Aktuelt

Amerikanerne setter fremdeles sin lit til Gud

religioner      |      20/06/2019

I USA stoler man fremdeles på Gud. I hvert fall på pengesedler og mynter. 

Av Hanne Trangerud

Foto: Keeleysam – Wikimedia Commons.

I over 150 år har mottoet «In God We Trust» å finne på amerikanske mynter og pengesedler. I senere tid har ateistiske grupper og sekulære humanister forsøkt å få mottoet fjernet ved å saksøke staten for brudd på grunnlovens skille mellom stat og religion. Denne uken avviste amerikansk høyesterett (SCOTUS) å vurdere en sak fremlagt av den ateistiske aktivisten Michael Newdow. I praksis betyr det at høyesterett velger å beskytte videre bruk av mottoet.

Den første mynten med «In God We Trust» kom i 1864, etter at Kongressen to år tidligere hadde uttrykt ønske om å uttrykke at nasjonens styrke og trygghet var i Gud. I 1865 ble det bestemt at alle gull- og sølvmynter skulle ha innskripsjonen. Loven ble imidlertid ikke fullstendig håndhevet før 1938. Siden da har alle amerikanske mynter hatt påskriften «In God We Trust», og siden 1957 har den også vært på papirpenger.

I 1956 vedtok Kongressen, med støtte fra president Dwight D. Eisenhower, at «In God We Trust» skulle være USAs nasjonale motto. Vedtaket kom to år etter at Kongressen, etter oppfordring fra Eisenhower, hadde føyd til «under God» i den nasjonale lojalitetserklæringen (Pledge of Allegience). Amerikanske borgere pliktet nå lojalitet til «en nasjon under Gud»:

«I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.»

Disse religiøse uttrykkene i det offentlige rom ses gjerne i sammenheng med, og som en reaksjon på, kommunismen i Sovjet, den kalde krigen og ateistisk intoleranse og undertrykkelse av kristne. Endringene må imidlertid også forstås i lys av USAs nasjonale historie, kristendommens plass i denne og den økende sekulariseringen av samfunnet – som bl.a. kom til uttrykk ved at bønn og bibellesning i skolen ble forbudt i 1962/63.

Michale Newdow, som selv vokste opp i en «nominell jødisk familie», er kanskje en av USAs mest kjente ateister. I 1997 grunnla han organisasjonen FACTS (First Atheist Church of True Science). FACTS benekter Guds eksistens og forsøker å fremme et sterkere skille mellom kirke og stat i det offentlige rom. Det kan kanskje virke noe ironisk at de da kaller seg en «religiøs organisasjon», viser til sin egen gylne regel, hymner og menighetsmedlemmer, samt oppfordrer medlemmene til å opprette lokale kirker.

Som advokat har Newdow gjort flere forsøk på å bruke rettssystemet til å fjerne referanser til Gud fra det offentlige rom. I 2004 forsøkte han å vise at «under God» i den nasjonale lojalitetserklæringen er grunnlovsstridig, og han har gjort flere forsøk på å fjerne «so help me God» fra presidentens innvielsesed. Ingen av forsøkene har lyktes.

Saken mot «In God We Trust» på amerikanske penger, ble ført av Newdow på vegne av en gruppe ateister. Igjen var argumentet at ordningen var grunnlovsstridig ettersom den innebar en statlig anerkjennelse av en religion. I august 2018 falt dommen i den føderale appelldomstolen: Mottoet brøt verken mot Grunnloven eller senere lovgivning om religion og religionsfrihet.

Ifølge dommerne var det ikke grunnlovsstridig at staten gav uttrykk for USAs tradisjon med religionsfrihet på denne måten. Bruken av penger med innskriften «In God We Trust» kunne heller ikke regnes som et statlig forsøk på å tvinge noen til å uttrykke tillit til Gud hver gang de brukte penger.

Newdow anket til høyesterett, som 10. juni i år avslo å revurdere saken. Dommen fra ankedomstolen blir derfor stående – og det samme blir mottoet på amerikanske mynter og sedler.

 , , , ,