Aktuelt

Gleden over fortellingene tar aldri slutt

religioner      |      03/11/2014

Hvori ligger nytteverdien av religionshistorie spesielt og humaniora generelt? Det var ett av spørsmålene vi stilte filolog og religionshistoriker Jens Braarvig som stiller til valg ved Det humanistiske fakultet ved UiO, det største av hovedstadsuniversitetets fakulteter. 

Av May Lisbeth Brew

Braarvig. Jens

Jens Braarvig stiller til valg som dekan ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er tid for valg på Norges største humanistiske fakultet, og det er topplederen, ja selve hærføreren som skal velges. Før intervjuet hadde jeg fått med meg at tittelen ”dekan” – som gis til fakultetets øverste leder har en gammel historie. Den stammer fra  latin: ”decanus” – en ”leder for ti soldater”. Men dette ble raskt korrigert av dekankandidaten, professor i religionshistorie, Jens Braarvig:

– Ordet Dekanus kommer egentlig fra en merkelig religiøs retning i antikken som heter gnostisismen, og de mente at det er mange slags ånder eller demoner som behersker oss – og deka på gresk betyr ti. Så man har ofte forklart dette med at jo det er en slags sersjant eller korporal som hersker over ti personer, men faktisk er det ikke det. Det er rett og slett at en dekan er et vesen som hersker over ti grader av de 360 gradene i den himmelske astrologi. Så det har en merkelig opprinnelse dette ordet. […] Men det er opprinnelsen til ordet dekan, og det er veldig rart, men det har med astrologien og forståelsen av himmelen som gudommelig å gjøre, forteller Professor Braarvig

Historien gir en rikdom som vi forvalter og gjør tilgjengelig i nåtiden – Jens Braarvig

Braarvig er en åpenbart engasjert og animert mann, som gestikulerer mye, spesielt når han ble spurt om hva som egentlig er verdien av HF-fagene – og spesifikt religionshistorie – i dagens verden:

– Kunnskap om hva religion er, og hvordan det utfolder seg i nåtid og fortid, det er svært viktig. Og det å kunne kommunisere om folks religion, med respekt for folks religion, og forstå deler av andres religion og ikke bare demonisere det – det er jo selvfølgelig viktig. Så på den måten kan man jo fremme religionshistorie som fag. Men religion er tematisert overalt i dag og folk er jo interessert i dette, men det at man kommuniserer med andre kulturer, andre tankeformer – det ligger jo i hele HF-systemet – for det handler jo om å studere fenomener og så å si ”pakke dem opp”. Se hva som er der! For mennesket er jo skapt sånn at man i utgangspunktet har fordommer mot de andre, ikke alltid, men ofte. Og det er jo grunnlag for både krig og elendighet. Og det å pakke opp sine fordommer – og se hva man finner der, og pakke opp andre kulturer, det er opplagt en viktig ting for å ha en fredelig sameksistens i verden.

Federico Cervelli_Orfeo_ed_Euridice

Orfeus og Eurydike av Federico Cervelli viser scenen hvor de reiser fra dødsriket etter at Orfeus har sjarmert selveste Hades med sin trollbindende musikk. Kilde: Wikimedia Commons.

Jens Braarvig er kjent for sin store faglige appetitt og nysgjerrighet, en professor i lingvistikk uttalte at ”Braarvig fortener godord for den uvanlege faglege nyfikna si, ei nyfikne eg elles mest møter hos ferske lingvistikkstudentar.” Så når vi fikk et intervju måtte vi spørre, kan du nevne en mytologisk fortelling som er blant dine favoritter?

– Min yndlingsmytologi i høst, det har vært fra gresk religion, for jeg har nemlig undervist om gresk religion dette semesteret. Da er det klart at det er myten om Dionysos og Orfeus, og det som er knyttet til den gamle greske religionen i all sin frodighet, som har vært min yndlingsmytologi i høst.

Det ble raskt tydelig at Jens fortsatt hadde forrige spørsmål i bakhodet, for han fortsatte:

– Hvis man sier at det vi skal gjøre skal være nyttig da. Men det som er nyttig, det er jo ofte rett og slett det som er underholdende. Og slik er det vitterlig i dag, for hva er vel mer nyttig enn underholdningsindustrien og spillindustrien og fantasylitteraturen? Det er stor omsetning. Og hvem er det som forvalter spill og fantasy? De mytene og de fortellingene man finner i spill og filmer og den slags ting?

Noen må ivareta den klassiske mytearven som eksempelvis moderne populærkultur henter sin inspirasjon fra, mener Braarvig, og det er i stor grad humanistenes oppgave.

– Jeg vil si at det er viktig det å ivareta verdens fortellertradisjon, og det er jo nettopp et spørsmål om mytologien. For mytene, som vi kaller dem, er jo verdens fortellertradisjon. Og apropos det historiske her kan vi jo se både på ”Game of Thrones” og ”Lord of the Rings”. Det er jo fullt av nye fortellinger, ja – men parafraser av de gamle. Så det å studere disse tingene, det er klart at det har et voldsomt nedslag – det å kunne fortellingene. Der har HF en veldig viktig oppgave. Dette at, joda, vi gjør nyttige ting. Vi må lære språk , matematikk og kunnskaper som er funksjonelle i samfunnet – men gleden over fortellingene – den tar aldri slutt.

Dess mer man kjenner til av verden, dess rikere blir jo ens liv– Jens Braarvig

Mandag 3. November åpnes slusene i dekanvalget og stemmene kan flomme inn til og med fredag 7. November. Alle som jobber og studerer ved det humanistiske fakultet kan stemme på kandidatene.  Religioner.no ønsker alle et riktig godt valg. Om du studerer/arbeider på humanistisk fakultet kan du finne mer informasjon om valget her.

Om du vil høre mer om Braarvigs tanker om humaniora, religion, språk og samfunn kan du høre på Religioner.no´s neste podcast i november.

 , , , , , ,