Aktuelt

Fra hinduismekritiker til hindunasjonalistenes yndling

religioner      |      16/04/2016

Lavkastelederen Ambedkar vendte ryggen til hinduismen og omfavnet buddhismen i protest mot kastesystemet. Det forhindrer ikke hindunasjonalister fra å trykke den avdøde forkjemperen for de “urørbares” rettigheter til sitt bryst, i håp om å lokke til seg velgere blant dalitene.

Av Guro W. Samuelsen

ambedkar-remembrance-day-300x286Torsdag, 14. april 2016, var det 125 år siden juristen, økonomen, den politiske reformatoren og lavkastelederen Bhim Rao Ambedkar ble født. Hans program bestod primært i å kjempe for politiske rettigheter og sosial frihet for dalitene, de såkalt «uberørbare» som befinner seg nederst på kastesystemets rangstige, men han var i tillegg svært opptatt av kvinners og arbeideres rettigheter.

Det radikale programmet hans innebar også en ramsalt kritikk av hinduismen. Ambedkar mente at hinduismen var uløselig knyttet til kastevesenet, og at det først og fremst var kastevesenet som stod i veien for at India noen sinne ville kunne nærme seg det demokratiske idealet om at alle borgere er like mye verdt. Ambedkars skarpe konflikt med Gandhi over hvorvidt dalitene skulle stemme i egne valgkretser og hans kritikk av hinduismen er fortsatt kontroversielle temaer i dagens India.

De siste 25 årene har Ambedkars tankegods gradvis blitt mer kjent i takt med at flere lavkastepartier har gjort seg bemerket på den politiske arenaen. I særdeleshet har Ambedkar blitt promotert av Bahujan Samaj Party (BSP), som i perioden 2007 til 2012 oppførte flere store parker og minnesmerker i ambedkar_8hans navn i delstaten Uttar Pradesh. I tillegg har vanlige daliter reist et titusentalls store og små statuer av ham i byer og landsbyer over hele landet. I dette samspillet mellom stat og samfunn har den offisielle ikonografien påvirket de folkelig initierte statuene, og ikonet Ambedkar har vært avgjørende for den dype politiseringen som det indiske samfunnet har gjennomgått fra 1985 til i dag.

Ambedkars sentrale rolle i arbeidet med den indiske grunnloven har gitt ham en voldsom tyngde som symbol for de sosiale og politiske rettighetene som er nedfelt der, men som den indiske staten fra 1950 til i dag bare i begrenset grad har greid å gi sine borgere tilgang til i praksis. I tillegg ser politiserte daliter i dag Ambedkar som et symbol på viktigheten av utdanning og rasjonell tenkning, noe de ofte kontrasterer med hinduismens «blinde overtro» (andhvishvas).

Kongresspartiet og andre politiske krefter har flere ganger forsøkt å bringe Ambedkar inn under en overordnet nasjonal agenda gjennom å underspille hans kritikk mot hinduismen og hans radikale reformforslag, men har ikke lyktes nevneverdig med dette. Den hindunasjonalistiske grasrotorganisasjonen Rashtriya Svayamsevak Sangh (RSS), som er tett tilknyttet regjeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP), har lenge bedrevet aggressive forsøk på å appropriere det sterke symbolet som Ambedkar utgjør, og denne aktiviteten har toppet seg i anledning jubileumsåret. RSS’ uttalte mål er å styrke hindubefolkningens enhet og samhold og forhindre konverteringer bort fra hinduismen, særlig til kristendommen og islam.

Ambedkar in OrganiserDenne uken omtaler RSS Ambedkar som Indias «Ultimate Unifier» i et nytt forsøk på sosial ingeniørkunst, hvorigjennom de forsøker å etablere strategiske koalisjoner mellom ulike velgergrupper for å oppnå politisk makt. Hindunasjonalistenes forsøk på å trykke Ambedkar til sitt bryst er paradoksalt av mange grunner. En av de mest innlysende er at Ambedkar selv valgte å forlate hinduismen og konvertere til buddhismen mot slutten av sitt liv, da han mente det var umulig for en som var født dalit å oppnå likeverdig status og rettferdig behandling innenfor hinduismens rammer.

Enda mer paradoksalt blir RSS’ feiring av Ambedkar sett i lys av de siste månedenes dramatiskeutvikling ved flere av landets universiteter. Her har RSS- og BJP-affilierte bøller vært instrumentelle i den systematiske kneblingen og voldelige undertrykkingen av dalit-aktivister og andre målbærere av opposisjonelle synspunkter, som del av et forsøk på å «hinduisere» Indias institusjoner for høyere utdanning.London: Prime Minister Narendra Modi paying tribute to Dr Bhimrao Ambedkar at the Ambedkar Memorial in London on Saturday. PTI Photo by Vijay Verma (PTI11_14_2015_000244B)

Statsminister Modi på sin side har avholdt en lang rekke arrangementer i Ambedkars navn det siste året, deriblant åpningen av et minnesmerke til ham i London, hvor Ambedkar studerte i 1921-22. Forrige uke lanserte statsministeren ‘Stand up India’, som ikke er en youtube-kanal for landets fremste humorister, men et statlig låneprogram som skal  støtte entreprenørskap blant kvinner, daliter og stammefolk. Et annet tegn på at BJP forsøker å lokke til seg flere dalit-velgere er at partiet nylig utnevnte fem nye delstatsledere med lavkastebakgrunn.

Foreløpig er det uvisst om RSS-BJP vil greie å endre dalitenes syn på BJP som et høykasteparti, men det er gode grunner til at statsminister Modi vil fortsette å jobbe intensivt med dette i tiden fremover. Fremst er nok tanken på de mange stemmene dalitene besitter i det strategisk viktige delstatsvalget i Uttar Pradesh tidlig neste år.

Denne artikkelen ble først publisert på nettstedet FokusIndia.no

Religioner.no-lenker:

 , , , ,