Aktuelt

Amerikanerne har talt: Hamskiftende reptiler kontrollerer ikke verden!

Hans Olav Arnesen      |      03/04/2013

Få amerikanere tror verden domineres av reptiler. Men om du er republikaner er sjansen stor for at du tror at Obama er Antikrist. En fersk meningsmåling viser at konspirasjonsteorier lever i beste velgående i USA, og at det er en sammenheng mellom hvilket parti man stemmer og hvilke sammensvergelser man velger å tro på.

Av Hans Olav Arnesen

David Icke mener verden kontrolleres av hamskiftende reptiler, men kun 4 % av den amerikanske befolkningen er enig med ham. Digitalfaksimile: davidicke.com

David Icke mener verden kontrolleres av hamskiftende reptiler, men kun 4 % av den amerikanske befolkningen er enig med ham. Digitalfaksimile: davidicke.com

Tror du Paul McCartney døde i 1966 og ble erstattet av en dobbeltgjenger slik at Beatles kunne fortsette sin karriere? Nei?  I så fall er du ikke alene. Kun 5 % av respondentene i en meningsmåling utført av Public Policy Polling mener McCartney egentlig er død. Beklageligvis stilte de ikke motsatt spørsmål om Elvis.

Derimot svarer hele 28 % av respondentene at de tror en liten elite forsøker å innføre en autoritær, global regjering, en såkalt “New World Order”. Blant republikanerne er tallet hele 34 %.

Kanskje ville det vært noe underlig å stemme Antikrist frem til makten, uansett hvor enig man måtte være med ham med hensyn til eksempelvis helsereformer.

Republikanerne er i det hele tatt mer henfalne til konspirasjonsteorier enn demokratene. Blant annet mener hver femte republikaner (20 %) at Obama er Antikrist, mens kun 6 % av demokratene mener det samme. Kanskje ville det vært noe underlig å stemme Antikrist frem til makten, uansett hvor enig man måtte være med ham med hensyn til eksempelvis helsereformer.

De fleste konspirasjonsteoriene har kan hende ikke så store politiske konsekvenser, mens andre nok kan spille en viktig rolle. Kun et knapt flertall (51 %) av den amerikanske befolkningen er overbevist om at global oppvarming ikke er en bløff.

Videre er kun 46 % av respondentene sikre på at det ikke er en forbindelse mellom barnevaksiner og autisme, noe som muligens kan ha betydning for oppslutningen rundt vaksineprogrammene.

Legemiddelindustrien nyter heller ikke stor tillit. 15 % av respondentene tror at den farmasøytiske og medisinske industrien “finner opp” nye sykdommer for å tjene penger, mens 16 % er usikre.

I spørsmålet om hvorvidt Bush-administrasjonen løy om muligheten for å finne masseødeleggelsesvåpen i Irak er respondentene delt, nok en gang etter partiskiller. 44 % tror Bush og Co med vilje villedet folket, mot 45 % som lar tvilen komme den forrige administrasjonen til gode. Ser man kun på de demokratiske respondentene er dommen klar. Hele 72 % mener den siste republikanske regjeringen løy.

Hele 14 % av respondentene i en amerikansk meningsmåling svarte at de trodde på den apelignende skapningen big foot. Foto: Ashish S. Hareet, Wikimedia Commons.

Hele 14 % av respondentene i en amerikansk meningsmåling svarte at de trodde på den apelignende skapningen big foot. Foto: Ashish S. Hareet, Wikimedia Commons.

Undersøkelsen dekker også noen virkelig pussige teorier, og enkelte av svarene er ganske bemerkelsesverdige. Blant annet tror hele 14 % av respondentene at big foot, eller  sasquatch eksisterer.

At hamskiftende reptiler kontrollerer vår verden er det derimot kun 4 % av respondentene som tror på, mens 7 % er usikre.

Myndighetene er ute etter deg

Nesten hver tiende respondent (9 %) tror myndighetene har skumle hensikter med å tilsette fluor i vannet, mens 17 % er usikre. 15 % tror at media eller myndighetene bruker hemmelige fjernsynssignaler til å kontrollere folks hjerner. 15 % er usikre.

En velkjent konspirasjonsteori går ut på at den amerikanske regjeringen visste om angrepene 11.9. Det er likevel kun 11 % av respondentene som tror dette, mens 11 % er usikre.

Av alle offentlige organisasjoner er CIA den som oftest mistenkeliggjøres, noe som kanskje ikke er så rart. Kun 55 % av respondentene utelukker at CIA introduserte crack kokain til amerikanske byer på 1980-tallet. 14 % tror de gjorde det, mens hele 30 % er usikre.

Forestillingen om at  eksosen fra fly egentlig er kjemikalier som myndighetene slipper ut, noe som skaper såkalte “chemtrails”, har derimot liten oppslutning. Kun 5 % tror dette er tilfellet, mens 8 % er usikre.

