Aktuelt

Har kornsirklene blitt dårligere?

Hans Olav Arnesen      |      05/08/2013

Årets kornsirkler er av dårlig kvalitet ifølge britisk avis. 

Ifølge The Telegraph klager kornsirkelentusiaster på at kvaliteten på årets kornsirkler er for dårlig. Digitalfaksimile fra The Telegraph.

Ifølge The Telegraph klager kornsirkelentusiaster på at kvaliteten på årets kornsirkler er for dårlig. Digitalfaksimile fra The Telegraph.

Storbritannia har lenge vært kornsirklenes land og hjem til over 90 % av verdens kornsirkler. Hvert år har til dels svært imponerende mønstre og motiver prydet landets åkre. Folk har valfartet til kornsirklene fra fjernt og nær, og enkelte bønder har endog kunnet tjene penger på kornsirkelturismen.

Men noe har skjedd, ifølge den konservative britiske avisen The Telegraph. Årets kornsirkler holder ikke samme standard som tidligere. Årsakene er flere ifølge avisen, som bruker en av de best kjente kornsirkelmakerne som kilde.

Matthew Williams var den første til å bli bøtelagt for kornsirkelvandalisme i 2000 etter å ha blitt avslørt av en video han la ut på sin egen nettside. Selv har han måtte gi seg på grunn av høysnue, men til The Times hevder han at manglende konkurranse er årsaken til at flere av de andre kornsirkelmakerne har gitt seg, eller har gått over til sandsirkelmaking i stedet.

“De er alle kreative typer, og uten vennlig rivalisering gidder de ikke”, sier William.

En annen årsak til at noen av de beste kornsirkelmakerne har gitt seg, ifølge Williams, er at andre forsøker å tjene penger på hobbyen deres. Han advarer om at det neste år kanskje ikke blir noen kornsirkler i det hele tatt hvis dette fortsetter.

Eva 2011.07

Eva-Marie Brekkestø i en engelsk kornsirkel i 2011.

Ennå tidlig i sesongen 

Norge har sin egen kornsirkelekspert, Eva-Marie Brekkestø, som har skrevet to bøker om emnet. Kanskje hun kan kaste noe lys over utviklingen med stadig dårligere kornsirkler?

Ifølge den britiske avisen  The Telegraph har årets kornsirkler vært dårlige og flere kornsirkelentusiaster har kalt dem crap circles. Er du enig i denne evalueringen?

– Så langt i år har noen av kornsirklene vært enklere. I fjor var det også nokså enkle formasjoner frem til august da de store flotte kom. Går du tilbake til 2005 så var det mer spredt med mer komplekse formasjoner over hele sommeren. Men de siste årene har det vært ca. 6-8 formasjoner som har vært enkle og upresise og lett kan antas å være menneskeskapte. De har det har vært flere av de siste årene. De flotte formasjonene fortsetter å komme, gjerne i slutten av sesongen, men på den andre delen av skalaen har det altså blitt flere av de enkle.

Brekkestø mener at de “dårlige” kornsirklene vekker mer oppmerksomhet når det er færre kornsirkler alt i alt.

Det som karakteriserer sesongen i år og i fjor er at det har vært relativt få kornsirkler frem til midten av juli og da legger man mer merke til de enkle formasjonene.

På grunn av litt sene avlinger i år er det fremdeles et godt stykke igjen av sesongen, påpeker Brekkestø.

– Sesongen vil nok fortsette ut i september i år. Når sesongen er over får vi telle opp og se.

Ifølge The Telegraph har kornsirklene blitt dårlige fordi mange av de beste kornsirkelmakerne har gitt seg på grunn av alt fra høysnue, til aggressive bønder og manglende konkurranse. Hva tenker du om det?

– Det reflekterer jo The Telegraphs syn på kornsirkler som menneskeskapte. Men hva vet det om det? The Telegraph har jo aldri fulgt spesielt med på fenomenet.

Hvordan  tror du kornsirklene blir til?

