Aktuelt

Er Donald Trump vår tids svar på Kyros den store?

Hans Olav Arnesen      |      31/01/2019

Kan Donald Trump bli vår tids svar på den persiske storkongen Kyros? Det finnes dem som mener det, og håper at han vil bli mannen som sørger for at tempelet i Jerusalem gjenreises. 

Av Hanne Trangerud

The Trump Prophecy – Skjermfrys fra YouTube.

I oktober i fjor ble filmen «The Trump Prophecy» vist på 1200 kinoer i USA. Filmen bygger på opplevelsene til Mark Taylor, en tidligere brannmann som i april 2011 skal ha fått et profetisk budskap om at Donald Trump ville bli USAs neste president. Taylor informerte sin kristne lege, hvis kone så startet en nasjonal bønnekjede med kristne «influensere» for at profetien skulle bli oppfylt. Trumps overraskende valgseier i 2016 ble så tolket som en bekreftelse på at dette var Guds mirakuløse inngripen for å stanse den anti-kristne agendaen som var i ferd med å ødelegge USA.

«The Trump Prophecy» ble produsert i samarbeid med studenter og ansatte på Liberty University, et av USAs mest konservative evangelikalske studiesteder. Leder ved Liberty, Jerry Falwell jr, sluttet tidlig opp om Trump som presidentkandidat og forsvarte ham som en som tross sine moralske svakheter kunne lede USA tilbake til storhet.

Evangelikalske Trump-tilhengere har ofte rettferdiggjort sin støtte ved å sammenlikne Trump med den persiske kong Kyros (6. årh. fvt). I Bibelen er Kyros den hedenske lederen som gjorde slutt på det babylonske fangenskap, lot jødene vende tilbake til sitt land og finansierte gjenreisingen av tempelet. Slik Kyros da var Guds redskap til å påvirke historiens utvikling, mener disse kristne at Gud nå bruker Trump.

Allerede under valgkampen ble Kyros-bildet brukt om Trump, kanskje første gang av Lance Wallnau, en evangelikalsk forfatter og politisk strateg. Ifølge Wallnau åpenbarte Gud for ham i 2015 at Trump ville bli USAs 45. president, bevitnet av Jesajas bok kap. 45 – som omhandler nettopp Kyros. Etter at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad 6. desember 2017 og fastslo at USAs ambassade skulle flyttes dit, har sammenlikningen med Kyros blitt vanligere, også utenfor USA. Samme dag tvitret Israels justisminister Ayelet Shaked: «Trump i sin generasjon, som Kyros i sin». Også statsminister Benjamin Netanyahu trakk paralleller til Kyros da han besøkte Det hvite hus i 2018.

Sitt mest visuelle uttrykk fikk Kyros-analogien i februar i fjor, da Sanhedrin (en reetablering fra 2004 av det som i antikken var jødenes høyeste domstol) og Mikdash Educational Center lanserte en tempelmynt med bilde av Trump og Kyros. Mynten var en takknemlighetsgest for Trumps anerkjennelse av Jerusalem, men også en påminner om at noe fortsatt gjenstår.

Mikdash-senteret er en jødisk organisasjon som i 25 år har drevet påvirkningsarbeid om tempelet i Israel, blant annet ved modellbygging for barn. Liknende tilbud fins nå også i USA og Europa. Målet er å fremme gjenreisning av templet på Tempelhøyden; tempelet er avbildet på myntens bakside.

Tempelmynten på en halv shekel var opprinnelig en årlig skatt som jødiske menn skulle betale til templet. For et par år siden bestemte Sanhedrin at kjøp av minnemynter kunne erstatte den gamle tempelskatten. Inntektene er helliget til arbeid med tempelet.

I tillegg til tempelmynten, er Trump blitt avbildet på en mynt som kom noen måneder senere i anledning Israels 70-årsjubileum – også her sammen med Kyros og et utdrag fra perserkongens kunngjøring: «Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem» (Esra 1:2). Ifølge Hillel Weiss, talsmann for Sanhedrin, representerer denne mynten også en invitasjon til Iran (nåtidens Persia) og resten av verden om å akseptere sitt gudgitte kall til å bidra til å gjenreise tempelet i Jerusalem.

Da Trump vant valget i 2016, inviterte Sanhedrin ham og Russlands president Vladimir Putin til å påta seg rollen som moderne Kyros-figurer og delta i arbeidet med å gjenreise tempelet. Hvis Putin aksepterer kallet, vil også han, ifølge Weiss, få sitt bilde på en mynt – sammen med Kyros og Trump.

De ulike gruppene som bruker Kyros-bildet om Trump, har ulike ideer, motiver og mål. Men jo mer bildet brukes – ikke minst av sentrale ledere som Netanyahu – jo mer bidrar det til å styrke forestillingen hos den evangelikalske grasrota om at Trump er Guds redskap. Dette øker deres politiske engasjement – noe som igjen bidrar til å styre utviklingen i retning av «profetienes oppfyllelse».

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i Klassekampen.

Religioner.no-lenker: 

 , , ,