Aktuelt

Filosofisk anlagte kristne samler seg på Sørlandet

Kai Westergaard      |      21/08/2017

Tro er viktig, men tanken likeså. Kristne med appetitt på filosofi utfordrer hverandre intellektuelt i den sørlandske skjærgården.

Av Kai Erik Westergaard

Første uken i august gikk ble Filosofiuka arrangert for andre gang av tankesmien Skaperkraft og Norges kristelige studentlag. Religioner.no tok turen ned til Sørlandet for å delta på Filosofiuka 2017. I likhet med Filosofiukas første installasjon foregikk det hele i vakker natur, denne

Bilde Martin Drange

gangen på Ytre Ulvøya i Lillesand. Filosofiuka er åpent for alle, men har likevel en tydelig kristen profil. Det betyr likevel at det ikke kun er kristen som deltar.

Det overordnede temaet for 2017 var inkarnasjon, altså Guds inkarnasjon i mennesket Jesus. De første dagene var det utvalgte temaer på programmet, fra vennskap og litteratur til fysikk og moral. Den andre halvdelen av uken ble det mer spisset inn mot hovedtema. Teolog Aaron Riches foreleste om de fire første økumeniske kirkekonsilene og deres rolle for dogmet om inkarnasjonen. Filosof Torstein Tollefsen presenterte Maximos Bekjennerens Kristosentriske kosmologi. I likhet med deltakerne var det konfesjonsmessig mangfold blant bidragsyterne. At det var mange forskjeller og likheter i oppfatninger kom til syne blant annet i en panelsamtale mellom Aaron Riches, som er katolsk, og Torstein Tollefsen som er gresk-ortodoks.. Dette ble også speilet i flere av samtalene iløpet av uka. Det at man er kristen i lille Norge betyr på ingen måte at man er enige, hverken når det kommer til teologi, filosofi eller politikk.

Bilde Ben David Normann

Som i fjor hadde man L’Abri-inspirert samtalelunsj. Konseptet går ut på at man blir enige om et samtaleemne som man holder seg til under hele lunsjen. Dette var en flott måte å reflektere over foredragene som ble gitt, og samtidig bli kjent med andre deltakere. I tillegg til

foredragene og samtalelunsjene var et av høydepunktene måten man tilrettelegger for gode og dype samtaler. Samtalene pågår gjerne til langt ut i de små timene for dem som klarer å holde seg våkne, og selv om det som oftest dreier seg rundt filosofi og teologi er det stor bredde og takhøyde for hva som diskuteres.

For de som gikk glipp av Filosofiuka 2017 har Religioner.no fått et utvalg av bidragsyterne til å kort gjengi hva de har snakket om. Disse videoene vil publiseres i de nærmeste dagene. Første er doktorgradstipendiat i fysikk Ben David Norman som kan sees her. Så er det bare å glede seg til Filosofiuka 2018, hvor temaet skal være treenighet.

 

Religioner.no lenker:

 , , ,