Aktuelt

Bibelen i tredimensjonal barneversjon

Religioner       |      03/10/2011

Av Hans Olav Arnesen

 

The Kids Bible

Skjermdump fra thekidsbible.com

Stadig flere foreldre oppdager velsignelsene ved en iPad som et hjelpemiddel i barneoppdragelsen. Ikke bare er det en fin måte å distrahere barna på når man gjør nødvendige gjøremål i hjemmet, slik som å lage middag, men barna kan til og med risikere å lære noe mens de holdes opptatt. Gitt at filmen eller programmet man setter på er av den informative arten naturligvis. Et nytt skudd på denne informative grenen av barneunderholdning er nå tilgjengelig på iPad gjennom selskapet Castle Builders såkalte Boo Clips. Ved siden av å tilby digitale 3D bøker som Kung Fu Panda og lignende, tilbyr Castle Builders også bibelfortellinger slik som skapelseshistorien og fortellingen om Kain og Abel, animert av The Kids Bible Company. Selv om det alt finnes utallige barneutgaver av Bibelen med mange flotte illustrasjoner og “brett ut” utgaver blir det kanskje vanskelig å konkurrere mot levende bilder og tale, samt muligheten for barna til selv å forstørre spennende illustrasjoner og detaljer som fanger deres oppmerksomhet? Applikasjonene kommer også med tegnspråk for døve, om enn ikke på norsk tegnspråk enda.

Digitalisering også for voksne

Også for voksne bibelinteresserte skjer det spennende ting på den digitale fronten. I samarbeid med Google har The Israel Museum begynt arbeidet med å gjøre de berømte Dødehavsrullene tilgjengelig på internett. Foreløpig er seks ruller digitalisert og tilgjengeliggjort for et internettpublikum, men det er foreløpig bare Jesaja-rullen som er oversatt til engelsk. Også en kinesisk oversettelse er under arbeid. Vi har tidligere skrevet om hvordan man kan “adoptere” tekststykker for å finansiere det videre arbeidet med digitaliseringen, og kanskje vil det være stas å kunne si at man eksempelvis “eier” en bit av syndefallsberetningen?

Dødehavsrullene tilhørte trolig en jødisk endetidssekt med visse monastiske trekk som kalles essenerne og som fantes i tiden like før og etter vår tidsregning. De var altså samtidige med Jesus og den tidlige kristne sekten innenfor jødedommen. Sekten forsvant under Den store jødekrigen mellom 67 e.Kr. og 73 e.Kr. og kom trolig i kamp med romerne på tross av sin verdensfornektende og isolasjonistiske natur, men noen av skriftrullene deres ble funnet av en gjeter i Qumran i 1947 og flere ny funn fulgte frem til 1960. Foruten å inneholde sektens interne lover og forskrifter inkluderer skriftrullene en rekke bibeltekster. Ettersom bibeltekstene i Dødehavsrullene samsvarer godt med de langt yngre tekstene man hitill har hatt tilgjengelig, tyder det på at bibeltekstene har blitt svært trofast kopiert og reprodusert opp igjennom århundrene.  

Religioner.no

Lenker:

 

 , , , , ,