Iroquois-di-suvero | Vandalismeforvirring

Iroquios: En nokså uskjønn skulptur som har sitt navn etter irokeser-folket.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.