Fra redaksjonen

Uenighetsfellesskap

Hans Olav Arnesen      |      12/09/2016

pal-bratbak

Snart kan du høre norske livssynsrepresentanter forklare sitt syn i ulike spørsmål direkte til publikum, uten å måtte få det gjengitt av oss i Religioner.no, eller andre medier. Her ved fader Pål Bratbak fra Den katolske kirke.

Alle har et livssyn, og de fleste mener mangt og meget også om andres livssyn. Journalister, akademikere og andre formidlere og opinonsdannere er ikke noe unntak. Svært mye av informasjonen om norske livssyn som er lett tilgjengelig for det allmenne publikum har dermed blitt fortolket og filtrert av formidlere som gjerne har et annet livssyn enn dem de beskriver.

Dette er ikke bestandig et problem,  i blant kan det til og med være en fordel, men det har utvilsomt vært en kilde til irritasjon i flere livssynsmiljøer at så mange mener så sterkt og så mye om livssyn de har begrenset erfaring med og kunnskap om.

Hva om det fantes et sted hvor representanter for Norges ulike livssynssamfunn selv kunne kommunisere sitt syn i ulike spørsmål direkte til publikum, uten filtrerende mellomledd?

Vel, et slikt sted er i ferd med å ta form. Og du trenger ikke vente lenge med å besøke det. I løpet av vårhalvåret 2017 vil Norge bli en historisk, ny formidlingsinstitusjon rikere. Da åpner dørene for Uenighetens fellesskap på Eldorado bokhandel i Oslo, og den blir ledsaget av en nettside som vil gjøre den digitale delen av prosjektet tilgjengelig for brukere over hele landet.

Hva er Uenighetens fellesskap?

For tre år siden, sommeren 2013, fikk jeg en telefon fra daglig leder i Eldorado bokhandel, Christian Skrede, som hadde en idé han ønsket å lufte med oss i Religioner.no. Han hadde en visjon om å skape et slags meningstorg, hvor alle slags religiøse og ideologiske avskygninger kunne presenteres og bryne seg mot hverandre. “Det frie ord i praksis”, kalte han det, og han så for seg at ulike tros- og livssynssamfunn skulle ha en sentral rolle.

En dristig tanke. Og luftig. Kunne det gjøres? Tanken om å slippe tros- og livssynssamfunn til på egne premisser på en felles formidlingsarena var for fristende til at vi kunne la anledningen gå fra oss. Var det ikke nettopp ønsket om å gi det norske folk større innsikt i og kunnskap om livssyn generelt, og det norske livssynslandskapet spesielt, som motiverte oss til å etablere Religioner.no i første omgang?

Vel vitende om at prosjektet var ambisiøst på grensen til det vanvittige tok vi fatt på arbeidet med å lage en konkret prosjektskisse for å få en anelse om hvorvidt fantasi kunne omsettes til virkelighet. Det gikk ikke. Tiden var ikke riktig, og å skaffe finansiering viste seg å være svært vanskelig. Økonomien i Eldorado var heller ikke god, og eierne satte ned foten for prosjektet. Forståelig nok. Når en virksomhets fremtid er usikker begir man seg ikke ut på innovative, kostbare formidlingsprosjekter.

Alt arbeidet syntes å være forgjeves og prosjektet ble lagt i skuffen for spennende, men ugjennomførbare prosjekter.

Litt avventende var vi derfor da Eldorado kontaktet oss igjen like før jul. Men Skrede kunne fortelle oss at nå hadde eierne og styret stilt seg bak prosjektet og var villige til å finansiere det hele selv. Nå gikk ting fort. Ettersom mye av grunnlaget var lagt for tre år siden startet vi ikke på bar bakke da vi gjenopplivet prosjektet i april. Neste stopp var Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Arbeidsutvalget i STL stilte seg entusiastisk bak prosjektet, og skjenket det dets navn: Uenighetens fellesskap. Nær sagt alle enkeltsamfunnene og paraplyorganisasjonene var også svært positive, så vel som livssynssamfunn utenfor STL, som må med for å vise bredden av livssyns-Norge. Siden har også Deichmanske bibliotek kommet ombord, og bidrar med sin katalogiseringsekspertise. Snøballen ruller, og stadig flere partnere vil bidra. Signalene fra politisk hold er også udelt positive.

Uenighetens fellesskap-prosjektet har dermed tatt veien fra skuffen med urealistiske prosjekter og er på vei inn i formidlingshistorien. Takket være dristigheten til Eldorado bokhandel, og viljen til å satse betydelige summer på et svært vågalt prosjekt uten annen gevinst enn (forhåpentligvis) god markedsføring i vente. Til STL, som er istand til å tenke utenfor boksen og som gjennom de siste tjue år har bygget seg opp selvtilliten og motet til å gripe anledningen når et innovativt konsept blir lagt på bordet. Og til sist takket være alle enkeltsamfunnene og paraplyorganisasjonene og de av deres medlemmer som legger ned store mengder frivillig arbeid i prosjektet. Vi har ikke annet å tilby dem enn en stor takk, samt å matche deres frivillighet ved selv å legge inn store mengder ulønnede arbeidstimer på kveldstid og i helgene for å dra prosjektet i havn.

Om alt går slik det skal vil innsatsen være vel verdt det. 550 kvadratmeter vil livssynssamfunnene få å boltre seg på i Eldorado bokhandel midt i Oslo sentrum. To forelesningssaler, hvorav den den største vil kunne utvide sin kapasitet til opp mot to hundre publikummere. Nye spennende formidlingsløsninger vil bli tatt i bruk, og det hele er helt gratis.

Hvilke aktiviteter vil salen bli brukt til? Det er det opp til livssynssamfunnene selv å avgjøre, og ut i fra de tilbakemeldingene vi har fått så langt står det ikke på kreativiteten. Vi vil ikke avsløre altfor mye, men vi kan love at det ikke vil bli kjedelig. Og i løpet av 2017 vil livssynssamfunnene få selskap av ulike politiske organisasjoner, noe som åpner for en rekke nye muligheter.

Den virtuelle delen av prosjektet vil bestå av de ulike livssynssamfunnenes svar på et antall spørsmål. Disse blir også filmet i et eget studio oppført til dette formålet, og lagt ut på nettet sammen med tekstene. De første spørsmålene er generelle, og ment å besvares av alle livssynssamfunnene. Etterhvert vil vil vi legge til konfesjonsspesifikke spørsmål, og med tiden også mer “dagsaktuelle” svar på spørsmål som preger det offentlige ordskiftet. Tanken er at denne databasen vil vokse gradvis med årene og bli et unikt tilbud til det norske publikum, men også til livssynssamfunnene som får en etterlengtet mulighet til å kommunisere sine synspunkter direkte til folket, uten å få budskapet forvrengt, eller sitater dratt ut av kontekst. Vi håper naturligvis at så mange som mulig vil benytte seg av muligheten til å lytte til livssynsrepresentantene direkte, og for enkelte grupper vil denne tjenesten bli svært nyttig såvel som interessant. Som tidligere lærer kan jeg eksempelvis slå fast at dette materialet ville blitt hyppig brukt i mine timer.

Det snakkes ofte om at vi må lære å tåle uenighet, at ikke alle tenker og mener det samme som oss selv. Det er et litt puslete mål. Det bør være mulig å lære seg å frydes over tros- og meningsmangfoldet i landet vårt, og kanskje kan Uenighetens fellesskap bidra til det.

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no.

Oppdatert 29.12.2017.

 , , ,