Bøker

Bhagavadgita – en vidunderlig samtale om yoga

religioner      |      06/07/2020

– En uimotståelig tekst. Lars Christian Ims snakker om Bhagavadgita som han nylig har oversatt til norsk fra det gammelindiske språket sanskrit.

Av Ram Gupta

Dette er andre gang det klassiske indiske verket i sin helhet er oversatt til norsk fra originalspråket.

Verket ble første gang oversatt fra originalspråket til norsk av professor Jens Braarvig for nesten 40 år siden. Akkurat den oversettelsen er et kjent innslag på pensumlisten til enhver norsk religionsstudent.

Sin egen oversettelse har Ims valgt å utgi på eget forlag etter å ha arbeidet med den i nærmere ti år. Boken er på 190 sider, innbundet og trykket i en paperbackutgave av høy kvalitet. Den er forsynt med en lettlest men faglig solid innledning hvor oversetteren forklarer handlingsinnholdet og sentrale begreper i verket.

Lars Christian Ims – privat foto

En lommeparlør

Hva motiverte deg til å oversette verket til norsk?

– Mitt ønske har vært å forklare hva budskapet i denne teksten er, slik jeg forstår det, og samtidig gjøre det mulig for folk å studere verket på sine egne premisser blant ved å gjengi begrepet i sin originale form i selve teksten, forteller Ims.

– Forståelsen av de sentrale begrepene gir oss en slags parlør som gir tilgang til et fremmed forestillingsunivers. Jeg har derfor lagt vekt på å lage gode forklaringer til viktige begreper som brukes i teksten.

Hva er forskjellen på din utgave og den forrige?

– Den forrige bærer noe preg av å være utgitt for lenge siden. Eksempel på det er håndteringen av ordet yoga i den forrige oversettelsen, som er gjengitt med det norske ordet disiplin. Men ordet yoga har et mye rikere meningsinnhold enn det. Derfor har jeg brukt det opprinnelige yoga i min oversettelse. I tillegg er ordet med tiden blitt såpass godt kjent blant folk flest at det ikke er nødvendig å fornorske det.

Ims forklarer at ordet yoga på sanskrit forekommer både som verb og som substantiv. Han har derfor jobbet med å finne frem til en gjengivelse i verbform på norsk, og laget ordet yoge. Det får frem flere sider ved ordet, mener han.

Verkets kjerne er yoga

Ims argumenter for at verket, også kjent i den forkortede navneformen Gita, i sin kjerne handler om den indiske yogafilosofien. Det beste er å gjengi det indiske begrepet, mener han, og heller overlate til leseren å grave videre i begrepet.

Språket i Gita regnes av sanskritister som relativt enkelt. Dette er den første teksten som studenter i sanskrit begynner med.

Mer utfordrende er det forstå hva som ligger i de sentrale begrepene, forklarer Ims:

– Jeg har derfor gjort det til en hovedoppgave å servere Gita slik at en moderne leser på egenhånd kan få en forståelse av meningsinnholdet. I tråd med det har jeg ikke tatt med fotnoter og noteapparat som kan forstyrre leseflyten. Jeg har også fått god bistand fra en dyktig språkkonsulent for å sikre at teksten er på et godt norsk.

Flere hundre oversettelser til engelsk

Bhagavadgita er den første sanskritteksten som ble oversatt til et vestlig språk, som var engelsk. Det var den britiske indologen Charles Wilkins som sto for det 1785. Siden er verket oversatt flere hundre ganger bare til engelsk, iflg Ims.

I tillegg til de fullstendige oversettelsene fra Ims og Braarvig, finnes verket på norsk i en liten håndfull utgaver i forkortet form eller oversatt via engelsk.

Lars Ims (født 1968) har en mastergrad i sanskrit fra UiO. Han er bosatt i Hedalen.

Bhagavadgita. Den vidunderlige samtalen om yoga
Oversettelse fra sanskrit ved Lars Christian Ims.
Futhark Forlag (2020)
Mer på forlagets nettside