Aktuelt

En giftig himmel?

religioner      |      27/08/2013

Er du en av dem som har gledet deg over fint vær og mange skyfrie dager i sommer? Da er du kanskje ikke klar over at myndighetene våre sprøyter himmelen full av giftige kjemikalier for å hindre global oppvarming.

Tekst og foto av Knut Dæhli

 P1040898

Sist søndag, på en solrik sensommersvarm ettermiddag, kunne turister og andre forbipasserende skue en demonstrasjon litt utenom det vanlige. Til sammen møtte omtrent 30 mennesker opp for å demonstrere mot det de anser som en av våre tiders største miljøforbrytelser – nemlig chemtrails (også kalt Aerosolized Powder Contrails, etter aerosol som er ørsmå fintforstøvede partikler), et fenomen som skal betegne den bevisste og planlagte sprayingen av skadelige kjemikalier fra fly i atmosfæren.

Som kjent etterlater fly seg ofte en kondensstripe.  Det vil si kondensert vanndamp fra luften som strømmer ut av flymotorene som danner små iskrystaller i fuktig kaldluft på høye nivå. Hvis en kondensstripe varer lenge, er den vanlige forklaringen at det kan være et tegn på mye fuktighet i høyden.

Demonstrantene derimot, mener at det er andre forklaringer bak kondensstriper som ikke umiddelbart forsvinner fra himmelen. Hans K. Gaarder, redaktør og skribent for nettsiden nyhetsspeilet.no, holdt en 6 minutter lang appell under demonstrasjonen der han tar for seg begrepene chemtrails og geoengineering. Den kan ses her.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Hva er chemtrails?

På spørsmål om hvordan man kan se forskjell på kondensstriper og chemtrails, svarte Gaarder:

 Chemtrailsene er fete, ekle, seige, stygge, og de blir ikke umiddelbart borte. De utvider seg gjerne, de blir liggende som lange edderkoppspinn, lange liner, over himmelen.

Ok, men hva er det som gjør deg overbevist om at dette ikke bare er en annen type sær kondens?

 Kondens er vanndamp, og hva skjer med vanndamp? Jo den blir borte etter kort tid.

Men disse andre chemtrails eller stripene, de blir ikke borte overhodet?

 De blir værende og de utvider seg.

Men de blir borte, blir de ikke det?

 Nei ikke nødvendigvis. Ofte gjør de at det blir slørskyer – det kan være en skyfri himmel om morgenen, så kommer det fly som begynner å spraye, så blir det regn om ettermiddagen.

Kopi av P1040857

En deltager i demonstrasjonen, Magdalena, hadde følgende å si om chemtrails:

 Det er det vi kan se ut ifra fly som mange tror er vanlig kondens som blir hengende igjen etter fly i timevis, som utvider seg, og som kjemisk trekker til seg fuktighet som til slutt blir kjemiske skyer. Og det som har blitt funnet i disse chemtrailsene er hovedsakelig aluminium og barium i hvert fall, som skal reflektere sollyset tilbake på grunn av global oppvarming. Men det vi reagerer på er at aluminium og barium påvirker mennesker negativt – ikke bare mennesker, men alt som lever på jorda: planter og så videre. Så det vi er her for i dag er å bevisstgjøre folk om det.

Mange mener at chemtrails kun er konspirasjonsteorier, mens mange i denne demonstrasjonen mener at det finnes nok beviser som tilsier at det er noe mer som foregår. Kan du si noe om det?

 Når de skriver om det på Regjeringen.no under Finansdepartementet, når man søker på geoengineering, så ser man at de vet om det, og det de sier alle steder – for informasjonen om dette finnes både på NASA sine sider og veldig mange andre offisielle sider – er at teknologien finnes og kan være et virkemiddel i forhold til global oppvarming, men at ingen fra offisielt hold innrømmer at det brukes i dag, påpeker Magdalena.

siden Magdalena refererer til står det blant annet: «Som alternativ til å redusere utslippene av klimagasser finnes det forslag om å ta i bruk teknologier som kan styre utviklingen av global atmosfæretemperatur uavhengig av utslippene av klimagasser. Disse teknologiene omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av solinnstrålingen til jorda (…).» «Eksempler inkluderer «tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»).»

To typer skeptikere. Hans Gaarder (til venstre) er svært skeptisk til myndighetene. John Færseth (til høyre) er skeptisk til Gaarder og hans likesinnede.

To typer skeptikere. Hans Gaarder (til venstre) er svært skeptisk til myndighetene. John Færseth (til høyre) er skeptisk til Gaarder og hans likesinnede.

