Stikkord: nyplatonisme

Hva skiller nyplatonisme fra kristendommen?

Hvordan skiller det nyplatonske og kristne gudsbildet seg fra hverandre?

Les mer »

Hvor mye nyplatonisme er det i sufismen?

Mark Sedgwick kommer til stadighet inn på nyplatonismen i sin bok «Western Sufism». Hvor mye har egentlig nyplatonismen preget sufismen?

Les mer »