Bokanmeldelse

Rystende skildring av overgrep mot jesidikvinner

religioner      |      04/11/2017

Ny bok skildrer de grufulle overgrepene jesidikvinner ble utsatt for av IS.

Av Jan Bojer Vindheim

“With Ash on their Faces. Yezidi Women and the Islamic State” av Cathy Otten.

Mord og voldtekt er elementer i alle kriger, men framferden til Daesh («Den islamske stat») overfor yezidi-befolkningen på Shingal i Irak overgår det meste i grusomhet.  Siden yezidiene ansees som djeveldyrkere, mener Daesh det er ikke bare riktig. men også nødvendig, å drepe flest mulig av dem og å utnytte kvinnene som slaver.

Mer enn 6 000 yezidi-kvinner ble tatt til fange av Daesh da de erobret Shingal i august 2014. Omkring halvparten har enten klart å flykte eller er blitt kjøpt fri fra slaveriet. Den britiske journalisten  Cathy Otten har intervjuet noen av disse tidligere slavene om deres opplevelser. Resultatet er blitt ei bok som er dypt gripende, og som også øker vår kunnskap om Daesh, om yezidiene og om den kurdiske nasjonalismen

Kvinnene som åpner seg for Cathy Otten forteller om måneder og år som sexslave og ubetalt hushjelp hos daesh-krigerne. De har blitt mishandlet og voldtatt, solgt på auksjon og gitt bort som gaver. Det er fratatt sitt menneskeverd. De har sett slektninger bli drept  og har ikke visst hvilken skjebne mann, barn eller andre har fått. Enkelte av kvinnene oppgir navnene på sine overgripere. Det viser seg i mange tilfeller å være unge menn fra arabiske landsbyer i Shingal-regionen, slekter med langvarige nære forbindelser til sine yezidi-naboer.

Naturligvis er kvinnene dypt traumatisert, en situasjon som ikke blir bedre av at de er henvist til å leve i flyktningeleire i Kurdistan. Tradisjonelt har yezidier samme æresbegrep som muslimer og kristne i samme område. Kvinner som mistenkes for seksuelle forbindelser med ikke-yezidier blir utstøtt, i altfor mange tilfeller også drept av sine egne slektninger. Men yezidienes åndelige leder, Baba Sheikh, har innført en ny praksis som innebærer at kvinner som har vært fanger hos Daesh blir gjenopptatt i yezidisamfunnet gjennom en rensende seremoni i det hellige senteret Lalish.

Cathy Otten har konsentrert seg om å fortelle historien til et knippe kvinner som har vært fanger hos Daesh og som enten har klart å rømme eller er blitt kjøpt fri. Underveis gir hun også detaljert informasjon om hvordan kampene om Shingal i august 2014 foregikk, og om de ulike væpnede styrkene som siden har rykket inn, først og fremst PKK og KDP,  som begge ønsker å rekruttere yezidier til sine ulike versjoner av kurdisk maktpolitikk. Dette er nyttig informasjon for enhver som er interessert i krigen mot Daesh eller i kurdisk politikk generelt.

Jan Bojer Vindheim. Eget foto.

I det dette skrives er Shingal under kontroll av yezidier knyttet til ulike væpnede fraksjoner. Det er håp om at flyktningene kan vende tilbake og begynne gjenoppbyggingen mellom ruiner og massegraver. Men fortsatt  savnes mer enn 3 000 yezidi-kvinner som ble bortført av Daesh for tre år siden.

Cathy Otten: With Ash on their Faces . Yezidi Women and the Islamic State. OR Books, New York and London; 2017 ISBN 9781944869458

Denne bokanmeldelsen ble først publisert på Vindheimbloggen. Jan Bojer Vindheim er milljøpartipolitiker og Kurdistan-ekspert. 

 

Religioner.no-lenker:

 , , , , , , , , , , ,