Aktuelt

Sport og religion

Religioner       |      23/07/2010

Fotballdrakter er haram.

Vårt land kan berette at muslimske ledere i Malaysia har erklært en rekke ulike fotballdrakter med religiøse konnotasjoner eller symboler som uislamske og derfor uakseptable for muslimer. Et av symbolene som vakte anstøt var det berømte korsflagget på de norske landslagsbrystene. Men det var også en rekke andre eksempler:

“Også fotballdraktene til Manchester United, Barcelona, Norge, Brasil, Portugal og Serbia er uønsket av de muslimske lederne i Malaysia. Dette skyldes at klubbene og landslagene har logoer som ikke kan aksepteres av muslimer. Draktene er en hån mot Allah, hevdes det.”

I Manchesters United tilfelle er det djevelen i logoen som er årsaken til fordømmelsen, mens altså korsflagget er synderen i en rekke andre landslagsdrakter. Det norske korsflagget har forøvrig vært forsøkt fjernet av NFF, men om erstatningen, en drage av norrøn type, ville vært mer akseptabel er vel et åpent spørsmål?

“Datok Nooh Gadot, Muftien av Johor, mener det ikke finnes noen unnskyldning for å gå med de nevnte draktene i Malaysia.– Brukes slike klær, betyr det at du som muslim idoliserer symbolet til en annen religion, sier han.– I denne saken finnes det ingen unntak, enten det gjelder underholdning, mote eller sport, konkluderer han ifølge telegraph.co.uk.Motstanden gjelder også klubbdrakter med reklame for brennevin.”

Artikkelen sier dessverre ingenting om hva som gjorde det brasilianske flagget haram.