Aktuelt

AIDS-kur funnet i en hadith

Religioner       |      05/10/2012

Den yemenittiske sjeiken Abdul Majeed al-Zandani hevder å ha tatt patent på en kur mot AIDS. Medisinen fant han i form av en urt nevnt i en hadith. Nå hevder han å kunne kurere hjertesvikt også. 


Av Hans Olav Arnesen

Abdul Majeed al-Zandani er en omstridt person. Av amerikanske myndigheter regnes han som en terrorist. Han spilte en viktig rolle i organiseringen av opptøyene i Yemen etter filmen Muslimenes uskyld, og han skal ha hatt et tett forhold til Osama bin Laden, og fungert som den avdøde terroristens åndelige veileder. Men al-Zandani har også et hjerte som banker for vitenskap. I hvert fall den type vitenskap som kan kobles til beskrivelser og fortellinger i Koranen og hadithene. Al-Zandani stiftet i 1984 Kommisjonen for vitenskapelige tegn i Koranen og sunna. Kommisjonen, som har sitt hovedsete i Saudi-Arabia, har som formål å vise at Koranen og hadithene inneholder informasjon som siden har blitt bekreftet av moderne naturvitenskap. Både Big Bang-teorien og romfart skal ha blitt beskrevet i de islamske skriftene.

Abdul Majeed al-Zandani – Faksimile fra al-Jazeera

Kommisjonen får rikelig med gaver og har godt med penger. Slik har de også vært i stand til å samarbeide med en rekke vestlige forskere. Flere av disse forskerne er likevel svært misfornøyd med måten de har blitt behandlet på. Noen føler seg lurt, og opplever at uttalelser og funn plukkes ut av sin kontekst og brukes til å støtte opp om kommisjonens formål.

Al-Zandani begrenser seg likevel ikke til å invitere vestlige forskere til å kaste glans over kommisjonens konferanser og seminarer. Han driver også selv forskning sammen med en gruppe vitenskapsmenn fra ulike arabiske land samt Pakistan. Han kaller dem ”mirakellaget”. I et intervju med al-Jazeera i 2006 fortalte han hvordan han hadde snublet over hemmeligheten til AIDS-gåten. Al-Zandani fortalte også at han mener det finnes to kilder til kunnskap. Vitenskapelig forskning er én, mens guddommelig innsikt, gjennom Profetene og de hellige tekstene, er en annen. Ved å studere hadithene kom al-Zandani frem til at en legeurt, som skulle kurere andre lidelser, også viste seg å fungere mot AIDS.

Intervju med al-Jazeera i 2007. Da kunne han ikke fortelle hvilken hadith han hadde funnet kuren i, men nå hevder han å ha patentregistrert medisinen.

Dessverre kunne ikke al-Zandani fortelle hvilken hadith det dreide seg om. Gjorde han det ville utenlandske legemiddelfirmaer kunne ta patent på medisinen og hindre at kuren ble tilgjengelig for flest mulig mennesker. Fordelen med al-Zandanis kur er nemlig at den er svært billig, og bør være egnet til å utrydde viruset også blant verdens fattige. Nå bør det ikke lenger være noen grunn til å engste seg over at grådige legemiddelselskaper skal stjele rettighetene til kuren. I et nytt intervju med al-Jazeera den 21. september i år kunne han nemlig fortelle at han har fått patentregistrert medisinen i WIPO (World Intellectual Property Organization). Ikke bare det. Han kunne også fortelle at han hadde funnet en kur for det han nokså løst definerer som hjertesvikt.

–          Jeg vil gjerne erklære at jeg har en kur mot hjertesvikt. Denne sykdommen har så langt ingen behandling annet enn en kirurgisk prosedyre hvor de drar ut hjertet, kaster det, og setter inn et nytt. Mange pasienter dør i verdens beste sykehus mens de venter på et nytt hjerte. Jeg erklærer at herved – om Allah vil det – at det vil akkurat som, eller enda bedre enn AIDS-saken, at jeg har ti beviste tilfeller av mennesker som har blitt kurert etter å ha tatt denne medisinen i en periode på en måned og ti dager, eller to måneder, eller hva var det? Det er det. Hjertesvikt er borte, og det er ikke noe behov for kirurgi.

Dette er utvilsomt fantastiske nyheter. Kanskje er det likevel litt for tidlig å slippe jubelen løs. Ikke alle medisinere er like begeistret for urtemedisinen. Så tidlige som 2006 snakket Yemen Observer med doktor Jamil al-Mughales, leder for avdelingen for klinisk immunologi ved Kong Abdul Azis universitetet i Saudi-Arabia. Al-Muhgales sa da at om han hadde vært helseminister ville han fått al-Zandani fengslet. Al-Muhghales hadde selv sett blodprøvene til en mann som hadde blitt erklært frisk, og de inneholdt fremdeles HIV-viruset.

Like lite lovende er det at vi har gjort et søk på WIPO, og fant ingen patenter registrert på al-Zandani. Man skulle kanskje også tro at medisinske tidsskrift hadde kastet seg over denne nyheten. Med tanke på at noen av legevitenskapens beste hoder har arbeidet med HIV og AIDS siden 1981, burde en patentert kur mot viruset fortjene noen ord.

Like forbløffende som en eventuell kur er det at en profesjonell fjernsynskanal som al-Jazeera lar al-Zandani slippe til med sine forbløffende påstander uten å gå dem nærmere i sømmene, eller stille flere kritiske spørsmål. Det tar ikke mange minuttene for al-Jazeera redaksjonen å gjøre et søk på WIPO. Man skulle også tro at det var mulig å intervjue eksempelvis al-Mughali eller andre som har gjort en kritisk vurdering av mirakellagets gjennombrudd.

Kanskje setter også denne livsfarlige urtekuren kritikken av norske alternativbehandlere i et nytt lys? Så vidt vi vet er det ingen homeopater eller healere her til lands som har fortalt HIV-smittede menn at de trygt kan gå hjem å ligge med sin kone, slik al-Zandani har gjort.

Lenker: 

 

 , , , , , ,