– Det kan være mange forskjellige årsaker. Først må vi ha det klart for oss at dette fenomenet er mange århundrer gammelt. I boken min har jeg et kapittel om det historiske aspektet ved fenomenet der jeg blant annet lister opp kornsirkler rapportert i ulike land før 1950. The Telegraph påstår at det begynte på 70-80-tallet så de vet ikke noe om det, mener Brekkestø og legger til:

– Jeg har også et kapittel med øyenvitneskildringer av folk som har sett kornsirklene bli til. En del av disse er ganske sterke historier.

2013.07.15 Hackpen Hill 2

Denne kornsirkelen av året ser jo ikke dårlig ut. Kornsirkel i Hackpen Hill. Foto: Eva-Marie Brekkestø.

– The Telegraph har et veldig forenklet syn på det, at det har vart noen tiår og at mennesker skaper alle sammen. Men jeg har satt meg grundig inn i det og det har vart i flere hundre år, påpeker Brekkestø som viser til at teoriene om hva som kan ha forårsaket fenomenet er nesten like gamle som kornsirklene selv.

– Robert Plott ved universitetet i Oxford skrev om fenomenet allerede på 1600-tallet, og mente det kunne ha oppstått som et komplisert samspill mellom lynnedslag og vind.

Brekkestø mener likevel at det trolig finnes menneskeskapte kornsirkler også.

– Når man har et interessant mysterium så er det veldig spennende å prøve å kopiere det så menneskeskapte kornsirkler har vært en del av fenomenet. Noen vil hevde at de enkle kornsirklene er menneskeskapte, mens de kompliserte ikke er det, men det kan være snarere tvert imot.

Brekkestø har ikke selv landet på én bestemt forklaring på fenomenet.

– Den mystiske delen har jeg ingen bestemt mening om, bare teorier. De spenner vidt, helt fra utenomjordiske til naturlige forklaringer som plasmavirvler som utlader mot jordoverflaten og at det lages av energier i bakken som må være tilstede, et slags naturfenomen. Noen mener det må være Gud, noen snakker om at det har med oss menneskers kollektive underbevissthet, eller oss selv i en annen dimensjon, eller i fremtiden, en annen tid. Noen tror det er engler. I gamle dager trodde man det var feer eller alver, og kirken har trodd det var Djevelen. Noen tror det er militæret som gjør det med hjelp av avansert teknologi.

DCIM100GOPRO

En annen av årets kornsirkler, i Hoden. Foto: Nils Kenneth
Fordal.

Har du mer tro på enkelte av disse teoriene enn andre?

– Jeg har ihvertfall ikke tro på at det er utenomjordiske. Jeg tror heller ikke det er militæret siden det har vært kornsirkler før militæret fikk avansert teknologi. Jeg tror heller ikke det er Djevelen fordi jeg ikke tror på Djevelen. Da vil jeg holde en knapp på Gud av de to.

Om noe kan det virke som om Brekkestø synes det er vanskeligere å konkludere med noe i dag enn før hun på alvor begynte å studere fenomenet.

– Jeg var søkende og trodde jeg skulle finne svar, men det har vist seg å være vanskelig. I bøkene mine tar jeg ikke selv noen stilling. Leseren får lov til å tenke selv. Det er også viktig å ha med seg at dette er et mysterium som lar seg forske på vitenskapelig i motsetning til engler og andre ting. Det er så fysisk. Det er da også gjort studier på jordsmonnet og på kornet fra kornsirkler. Det er gjort mange interessante funn, publisert i vitenskapelige tidsskrifter, som har fått forskere til å tro det kan dreie seg om plasmavirvler.

Er du interessert i å lære mer om fenomenet kornsirkler kan du besøke nettsiden til Norsk kornsirkelgruppe.

Korreksjon: The Telegraph hevder at 90 % av verdens kornsirkler blir oppdaget i det sørlige England, slik det står i artikkelen ovenfor. Brekkestø avviser dette. Ca 50% av kornsirklene som rapporteres hvert år, befinner seg i England. De resterende 50% oppstår over hele verden, – i alle verdensdeler og i svært mange land, ifølge Brekkestø. 

Religioner.no lenker: 

 

 , , , ,