Aktuelt

"Er mennesket det eneste religiøse dyret?"

admin      |      16/09/2010

Fredag 17. september 2010 avholdes første dag av fagseminaret, “Homo religiosus?” på gamle Ullevaal kino ved Universitetet i Oslo, Blindern.

Av Hans Olav Arnesen

227937_187397054641786_6262117_n

Temaet for fredagens seminar er forholdet mellom mennesker og andre dyr i relasjon til religion. Er vi det eneste dyret som er i stand til å ha “religiøse” følelser? Har andre menneskearter hatt religion eller vært religiøse? Utgår religiøs tenkning fra vår hjernes måte å organisere virkeligheten på fremfor gjennom guddommelig inspirasjon?  Hvordan har synet på andre dyr endret seg i gjennom vår vestlige sivilisasjons religiøse utvikling? Hvordan er forholdet mellom vitenskap og religion i dag?

10.30 Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Jens Braarvig, begynner dagens program med å sammenligne darwinismens og religionens konstruksjoner av mennesket. Særlig kirken og darwinismen har hatt mange tunge sammenstøt gjennom de siste halvannet hundre årene. Så sterkt har denne konflikten preget begge parter at de kanskje har sett seg blinde på hverandre? I Braarvigs innlegg vil han forsøke å se dem begge utenfra.

11.30 Håvard Hegdal seiler opp som Norges fremste ekspert på vår aller nærmeste slektning i dyreriket. Så nære oss at vi har vært i stand til å blande vårt arvemateriale med dem. Hadde neandertalerne religion? Mange ulike grupper i moderne tid har ihvertfall gjort seg ulike, mer eller mindre kvalifiserte tanker om dette spørsmålet. Kanskje kan tolkningen av neandertalerfunn fortelle oss mer om vårt eget samfunn enn om våre for lengst utdødde slektninger?

12.30 Kan dyr være religiøse? Ja, vi kjenner jo til religiøsitet blant menneskedyret, men hva med våre slektninger i dyreriket forøvrig? Vi deler jo det aller meste av vår biologiske utrustning med dem, men er kan hende religion ett av de siste privilegiene vår art har å skilte med ovenfor våre medskapninger? Zoologen Torfinn Ørmen tar oss med på en reise inn i dyrenes sjelsliv i dette spennende, (og kanskje litt skremmende?) innlegget.

13.30 Vi er alle godt kjent med forpakteransvaret som ble gitt mennesket i Første mosebok, men hvordan forholdt man seg til dyr før kristendommens inntog som Romerrikets statsreligion? Norges kanskje mest kjente religionshistoriker, Ingvild Sælid-Gilhus, vil ta for seg de endringer Vesten har opplevd i synet på dyr som følge av den religiøse utviklingen, ikke minst med hensyn til dyreoffer.

14.45 De religiøse tradisjonene, i det minste slik de fremstiller seg selv, er svært mangfoldige og ulike. Men er det egentlig så stor forskjell på dem om man virkelig går i dybden? Kan det tenkes at det ligger de samme kognitive premisser til grunn for dem alle, noe som sørger for at forskjellene mellom religionene er mer som garnityr å regne sammenlignet med det fellesmenneskelige grunnlaget som alle troende deler, uavhengig av denominasjonstilhørighet? Den prisbelønte vitenskapsjournalisten, spaltisten og forfatteren, Bjørn Vassnes går til kilden til alle menneskelige kulturprodukter, vår fabelaktige, men kanskje også nokså forutsigbare hjerne

15.45 Fredagsseminaret begynte med en kulturvitenskapelig analyse av darwinismen og religionens menneskesyn, men nå er det på tide å avslutte med betraktninger fra teologisk hold. Den meritterte professor, Jan-Olav Henriksen fra Det teologiske Menighetsfakultetet gjør seg sine refleksjoner om forholdet mellom Gud, mennesket og vitenskapen. En flott avslutning på det som tegner til å bli en strålende dag for alle religionsinteresserte.

Alle disse fremragende forskerne stiller opp fullstendig vederlagsfritt for å fremme kunnskap om religion på tvers av fagdisipliner som har mye å lære av hverandre. Takket være deres sjenerøsitet er “Homo religiosus?” fullstendig gratis, og har endog mulighet til å tilby enkel servering av kaker, frukt og kaffe.