Aktuelt

FN´s Fredsdag

Religioner       |      05/09/2010

Av Jonathan Nymoen

Illustrasjon: Wikimedia Commons

Illustrasjon: Wikimedia Commons

 

Den 21. september markerer Universielt Fredsforbund FN sin fredsdag i ICCs moske i Oslo.  Temaet i år er ungdom og utvikling. Derfor har arrangørene satt opp ett panel av ungdom fra ulike trosamfunn som kommer til å presentere det beste i sin tro i forhold til fred utifra ungommenes synspunkt, gjennom bruk av praksis, verdi, synspunkt eller lignende.

Komiteen legger vekt på at deltakere i panelet gjerne bør bruke vers, situasjoner eller sitater fra religionens hellige bok/bøker.

UF håper dette vil bidra med positive impulser utover selve dagen, å gi videre inspirasjon og interkulturell forståelse.

 , ,