Aktuelt

Drop in helbredelse

religioner      |      22/08/2010

Oslo Vineyard tilbyr guddommelig helbredelse til forbipasserende på Grønland Torg.

Av Hans Olav Arnesen

Har du vondt i ryggen etter handleturen? Hvorfor ikke la guddommelige krefter hjelpe deg av med disse, og alle andre mulige smerter? Det er akkurat det en gruppe fra Vineyard menighet, under ledelse av pastor Aslak Rønneseth,  tilbyr forbipasserende ved Grønland torg en lørdags ettermiddag. Ved hjelp av et knippe enkle stoler og et par plakater, som på både norsk og engelsk, gir et ydmykt tilbud om forbønn om helbredelse til de som måtte ønske det.

Selv har jeg bare vært vitne til denne typen misjonsvirksomhet én gang tidligere. Nå skal jeg følge gatehelbrederne en hel ettermiddag, og er spent på flere ting. Vil det i det hele tatt være noen som tar i mot dette uvanlige tilbudet? Vil vi få en masse tilrop fra hissige ateister? Sist, men ikke minst, er ikke dette muslimsk område? Hvordan blir det tatt i mot å drive kristen, misjonerende helbredelse her?

Det viser seg ganske snart at det ihvertfall ikke er noen grunn til å frykte tomme stoler. En lang rekke mennesker benytter seg av tilbudet, og de utgjør et meget mangfoldig og eksotisk tverrsnitt av den lokale befolkningen. Både etniske nordmenn, kristne afrikanere, østasiater, men også flere muslimer finner veien til Vineyards helbredelsesstand (så mye for den bekymringen).

Jeg liker kristne

En av de sistnevnte er, Ali Sejad. Han ødela hånden sin under en capoeira ulykke en måneds tid tilbake, og har vært igjennom en operasjon som har etterlatt et stygt arr, og en rimelig dysfunksjonell tommelfinger. Pastor Rønneseth forhører seg om skaden, og da det blir klart at det antagelig er snakk om en alvorlig nerveskade fremfor noen diffuse muskelproblemer, reagerer han med begeistring. Endelig en skikkelig utfordring! Pastoren, og en vineyardfrivillig som ønsker å være anonym, legger hendene sine på Ali og ber. Et par forsøk senere er fingeren fremdeles nokså ubrukelig, men Rønneseth kan trøste med at helbredelsen ikke alltid virker med en gang. Flere ganger har mennesker som har blitt bedt for forlatt helbredelsesstanden med uforettet sak, for så å komme tilbake, noen ganger bare ti minutter senere, og fortalt at skaden har blitt leget. Ali er selv helt overbevist om at helbredelse fungerer, og fastslår at han tror på Jesus selv om han er muslim. “Jeg liker kristne, ” sier han, og vineyardhelbrederne kan betrygge ham med at kjærligheten er gjengjeldt. Også fra Jesus, legger de til, som elsker muslimer like høyt som kristne, noe Ali sier han håper er sant, selv om han virker noe tvilende.

Ali Sejad

Det er imidlertid ikke bare fysiske skader som helbredes. En nybakt mor lider av fødselsdepresjoner og ønsker forbønn for å komme i bedre humør, og for å få hormonene i balanse. Hun har mottatt forbønn også tidligere, for sin vesle sønn, og mener at det er grunnen til at han aldri våkner gråtende om natten. Hvorfor ikke flere benytter seg av dette tilbudet synes hun er underlig. Også sønnen mottar en ny forbønn, og kvinnen, som ikke ønsker å bli avbildet, spaserer fornøyd videre.

Et påfallende trekk ved alle som er innom helbredelsesstanden er at de forlater den i bedre humør enn da de kom. En av grunnene kan være den smittende entusiasmen som vineyardhelbrederne utviser. Pastor Rønneseth, og de andre, springer entusiastisk omkring fra person til person, og når de en sjelden gang møtes med en brysk avvisning, så tar de det med et smil. Humor er i det hele tatt et påfallende trekk ved helbredelsesmisjonærene fra Vineyard, og latteren sitter løst. Kanskje er det der de henter energien fra? Da jeg mistolker et sukk fra pastor Rønneseth, og spør ham om han er sliten, ser han på meg med et stort smil og gnistrende øyne og utbryter: “Sliten? Det er gøy!”.

