Aktuelt

Blasfemianklaget tenåring var påvirket av norske fettere

Religioner       |      01/02/2011

 Pakistansk elev ble anmeldt for blasfemi av sensorene som rettet prøvene hans. 

Av Hans Olav Arnesen

Pakistan_flag

Etter at landet innførte en ny lov om religiøse krenkelser, har Pakistan fått mye oppmerksomhet rundt sine blasfemisaker. En ny sak, skildret av Pakistan Today, skiller seg likevel ut fordi den anklagede hevder å ha blitt påvirket av sine norske fettere. Hans eksamenssensorer hadde funnet besvarelsene hans blasfemiske, og sendte eksamenspapirene til politiet sammen med en klage. I avhør hos politiet la gutten skylden på sine to norske fettere som hadde vært på et elleve dagers besøk i januar 2009. De hadde influert ham med sine antiislamsk holdninger, ledd av ham da han kom hjem fra bønn, og sagt at islam holdt Pakistan tilbake.

“Begge fetterne mine lo av meg og begynte å overbevise meg om at de levde et lykkelig liv i Oslo, mens jeg besøkte moskéer. De fortalte meg at landet deres var fritt, og at ingen kunne hindre dem fra å uttrykke seg. Gradvis begynte jeg å tenke på friheten de nøt,” heter det i politirapporten.

Gutten blir holdt tilbake i 14 dager mens BIEK (Board of Intermediate Education Karachi), som rapporterte gutten, sender de opprinnelige, blasfemiske besvarelsene i islamlære og fysikk. Hva syttenåringen kan forvente i straff sier ikke artikkelen noe om, men strengeste dom for blasfemi er dødsstraff. I motsetning til andre saker som har ledet til dødsdom, blant annet Asia-saken, synes det her å være håndfaste bevis i form av eksamensbesvarelsene.

Lenker:

 , ,