Aktuelt

Et bibelsk forsvar for Trumps mur mot Mexico

religioner      |      12/03/2019

Det meste kan forsvares med religiøse argumenter. Selv byggingen av en mur mellom USA og Mexico.

Murbyggeren Nehemja – Wikimedia Commons.

Av Hanne Trangerud

De siste månedene har det igjen vært mye fokus på president Donald Trumps planer om å bygge en mur på grensen mellom USA og Mexico, ikke minst etter stengingen av statsapparatet og erklæringen av nasjonal unntakstilstand. Evangelikalske kristne engasjerer seg både som tilhengere og motstandere av muren.

Den 22. februar publiserte gruppen Evangelicals for Biblical Immigration (EBI) et sitat på Facebook av republikaneren Matt Gaetz, som er en ivrig forkjemper for strengere immigrasjonspolitikk. «Walls aren’t immoral. Sanctuary cities are,» hadde Gaetz twitret to dager tidligere. I sin utdypende kommentar viser EBI til bibelhistorien, og forklarer at «the Bible teaches wise welcome, not open borders». Kjente bibelske personer bygget murer, og på bibelsk tid ønsket de immigranter velkommen når de kom på lovlig vis og ble en velsignelse.

EBI er en online ad hoc bevegelse, uten organisatorisk struktur. De viser til Bibelen – hele Skriften – som en inspirasjon og et argumentasjonsgrunnlag for en sunn innvandringspolitikk. Når det gjelder forsvaret av Trumps mur, er det særlig historier fra Det gamle testamentet som blir trukket frem.

Den som ofte pekes på som den forbilledlige murbyggeren, er Nehemja. I det 5. årh. fvt. ble han gjort til stattholder (guvernør) i den persiske provinsen Juda, og han spilte en sentral rolle i gjenoppbyggingen av Jerusalem etter jødenes tilbakevending fra det babylonske fangenskap (6. årh. fvt). Omgitt av fiender, ledet Nehemja arbeidet med å gjenreise bymuren på 52 dager (Neh. 6:15). Ifølge EBI handlet Nehemjas gudgitte kall om to ting: (1) å beskytte byen mot ødeleggende krefter, og (2) å fremme det gode, sanne og vakre i den nasjonale kulturen som ble truet.

EBI er opptatt av å bevare den kristne kulturarven som de mener ligger til grunn for USA som nasjon. Immigranter er velkommen når de blir en velsignelse – slik som Ruth og Rahab i Det gamle testamentet – men ikke i store masser som setter amerikanernes liv og velferd i fare. I en promo-video viser EBI til 1. Tim. 5:8 for å underbygge hvorfor innvandringsrestriksjoner er en kristen plikt: «En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.»

Selv om tekstkonteksten handler om familier og ivaretakelse av enker, gir EBI sitatet en nasjonal ramme: Millioner av amerikanere er fattige som følge av arbeidsløshet og mangler penger til mat og hus. Hvordan kan da myndighetene ønske millioner av arbeidsimmigranter velkommen når så mange amerikanere har det vanskelig? Er det å vise ‘omsorg for sine nærmeste’? Svaret er selvsagt nei.

Budskapet kan med andre ord finne gjenklang i Trumps «America first»-politikk. Ikke alle evangelikalske kristne er imidlertid enige i at denne bruken av bibelreferanser holder mål. En rekke evangelikalske ledere og lekfolk tar til orde for en mer human respons på immigrasjonskrisen, som bedre ivaretar menneskeverd og familiebånd. Det er også verd å huske at kristne grupper og kirker var ledende i utviklingen av «sanctuary cities» – det som kongressrepresentant Gaetz twitret om som umoralsk. Uttrykket viser til administrative områder med begrenset oppfølging av føderale myndigheters immigrasjonslovgivning (altså områder som er mer immigrantvennlige). Mens evangelikalske kristne som er uenige med Trumps immigrasjonstiltak anklager EBI og deres meningsfrender for å feilsitere Bibelen, anklager EBI venstresiden for manglende bibelkunnskap, bedrag og selektiv bruk av enkeltvers som overser hele Skriften.

Meningsmålinger har vist at hvite evangelikalske kristne er mer positive til lover som begrenser flyktningers tilgang til USA enn andre kristne grupper og befolkningen generelt. Selv om det kan være vanskelig å si noe om omfanget til en ad hoc bevegelse som EBI, kan vi få et lite inntrykk fra sosiale medier. EBI har nesten 60 000 følgere på Facebook, og posten med Gaetz ble delt over 3100 ganger – bl.a. av gruppen Christians for Trump, som igjen har over 460 000 følgere. Kommentarene er overveiende positive – og viser at de religiøse argumentene finner gehør hos mange.

 

Lenker: 

 , , , , , ,