Stikkord: Udødelighetens historie

Vil vi ofre våre barn på udødelighetens alter?

Dag Endsjø mener at fysisk «udødelighet» gjennom livsforlengende teknologi vil måtte betales for med våre etterkommeres liv.

Les mer »

Udødelighetens historie

Dag Endsjø har skrevet boken Udødelighetens historie.

Les mer »