Aktuelt

Borgerlig samarbeidsavtale med kristent preg

Hans Olav Arnesen      |      01/10/2013

En samarbeidsavtale har blitt undertegnet av de fire partiene på borgerlig side. Avtaleteksten har et tydelig kristenpreg. 

Tekst og foto av Hans Olav Arnesen

Erna Solberg .OsloSymposium.foto.hansolavarnesen (2)

Erna Solberg danner ny regjering uten KrF. Kristenpartiet vil likevel sette sitt preg på den nye regjeringen om man skal dømme etter Samarbeidsavtalen de fire borgerlige partiene har undertegnet.

I går ble det klart at Høyre og Frp danner regjering alene, mens Venstre og KrF forblir i opposisjon. Det har likevel lykkes å få utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de fire partiene som tar sikte på å danne et fundament for en borgerlig regjering i den neste stortingsperioden. Den sikrer også opposisjonspartiene Venstre og KrF innflytelse på en rekke punkter.

Selv om KrF har valgt å nøye seg med å bli et støtteparti for den nye regjeringen er Knut Arild Hareide svært godt fornøyd med samarbeidsavtalen de fire partiene har blitt enige om. Blant seirene KrF og Venstre kan notere seg er å ha satt en stopper for konsekvensutredningen av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, og at det blir gitt amnesti for asylbarn som oppholder seg i landet.

 Vi er enige om at vi må stoppe reisen mot et sorteringssamfunn. Vi får rettferdighet for asylbarna. Det SV ikke har greid på åtte år, har vi greid på 14 dager, sa Hareide ifølge VG.no.

 Samarbeidsavtalen bærer KrFs fingeravtrykk også på flere mindre dramatiske, men prinsipielt viktige punkter.

Det kommer til uttrykk allerede i avtalens punkt om verdigrunnlaget partiene baserer sitt samarbeid på:

Samarbeidspartiene bygger sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Samarbeidspartienes verdiforankring ligger i rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den kristne og humanistiske kulturarv. Samarbeidspartiene vil skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ (Punkt 2.a.  i Samarbeidsavtalen).

Også i utenrikspolitikken kan man ane en kursendring. Både KrF og Frp ønsker et bedre forhold til Israel og det kommer til uttrykk gjennom følgende formulering:

 Samarbeidspartiene vil arbeide for demokrati og menneskerettigheter, og legger til grunn en balansert holdning til M¡dtøstenkonflikten (Punkt 2.j. i Samarbeidsavtalen).

RLE-faget bytter igjen navn. Det blir nå hetende KRLE og det stadfestes at kristendom skal utgjøre minst 55 % av faget:

RlE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om
at faget, i tråd med kompetansemålene, skal inneholde minst 55 pst kristendom
gjeninnføres (Punkt 4.l i Samarbeidsavtalen).

KrF har satt sitt stempel også innenfor reproduktiv helsepolitikk, eller kampen mot “sorteringssamfunnet”, som Hareide kaller det.

Bioteknologiloven evalueres. Det innføres ikke et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide (Punkt 4.m i Samarbeidsavtalen).

 Legenes rett til å reservere seg mot etisk betenkelig behandling, særlig aktuelt for kristne leger, skal også ivaretas, uten at avtaleteksten går i detalj om hva det innebærer.

Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.

Slik samarbeidsavtalen er utformet kan det også synes som om Frp må gi etter for KrF i alkoholpolitikken. Der følger de i så fall Høyres eksempel gjennom mange år ved å ofre sin egen politikk på et relativt lite viktig felt, som likevel har stor symbolverdi for KrF. Samarbeidsavtalen har følgende å si om alkoholpolitikken:

Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast (Punkt 4.n. i Samarbeidsavtalen).

Vi har trolig fire spennende år å se frem til. Det er ingen tvil om at Frp og KrF står langt fra hverandre i en rekke sentrale verdispørsmål. I tillegg til alkoholpolitikken, sexkjøpsloven og reproduktiv helse blir det interessant å se hvorvidt Frp kommer til å gå videre med sitt vedtak om å åpne for aktiv dødshjelp. Forslaget fra Fremskrittspartiets såkalte Bærekraftsutvalg, om å stanse all støtte til tros- og livssynsorganisasjoner, vil trolig også møte sterke reaksjoner fra KrF. Hvis det noengang blir forsøkt satt ut i livet.

Religioner.no lenker: 

 

 

 , , , , , , ,