Chemtrails-teorien har overraskende liten støtte i den amerikanske befolkningen. Foto: Delemeje, Wikimedia Commons.

Chemtrails-teorien har overraskende liten støtte i den amerikanske befolkningen. Foto: Delemeje, Wikimedia Commons.

Myndighetene er ikke bare ute etter å gjøre deg vondt. De vil også skjule ting for deg, eller føre deg bak lyset. En gammel kjenning er påstanden om at månelandingen var iscenesatt og aldri fant sted. Men kun 7 % tror månelandingen var en bløff, mens ytterligere 9 % er usikre.

At Obama til slutt fikk has på Osama bin Laden var viktig da han skulle sikre sin andre presidentperiode. Det kunne kanskje gitt næring til manges mistanker, men kun 6 % tror drapet på Osama var en bløff, og at han ennå er i live.

 Amerikanerne har også de siste tiårene opplevd en del ting som gir grunn til mistro.

Hele 21 % tror at en UFO kræsjet ved Roswell i New Mexico i 1947, mens ytterligere 32 % er usikre. Det er altså kun et mindretall på 47 % som avviser denne konspirasjonsteorien. Nøyaktig like mange respondenter (47%) avviser eksistensen av romvesener. 29 % tror derimot de finnes, mens 24 % er usikre.

Norske konspirasjonsteorier

John Færseth har lenge fordypet seg i konspirasjonsteorier. Han er aktuell med den kommende utgivelsen av boken KonspiraNorge, som handler om konspirasjonsteorier her til lands. Tror Færseth amerikanere er mer “konspirasjonsteoretiske” enn nordmenn?

– Vi må huske på at USA oppstod som et opprør mot sentrale myndigheter. Den gangen var det britene. Og den dag i dag er det mekanismer i Grunnloven som skal hindre at de sentrale myndigheter får for mye makt – det er en helt mainstream tolkning å anse dem nærmest som et nødvendig onde. Amerikanerne har også de siste tiårene opplevd en del ting som gir grunn til mistro. Watergate, Kennedy-mordene, CIA-operasjoner i andre land, avlytting av egne borgere, Iran-Contras-skandalen, og så videre.

John Færseth har gjort seg bemerket som en ekspert på ekstremisme og konspirasjonsteorier. .

John Færseth har gjort seg bemerket som en ekspert på ekstremisme og konspirasjonsteorier. .

I USA er republikanere langt mer henfalne til konspirasjonsteorier enn demokratene. Kan vi se noe av det samme mønsteret i Norge?

– Det er ikke godt å si. I Norge og Europa er det til en viss grad venstresiden som har overtatt konspirasjonsteoriene som har oppstått på den amerikanske høyresiden. For eksempel forestillingen om at Bush stod bak 9.11. Det kan også være noe tilfeldig om konspirasjonsteoriene befinner seg på høyre- eller venstresiden. Konspirasjonsteoriene migrerer mellom høyre- og venstre, mener Færseth.

– CIA-eksperimenter på mennesker, “9.11-truthing” og ideen om at Bush stjal presidentembetet er eksempler på konspirasjonsteorier som er vanlig også på venstresiden. I det siste er det bailoutene etter finanskrisen og Obamas helsereformer som har vært i fokus, noe som er mer “attraktivt” å spekulere over for høyresiden.

– Når det er sagt er nok mer av den paranoide stilen på den amerikanske høyresiden, fordi det er der du primært finner den prinsipielle skepsisen til myndighetene. Men igjen, det kan nok variere. Ser man for eksempel på Woodstock-filmen fra 1969, så snakker folk om kjemikaliene “fascistpurken” slipper ut for å få det til å regne!

Akkurat Chemtrails var det få som trodde på i denne meningsmålingen (5 %). Men dette er jo en konspirasjonsteori som får mye oppmerksomhet. Hva er grunnen til at den har så liten oppslutning i denne meningsmålingen?

– Den er for det første veldig outrert. Folk flest føler nok dette i liten grad angår dem, mener Færseth og legger til:

– En annen ting med chemtrails er at det i liten grad kan knyttes opp mot aktuelle begivenheter, slik for eksempel presidenten kan.

Public Policy Polling har hatt spennende målinger også tidligere. Blant annet har de hatt en “velgerevaluering” av Gud, en slags variant av popularitetsmålingene man gjør av politikere og presidenter i løpet av deres tid i embetet. Gud fikk forøvrig god uttelling for skapelsen, som hele 71 % mente var et riktig godt håndverk. Naturkatastrofene trakk ned, men selv her fikk Gud 50 % oppslutning av “velgerne”, noe som slett ikke er så verst.

PPP skiller seg også ut ved å ta la publikum være med å avgjøre hvilke meningsmålinger de skal utføre. Er det på tide med et slikt initiativ i Norge?

 

 

Lenker: 

 , , , ,