Aktuelt

Et pragmatisk syn på abort

Hans Olav Arnesen      |      02/11/2012

De færreste religioner tar lett på spørsmål om liv og død. Det gjelder også i abortspørsmålet. Noen religiøse er likevel mer pragmatiske enn andre, og enkelte tillater seg til og med å spøke om hva som egentlig er et ferdig utviklet liv. 

Av Hans Olav Arnesen

 

Vigdis Moen Storhaug er prest i Den norske kirke

 

En prest i Den norske kirkes syn på abort

Vigdis Moen Storhaug er prost i Hallingdal, og sokneprest i Ål. Ettersom hun befinner seg i “felten” er ikke jenters valg av svangerskapsutgang et rent prinsipielt spørsmål for Storhaug, men noe hun må forholde seg til i sin praksis som prest. Av og til må prinsipper settes til side i møte med virkeligheten disse jentene står ovenfor.

Hvordan ser du som en kristen, og som prest, på abort?

– Jeg har et pragmatisk syn på abort. Jeg tenker som utgangspunkt at livet er ukrenkelig, og at livet er like mye verdt fra unnfangelse til død. Abort bør ikke være et prevensjonsmiddel, men i noen tilfeller kan det være den beste løsningen. Spesielt hvis det er fare for mors liv, eller det blir for stor belastning for hennes fysiske eller psykiske helse. Den totale belastningen på familien kan også kjennes uoverstigelig. Jeg har også forståelse for at økonomiske konsekvenser kan være viktige når man vurderer å ta abort, men det økonomiske aspektet bør ikke være avgjørende.

Veien til sex er kort

– Jeg har selv opplevd å bli gravid i en krevende livssituasjon. Jeg valgte å bære barnet frem, men trengte hele svangerskapet for å forsone meg med tanken.  Så fikk vi også oppleve at barnet ble «prikken over i’en» i familien vår. Jeg har ikke direkte rådet noen til å ta abort, men jeg har gitt min støtte til et slikt valg.

Er ikke støtteordningene for småbarnsforeldre gode nok i Norge?

– Vi har veldig gode støtteordninger i Norge. Jeg tenker det kan være viktig å oppsøke for eksempel. NAV eller Amathea for å få oversikt over disse.  Samtidig er det ikke alltid pengene det kommer an på.  I verste fall er graviditeten resultat av en voldtekt.  Kanskje er kjæresteforholdet avsluttet, kanskje var det bare en one-night-stand.  Kanskje kommer graviditeten på et tidspunkt som knuser andre planer.

Hvorfor aborteres det bort så mange foster når vi har så god tilgang på prevensjonsmidler?

–Veien til sex er kort, og jeg tror mange slurver bevisst med prevensjon. Nylig ble den internasjonale dagen for prevensjon markert, og gutter i videregående skole var tydelige på at sex var best uten kondom.  Man vet at det finnes angremuligheter, enten med piller, eller abort. Kvinnene må ikke lenger igjennom en ydmykende samtale i en nemnd. Abort har blitt så allment at listen ikke lenger ligger så høyt. Samtidig tror jeg man kan tenke for lettvint på abort.  At man overser konsekvensene som kvinnene må bære videre i livet.  I tanker, kropp og følelser. Det har nok skjedd en kulturendring. Jeg opplever at mange fraskriver seg ansvaret for handlingene sine, fordi velferdssamfunnet legger så mye til rette for oss.

Kirken gjorde i sin tid slutt på spedbarnsdrap i både Romerriket og vårt eget norrøne samfunn. Hva er forskjellen på abort og spedbarnsdrap i dine øyne?

–Det er i prinsipp det samme, selv om det er forskjell på et ufullbåret foster og et fullbåret barn.

Men hvis abort kan forsvares ut i fra økonomiske hensyn, kan man ikke da også forsvare ran med døden til følge, dersom gjerningsmannen er i tilstrekkelig stor økonomisk nød?

– Det kan du si. Man argumenterer annerledes fordi det ikke dreier seg om to likeverdige parter. Barnet, som du ikke ser, har en lavere status. Egentlig er det eneste alternativet å kjøre linja ut og gjøre som Børre Knudsen, men det klarer jeg ikke. Men dypest sett går det ut på det samme. Det er et alvorlig paradoks at man har kommet så langt i den medisinske utviklingen, at man i den ene enden av sykehuskorridoren kjemper for at et bitte lite foster skal overleve, mens man i den andre enden skraper ut små foster fordi det ikke passer at de skal bli født.

