Stikkord: Gud

Guder er ikke sentrale i buddhismen

Hvordan forholder buddhister seg til det guddommeliges eksistens? Finnes det guder? Ja, nei, kanskje, ifølge Knut E. Arnesen fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Les mer »

Hva er sikhenes navn på Gud?

Balraj Singh forteller om gudsbildet i sikhismen.

Les mer »

Hva skiller nyplatonisme fra kristendommen?

Hvordan skiller det nyplatonske og kristne gudsbildet seg fra hverandre?

Les mer »

Rasjonalismemonopol?

Av Kai Erik Westergaard I Vårt land kan du i sommer lese en interessant reportasje, hvor de spør fire personer med forskjellig bakgrunn: «Hvem er Gud?». Noe av det som poengteres er at kristen tro er i endring, og at det også er tilfellet med gudsbildet til de fire intervjuobjektene. Er det at kristne føler […]

Les mer »

Tror kristne og muslimer på samme gud?

Mange er nysgjerrige på slektskapet såvel som ulikhetene mellom kristendommen og islam. Som hvorvidt man egentlig tilber den samme guden. Daniel Joachim Kleiven tar for seg dette spørsmålet gjennom en kristen, filosofisk tilnærming. 

Les mer »

Kan man bevise Guds eksistens?

Er det mulig å bevise, eller motbevise, Guds eksistens? 

Les mer »

Led meg Gud!

Gud har en plan for oss. Det kan vi stole på, selv om den ikke alltid er like lett for oss mennesker å tyde, mener Lill May. 

    ,
    Meninger
Les mer »

Finnes det noe godt uten Gud?

Religionsdebatt mellom Sam Harris og William Lane Craig.

Les mer »

Allah-sensur

Kun muslimer kan bruke ordet Allah. Det har en malaysisk domstol bestemt.

Les mer »

Udødelige mennesker og det guddommelige

Vil mennesket lenger ha behov for Gud dersom vi i prinsippet kan leve evig? Hvordan vil «evig» liv forandre vår gudsforståelse? Hva vil Gud mene om at mennesket lever «evig»?  Dette er viktige spørsmål vi må forholde oss til i møtet med ambisjoner om en drastisk forlengelse av menneskelivet.

Les mer »