Bøker

Ikke la deg lure av lærebøkene

religioner      |      21/10/2019

Nei, Thomas Aquinas mente ikke at naturretten var en viktig historisk hendelse i Human-Etisk Forbund. I sin nyeste bok tar Bjørn Are Davidsen for seg omtalen av religion i skolens lærebøker, og han har funnet mye rart. 

Av Kai Erik Westergaard

Mange kjenner Bjørn Are Davidsen som myteknuser og kristen skeptiker, blant annet fra bloggen hans Dekodet. Sånn sett er det kanskje ikke overraskende at hans nyest bok også handler om å avdekke faktafeil og unøyaktigheter.

Denne gangen er det lærebøker brukt i skolen som legges under lupen. Han, og de andre forfatterne av boken, har gått igjennom norske pensumbøker og deres beskrivelse av særlig kristendom opp igjennom historien.

Og Davidsen og de andre forfatterne har utvilsomt funnet mye rart. Her er et utdrag fra boken:

– Kopernikus la fram en teori om at jorda var rund.

– Det tok 300 år før kirken godtok dette.

– Hadde noen i middelalderen vitenskapelige spørsmål, henviste kirken til … liturgien.

-Thomas Aquinas vekt på naturretten var en viktig historisk hendelse i Human-Etisk forbund.

– Kristningen av Norge førte til at fruktbarhet ble syndig.

– Opplysningsfilosofenes interesse for antikkens kulturarv skyldtes at den var upåvirket av kristendommen. Det inspirerte dem til å kjempe for demokrati og likeverd, menneskerettigheter og medisiner.

– Har kristendommen preget utviklingen i Europa? Ja, ved at latin ble språket ved universiteter.

– Krf ville forby undervisning i evolusjonslæren da Kjell Magne Bondevik var kirke- og undervisningsminister.

Nei, dette er ikke fra kommentarfelt på nettet. Det er hva Emma kan fortelle at hun leste på skolen. Hun blir ikke mer oppløftet av KRLE-boken som hevder at «Alle livssyn har en virkelighetsoppfatning. Virkeligheten omfatter alt som er til i tid og rom». Gud tilhører med andre ord ikke virkeligheten.

Vi finner slike påstander så sent som i læremidler brukt i 2019. Utdanningsdirektoratet sluttet å godkjenne lærebøker i juni 2000, men kan ikke frikjennes fra å spre forestillingen om at de fleste på Columbus’ tid mente at jorden var flat, slik man gjorde i Nasjonale prøver for 5. trinn i 2014. Tilsvarende har vært sagt i skolen siden 1800-tallet. Og nei, det er helt grunnleggende feil. Det er eksempel på det vi litt enkelt kan kalle en myte, i betydningen noe vi tror uten belegg i kilder eller forskning. Samtidig inngår mange av mytene du møter i denne boken i vår kulturelle fortelling om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Selv om myter ofte forbindes med religion, finnes de også i religionskritiske forestillinger. For mange er det en sentral sannhet at kirken i middelalderen bekjempet vitenskap og mente at jorden var flat. Det som reddet oss fra dette, var opplysningstiden. Kirken endret syn kun etter langvarig press.

Dermed kan vi høre at astronomihistorien er «nært forbundet med kampen for å vriste kunnskapshegemoniet fra kirken, og med overgangen fra et religiøst til et vitenskapelig verdensbilde», slik en redaksjonell artikkel i Dagbladet formulerte det i desember 2018.

Hva gjør misvisende eller tendensiøse påstander med våre holdninger? Hva skjer når så mange læremidler omtaler kirken eller kristne, uansett kirkesamfunn, som noe stort sett negativt i historien? Hvor mye sitter i bakhodet når medelever – eller media – møter kristne? Hvordan har det påvirket kristnes selvbilde? Og gjør det læremidlene dårlige?

Ikke nødvendigvis. Selv ellers gode læremidler kan inneholde feil, fra trivielle til tunge. Noen lærebøker imponerer med klare tekster og gode spørsmål, treffende bilder og støtteressurser som spill og video. Man brenner for undervisning. Det skorter ikke på design eller didaktikk. Denne boken fokuserer imidlertid ikke på hvordan noe formidles, men på hva. Den er ikke en systematisk analyse av alle lærebøker. I stedet ser den på typiske tendenser i hvordan enkelte tidsperioder og temaer omtales i noen.

Vil du lese mer? Boken er til salgs hos alle bokhandlere.

Lenker:

Mer av Bjørn Are Davidsen på Religioner.no: