Stikkord: evig liv

Kan livet ha mening uten døden?

Kanskje knekker vi en dag koden for fysisk «udødelighet», men hvordan vil egentlig livet bli uten døden? Er det mulig å fylle et «evig» liv med mening?

Les mer »


Udødelighet og urettferdighet.

Hvilke konsekvenser vil det få dersom menneskets jakt på udødelighet lykkes?

Les mer »

Hvorfor vil vi ha med oss kroppen inn i evigheten?

Udødelighet ser ikke ut til å være like attraktivt dersom man ikke kan få med seg kroppen. Hva skyldes det?

Les mer »

Hvorfor må vi egentlig dø i utgangspunktet?

Hvorfor er mennesket dødelig, og ikke udødelig, slik som gudene? Har vi alltid være dødelige, og må vi nødvendigvis forbli det så lenge vi lever her på jorden?

Les mer »

Vil vi ofre våre barn på udødelighetens alter?

Dag Endsjø mener at fysisk «udødelighet» gjennom livsforlengende teknologi vil måtte betales for med våre etterkommeres liv.

Les mer »


Raelismen – science fiction sex-kult eller intelligent design for ateistar?

Kven er eigentleg raelianarane? Korfor vil dei klone menneske, og korfor er dei så opptatt av sex og UFOar?

Les mer »

Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse?

Vi har bedt buddhisten og religionshistorikeren Kåre A. Lie  gjøre et tankeeksperiment. Hvilke følger vil det kunne få for buddhisters evne til å oppnå oppvåkning dersom livsforlengende teknologi gjør det mulig for mennesker å leve århundrer?

Les mer »

Udødelige mennesker og det guddommelige

Vil mennesket lenger ha behov for Gud dersom vi i prinsippet kan leve evig? Hvordan vil «evig» liv forandre vår gudsforståelse? Hva vil Gud mene om at mennesket lever «evig»?  Dette er viktige spørsmål vi må forholde oss til i møtet med ambisjoner om en drastisk forlengelse av menneskelivet.

Les mer »