstheten, at dette gjelder et marginalt miljø, ukjent for nordmenn flest, fortsetter han.

Kvitebjørn har derimot blitt preget av engasjementet i Operasjon Askeladd.

– Jeg har blitt mer misantropisk av å dykke ned i disse miljøene.

Religioner.no lenker: 

Lenker: 

Jødene har skylden for multikulturen. Også.

Jødene har skylden for multikulturen. Også.

 , , , , , , , ,

 • Pingback: Vi kan ikke slutte å bry oss | Religioner.no()

 • Nei, vi må for ALL del ikke ha islamkritikere her i Norge! Kritiserer man islam er man rasister, nazister, ekstremister og andre ting som slutter på «ist».

  Tåpelige husmødre som ikke har andre ting å gjøre på enn å surfe rundt på Facebook etter personer som kritiserer det faktum…FAKTUM…at Norge invaderes.

  • Svein Hanssen

   Ja kritikere av åpenlyst kritikkverdige forhold og situasjoner må forvises eller settes munnkurv på. For i dette landet tar vi imot absolutt alt med vidåpne armer uten rom for noen som helst kritikk.

  • Søte stråmenn :3

 • Jeg vil oppfordre de som står bak Operasjon Askeladd til å stå frem med fullt navn. De som er ledere i den offentlige samtalen bør kunne stå frem med sin identitet. VI i Demokratene i Norge er også selvfølgelig mot rasisme, og vi er takknemlige for mye av den jobben Operasjon Askeladd gjør, men av det jeg har sett på Facebook siden, tipper det over. Begreper som islamofobi er vanskelig å fylle med fornuftig innhold, og det må være legitimt å ville begrense ikke-vestlige, og spesielt innvandring fra islamske kulturer så mye som mulig uten å bli hengt ut av Askeladden.

  Kristian Kahrs
  Informasjonsleder, Demokratene i Norge

  La meg liste opp våre etiske retningslinjer for kommunikasjon som vi forventer at våre medlemmer og tillitsvalgte forholder seg til:

  Demokratene er et parti som er kritisk til fremming av multikulturalisme, ikke-vestlig innvandring og spesielt innvandring fra islamske kulturer. Derfor er det meget viktig å være tydelig på at vi selvfølgelig forholder oss til demokratiske spilleregler og har respekt for våre meningsmotstandere. Demokratenes medlemmer forplikter å forholde seg til følgende retningslinjer i sin kommunikasjon med medier og i sosiale medier:

  1. Vi skal skille tydelig mellom islam og muslimer.

  Vi kan være kritiske til islam i henhold til islams originalkilder, Koranen og Sunna, og hvordan islam praktiseres, men vi skal være tydelige på at hver enkelt muslim har rett til å tro å det han eller hun vil. Friheten til å tilhøre en religion, skifte religion eller ikke tilhøre en religion er grunnleggende for Demokratene.

  2. Vi skal aldri beklage oss over at norske statsborgere benytter seg av demokratiske rettigheter.

  Muslimske politikere skal kritiseres for sine standpunkt, ikke fordi de er muslimer.
  Demokratenes medlemmer skal være forsiktige med å bruke sterke ord for å karakterisere sine meningsmotstandere. Respekten for våre meningsmotstandere ligger i bunn for alle våre uttalelser, selv om vi vil være grunnleggende uenig i saksinnhold.

  3. Demokratenes tillitsvalgte skal ikke være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale deler av Demokratenes politikk.

  Ingen medlemmer av Demokratene kan forutsette at noe av det de skriver i sosiale medier, enten det er lukkede eller åpne grupper, er private ytringer som er unntatt offentlighet. Derfor skal våre medlemmer utvise stor varsomhet med å ytre seg i sosiale medier på en måte som kan skade dem selv og partiet. Vi må forutsette at ingen grupper er private. Derfor skal ikke Demokratenes tillitsvalgte være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale deler av Demokratenes politikk, som for eksempel innvandring og/eller islam.

  Demokratenes sentralstyre kan ekskludere medlemmer som ikke forholder seg til disse retningslinjene, og medlemmer av sentralstyret eller informasjonsleder kan gi en advarsel til medlemmer som går over streken.

  • Christian

   Hvor lurt tror du det er for Operasjon Askeladd å stå frem med fullt navn? Disse rabiate gærningene som Askeladden tar skjermpumper av, kan fort finne på å true, oppsøke og i det verste fall ty til fysisk vold mot de som står bak siden.

   Når det gjelder partiprogrammet til demokratene, så foreslår jeg to muligheter som du/dere kan forholde dere til:
   1) Legg ned hele partiprogrammet
   2) Eller ta et skikkelig hardt oppgjør mot rasismen og dyrkningen av høyreekstremisme som deres medlemmer daglig fremsetter i div forum. Hint: Kasper Birkeland, Amund Garfors, Kjetil Kjønli er noen av personene som gang på gang har blitt tatt på fersken av Operasjon Askeladd).

   • Det har allerede skjedd at folk har blitt drapstruet pga. Operasjon Askeladd. Det vil si, folk som trollene har mistenkt for å stå bak gruppa. Skjønner veldig godt at mennesket eller menneskene bak ikke står fram.

 • Alfred

  Til Christian , om du snakker om rabiat gærninger så har Operasjon Askeladd svin på skogen selv , dem har jo Anyway2 på VGD , som kommer med overtramp til stadighet som mod må slette gang på gang , og så er vedkommende sakligheten selv trur hun på Operasjon Askeladd. Og stygge kommentar skal jeg si deg venstresiden er like flink til , om du trur det er engler på denne jord så beklager , da får du tru om igjen.

 • Ole Iversen

  Dere skriver dere vil legge ut islamhatende og antisemittiske meldinger funnet på internett.

  Hva med meldinger som rakker ned på andre religioner, for eksempel kristendom?

 • Ole

  Her er en blogg som rakker ned på alle religiøse:

  http://tjomlid.com/2013/05/03/fotballfrue-aksepterer-ikke-evolusjonsteorien/

  Religisøe blir fremstilt som stokk dumme:
  Det er så trist, så trist at noen i 2013 fortsatt kan betvile det uomtvistelige faktum at vi mennesker har evolvert fra andre livsformer over tid.

  Så dette er vel hat mot islam også?

  • Ivar

   Nei, dette er ikke hat mot islam eller religiøse.
   Dette er systematisk og argumentativt korrekt gjennomgang av tekstlige påstander eller meninger fremsatt av en person. Det er noe annet. Hvis disse såkalte «islamkritikerne» kunne hatt en litt mer rasjonell, vitenskapelig tilnærming til temaet, så kunne kanskje folk vært litt mer tilbøyelig til å høre på dem. Men da hadde de kanskje innsett at kampsaken deres ikke har så veldig mye å basere seg på likevel?

   Som ateist er jeg for kritikk av religion. Spesielt på de områder hvor den er preget av ekstreme fortolkninger og strider mot sun fornuft og vitenskap.

 • Calle Slåtteby

  Blev utsatt för dessa troll i kväll/ Nu? De försvann… jag ställde frågor, fick inga svar….