Beundrer du kompromissløse abortmotstandere som Børre Knudsen?

– Jeg respekterer ham fordi han holder fast på et engasjement og ikke gir seg.  Det er enklere å forholde seg til begrepet abort enn om man sier fosterdrap, slik han gjør. Men jeg har ikke beundret ham for metodene han har brukt, med blod og ketsjup. Det tror jeg kan virke mot sin hensikt. Jeg beundrer ikke dem som kjører linja fullt ut. Det blir en form for fanatisme.  Men jeg ser at han er en viktig stemme som for eksempel hjelper meg til å reflektere over dette vanskelige spørsmålet.

Er det mer galt å abortere bort jentebarn fordi man ønsker seg gutter?

– Ja, det synes jeg. Også det å abortere bort et barn med “feil” kromosomsammensetning. Men om man allerede har et barn med en krevende diagnose, og får beskjed om at det kommer et til, forstår jeg at man ikke makter tanken på å bære det fram. Når det dreier seg om kjønn blir det et annet spørsmål. Da kjenner jeg at det blir feil. I hvert fall i vår kultur.

Hva om man lever i en kultur hvor man må betale medgift når jentene gifter seg, og foreldrene er fattige og ikke egentlig har råd til dette?

–Da er utfordringen en annen.

Hva kan man gjøre for å få ned aborttallene?

– Jeg tror vi kan gjøre mye i forhold til å bevisstgjøre ungdom. At de blir mer ansvarliggjort i forhold til sex og prevensjon. Jeg synes det er provoserende når ressurssterke ungdommer tar lett på ansvaret sitt. Jeg har større forståelse for dem som tar abort ut fra medisinske årsaker, eller økonomiske og sosiale problemer.

I det offentlige rom snakkes det ofte som om abort er eneste løsning

– Når det gjelder abort, må vi være klar over at de det gjelder kan være i en svært presset situasjon.  Jeg tror mange tenker at det å ta abort er en grei sak, men at de fleste opplever at det ikke er lettvint avgjørelse når det kommer til stykket. I det offentlige rom snakkes det ofte som om abort er eneste løsning ved uønsket graviditet.  Det er viktig å holde fram at det finnes alternativ.  At det finnes gode rådgivere som kan hjelpe en til å se andre muligheter.

 

Ervin Kohn er forstander i Det mosaiske trossamfunn

Det mosaiske trossamfunn

Mange kristne viser til den jødiske Moseloven og spesielt De ti bud når de begrunner sitt abortstandpunkt. Vi har spurt Ervin Kohn fra Det mosaiske trossamfunn om hva deres syn på abort er.

Har Det mosaiske trossamfunn et offisielt standpunkt i abortspørsmålet?

– Nei, ikke annet enn det som er normativ jødedom på området. Der er det ingen absolutter. Det viktigste i jødisk tradisjon er livets hellighet og det å redde liv. For å ta det litt kort: å gi gi jødiske rettsavgjørelser kan man bare gjøre i hvert enkelt tilfelle. Dersom morens liv står i fare er det tillatt, eller faktisk påkrevd, å ta abort.

Det viktigste i jødisk tradisjon er livets hellighet

– Når det gjelder spørsmålet om hva som er et selvstendig liv, det har vi humor på, som på det meste annet; først når man er uteksaminert i fra medical school, og står med vitnemålet i hånda, er man et selvstendig liv.

 Hva med blodskam (incest), eller voldtekt?

–Nei, da kommer jeg til kort som ikke er rabbinerutdannet. Som legmann kan ikke jeg si noe på det.

Det aborteres  bort mer enn 15 000 fostre hvert år? Er det et høyt tall?

–Det har jeg ikke noen formening om.

Har du inntrykk av at det er en bevegelse i abortdebatten sammenlignet med noen år tilbake? I så fall hvorfor?

–Ja det har jeg virkelig inntrykk av, men jeg har ikke noen forklaring på hvorfor.

Religioner.no vil forsøke å få tak i rabbiner Joav Melchior for å få mer informasjon om hva jødisk lov sier om abort.

Lenker: 

 , ,