399px-Stone_Age_America_1887 | Vandalismeforvirring

Stone age in America. En skulptur som forsøker å fremstille en kvinne med barn fra tidlig førkolumbiansk tid.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.