Pastor Aslak Rønneseth

Selv om entusiasmen og det gode humøret er smittende, og kanskje til en viss grad legende, så er det ikke alle som har overskudd til å spøke om sine bekymringer. En ung afrikansk mann er dypt bekymret for sin mor, som han er ute av stand til å hjelpe. Etter en god samtale, og en hjertefølt forbønn, kan han muligens stilne sine bekymringer noe? En mann som ønsker å være anonym har lenge betraktet helbredelsesstanden fra sidelinjen, men kommer så frem for å be for den unge mannens mor.  Han tilhører egentlig Filadelfia, men kunne ikke motstå fristelsen til å se sine “brødre i ånden” utføre Guds verk på gaten. “Her skjer det noe, ” sier han, og mumler stille bønner for seg  selv, mens han smilende betrakter sine trosfeller utføre mirakler.

Virkningen er ikke alltid umiddelbar

Effekten av disse miraklene varierer noe. Enkelte kan rapportere om umiddelbare virkninger, mens andre ikke kjenner noen videre forandring. Alle får likevel snakket grundig om sine problemer. Pastor Rønneseth står lenge og samtaler med en asiatisk mann, som ikke får noen merkbar gevinst av forbønnen. Ihvertfall ingen umiddelbar fysisk gevinst. På den annen side får han snakket grundig om sine mange problemer og skader, noe de færreste leger tar seg tid til til å høre på. Han får dessuten kjærlig oppmerksomhet av fremmede mennesker, attpåtil smilende, glade sådanne. Videre er det et taktilt element, hvor vineyardhelbrederne legger hendene på de som trenger helbredelse, en kroppskontakt som ellers er svært uvanlig i vårt samfunn, men som kanskje er svært så helsebringende?

Men hva med misjoneringen? Den fysiske helbredelsen er jo bare et forspill til den endelige helbredelsen, frelsen, eller? Vineyardhelbrederne er svært diskret med selve misjonsdelen av helbredelsesvirket, og deler ut en konvolutt med informasjon om menigheten og om Kristus, som man kan lese når det passer en selv. Slik unngår de å tvinge frem et, potensielt negativt-defensivt, standpunkt ved å  trenge folk opp i et hjørne på selgervis. Kanskje er vineyardhelbrederne så diskret fordi de er overbevist om at helbredelsen fungerer, og derfor taler for seg selv? En anonym vineyardhelbreder sier det slik: “Mange trenger en påminnelse, en erfaring, i en tid hvor mange har sluttet å tro på undrenes Gud.”

Roger Marthinsen

Mange er likevel interessert i mer enn helbredelse, og ønsker å diskutere teologiske spørsmål. Roger Marthinsen synes å tiltrekke seg flere av disse. En av dem, en nidkjær ateist, står selv ved en salgsbod like ved, og tar seg korte pauser hvor han kommer løpende med korte kommentarer til Marthinsen. Det er også muslimer som ønsker å diskutere religion med ham, og en ung kvinne i hijab kan fortelle ham at også kristne kvinner er ment å bære slør. Det står i Bibelen hevder hun, uten å riktig kunne gjøre rede for hvor. Martinsen mener på sin side at det vel er snakk om å bære slør under selve gudsdyrkelsen, noe som fremdeles gjøres i flere kristne samfunn.

Vineyard er en menighet som i stor grad bygger på læren til John Wimber, en amerikansk karismatiker som la særlig vekt på helbredelsen blant de mirakuløse nådegavene. Menigheten er preget av en uhøytidelig og uformell stil, både ved gudstjenester og i evangeliseringen. Oslo Vineyard er for øyeblikket uten forsamlingshus, men dersom du ønsker mer informasjon om menigheten, kan du følge lenken her. 

Religioner.no-lenker:

 , , , ,