Skeptiske tilskuere

Ikke alle oppmøtte var like overbevist om informasjonen som ble presentert på demonstrasjonen. Deriblant var John Færseth, journalist og forfatter av boka KonspiraNorge som lanseres denne uka, som regnes som en av Norges fremste eksperter på konspirasjonsteorier. Færseth påpeker at innenfor konspirasjonsmiljøet er det ulike syn på hva formålet med eventuelle chemtrails faktisk er. En hypotese går ut på at giftige kjemikalier brukes for å kontrollere eller redusere befolkningen, som et eksperimenteringsledd for kjemisk krigføring. Andre hypoteser vektlegger at chemtrails er ment for å kontrollere global oppvarming.

 Konspirasjonsteoretikere har et veldig ambivalent forhold til mainstreammedier og mainstreamvitenskap, sier John Færseth.

 Normalt forkaster de dem, men når de for en gangs skyld tilsynelatende støtter deres hypoteser bruker de dette for alt det er verdt. Argumentene de bruker er ofte lite overbevisende, og kildekritikken ofte svært dårlig. For eksempel er det veldig vanlig å referere til høyreekstreme kilder, også av folk som selv ikke er høyreekstreme.

Er kontroversielle teorier om chemtrails utbredt i Norge?

 Det er vanskelig å vite sikkert, men fra min erfaring er det neppe snakk om en stor andel. Tall fra USA tyder også på at det er langt mindre utbredt enn å for eksempel tro at myndighetene planlegger å innføre unntakstilstand, eller at Obama er født i utlandet. Dagens dårlige oppmøte støtter denne antagelsen.

Et eksempel på hvor vanskelig det kan være å måle utbredelsen av dette tankegodset er at mesteparten skjer over internett.

 På internett er det jo ofte slik at jo flottere nettside en organisasjon eller aksjon er, jo større sjanse er det for at den består av to personer og bikkja deres, sier Færseth.

Syns du at demonstrasjonen er et uttrykk for ekstreme holdninger?

 Færseth: Ja og nei. Nei, de menneskene som er her i dag er ikke farlige på noe måte. Det er ytringsfrihet i Norge, og de må få bruke den til det de mener er viktig. Men når det er sagt, så handler ekstremisme også om at man forkaster den eksisterende samfunnsordenen som absolutt korrupt. Mange konspirasjonsteoretikere lever i en verden der demokratiet bare er et skinndemokrati, og der de som trekker i trådene oppfattes som nærmest absolutt onde. Det ligger en indirekte oppfordring til handling der, ved at de avviser den bestående ordenen så til de grader.

P1040862

Teorien om at angrepene på USA den 11.9.2001 var en innsidejobb lar seg fint kombinere med teorien om at myndighetene forgifter oss med hjelp av passasjerfly.

Hvem står bak?

Hans Gaarder retter kritikk mot Arbeiderpartiet både i appellen og intervjuet etterpå:

 Chemtrails pågår med medvirkning fra ledende politikere fra Arbeiderpartiet. Det pågår også i andre land, og det pågår i Norge, og det er et problem i Norge.

Er dette en hypotese du tror sterkt på, eller vil du si at bevisene er sterke nok – for eksempel det du ser på himmelen?

 Bevisene for at chemtrails foregår er jo overveldende. Video- og bildebevis er helt uomtvistelig. Så hvis folk helst vil stikke hodet i sanden istedenfor å forholde seg til bevisene, så dem om det, men bevisene finnes og de lar seg ikke gjendrive. Dette foregår.

Hvorfor mener noen at aluminium og barium er en del av det som sprayes i chemtrails?

 Det er jo hensikter med alt, men dette er hyperavansert teknologi. Barium er for å endre ioniseringen, den elektriske ledeevnen i atmosfæren.

 Du avsluttet appellen med en smule patos da du sa at «sannhetens time nærmer seg.» Hva mener du med det?

 Vel, jeg står nå foran Stortinget, og slår fast at dette er et faktum. Det er mange smygere som har unnlatt å ta ansvar, folk som har posisjon, men etter hvert som dette blir mer kjent, når folk skjønner at dette pågår, så er det noen som må stå til rette for at de har medvirket til det, for at de har latt det skje.

Ingen påtok seg hovedansvar for organiseringen av selve demonstrasjonen. Demonstrantene var der som privatpersoner og representerte ingen bestemt organisasjon. Både gamle og unge, og i hvert fall en person som stemmer De Grønne, var blant de oppmøtte.

Fellestrekk blant flere av demonstrantene var en interesse for nyåndelighet, oppgitthet over det politiske system, sterkt engasjement for miljø, og ønske om mer åpenhet i offentligheten angående mildt sagt lite belyste tema som chemtrails.

 Angående fotografiene. At vi ikke viser ansiktene til demonstrantene skyldes verken ustø kameraføring eller at det ikke var en mengde vakre mennesker på demonstrasjonen. Det var det, men vi har redigert bildene i tilfelle noen av demonstrantene egentlig ikke ønsket å bli avbildet.. 

Religioner.no lenker:

Lenker:

 , , , , , ,