Aktuelt

Amerikansk fengsel diskriminerer mot satanister

Religioner       |      30/01/2012

Muslimer og kristne får lov til å samles og utføre sine ritualer sammen, men en satanist og hans trosfeller blir nektet samme rettighet. 

Oppnedkors.Illustrasjon.Bais Svensson

Illustrasjon: Bais Svensson

Joshua Cookson, en amerikansk mann som soner en dom på 30 års fengsel, føler seg diskriminert. Mannen ble dømt for drapet på en bekjent i sin bobil, etter en natt med et stort inntak av alkohol og narkotika. Mannen han skjøt skal ha hatt 13 kulehull i hode og bryst, men Cookson hevder han handlet i selvforsvar. Med tanke på mengden skudd han løsnet måtte han enten ha vært veldig engstelig eller bare særdeles grundig. Som mange andre innsatte i amerikanske fengsler har han nå funnet styrke i troen. Helt som andre fanger er han likevel ikke og troen han bekjenner seg til er satanisme.

Cookson ble fengslet i 2000 og syv år senere begynte han å praktisere satanisme på cellen sin. I 2009 begynte han kampen for retten til å praktisere sin tro sammen med andre innsatte. Han ønsker å gjøre dette i fengselets aktivitetsbygning hvor en rekke trossamfunn allerede møtes og utfører sine ritualer. Blant disse finnes ikke bare kristne og muslimer, men også paganister og utøvere av indiansk åndelighet. Men altså ikke satanister.

Selv om Cookson hevder at han tar avstand fra vold, trakk en av ankeinstansene frem Den sataniske bibel som en begrunnelse for å nekte ham retten til å praktisere satanisme i fengselet. Dens lære ligger et godt stykke unna Bibelen og lærer deg å “hate din fiende”, “hevn fremfor tilgivelse” og “ekstrem vold”. Cookson synes imidlertid dette er dypt urimelig:

“Uvitenhet unnskylder ikke noen fra å på forhånd forby en religion bare fordi de er frastøtt av en av dens sekter.”

Han får støtte av assisterende statsadvokat, James Fortin:

“Herr Cookson synes å hevde at han kan praktisere fredelig og inntil noen blir skadet kan man egentlig ikke nekte ham.”

Kanskje er det altså håp for Cookson og hans satanistflokk likevel?

Originalsaken kan leses på seacoastonline.com

Religioner.no lenker:

 , , , ,