Aktuelt

HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere?

Hans Olav Arnesen      |      01/06/2013

Human-Etisk Forbund avholder landsmøte denne helgen, i en periode hvor forbundet møter uvanlig sterk kritikk. Vi har spurt den kanskje mest religionselskende livssynshumanisten, Didrik Søderlind, hva han synes om kritikken. 

Av Hans Olav Arnesen

Didriksoderlind.datteratilhagen.2012.foto-hansolavarnesen

Didrik Søderlind på et arrangement hvor ateistisk åndelighet var tema.

Hvorfor gå over bekken etter vann for å finne livssynshumanister å intervjue når Religioner.nos egen styreleder er humanetiker. Didrik Søderlind er redaktør i det livssynshumanistiske tidsskriftet Humanist og har arrangert mange debatter hvor ulike spørsmål rundt ateisme, livssynshumanisme og forholdet til andre livssyn har blitt diskutert. Vi spurt ham om det er sant at  Human-Etisk Forbund først og fremst er opptatt av å kritisere religion, og spesielt kristendommen.

Jeg vil mene at det å gifte seg, for eksempel, ikke er et kristent ritual.

– Det fins en tradisjon for religionskritikk i humanismen, men Human-Etisk Forbund har ikke profilert seg på dette i det hele tatt de siste årene. Unntaket er kanskje kampanjen for kritisk tenkning som het «Ingen liker å bli lurt» som også ble støttet av en rekke prominente kristne, påpeker Søderlind som fortsetter:

 Intervjuet med Brekke er jo snodig. Han sier at han har møtt noen humanister som er «sinna» og «smålige» og så reagerer han med å legge seg på samme linja selv. Det er litt ukledelig for en mann som tross alt er professor.

Det er sikkert likevel mange som deler hans syn. Er det egentlig noen annen grunn for ikke-religiøse å organisere seg som i en livssynsorganisasjon med mindre målet er å minske religionens innflytelse på samfunnet?

– HEF er flere ting. HEF er et livssynssamfunn hvor man hvor man slutter opp om det humanistiske livssynet – som er et eget, selvstendig livssyn. Så er det en seremonileverandør, hvor vi også fyller en positiv funksjon. Og så er vi en politisk aktør som blant annet jobber for likebehandling av livssyn og hvor vi er opptatt, for eksempel, av kritikk mot statskirkeordningen. Ikke kirken som sådan, men statskirkeordningen og sammenblandingen av stat og religion. Det er vi jo veldig imot og det er det jo mange kristne som er også, minner Søderlind om.

– Og derfor er det jo påfallende at Atle Sommerfeldt, biskopen som støtter Brekke i kritikken av HEF, mener at frikirkelige kristne er i «vanhellig allianse» med Human-Etisk Forbund fordi frikirkelige kristne også kritiserer statskirkeordningen.

Du nevnte ritualer, eller seremonier. Brekke mener dere simpelthen overtar kristne ritualer og tømmer dem for deres innhold…

– Har vi overtatt de kristne ritualene? Jeg vil mene at det å gifte seg, for eksempel, ikke er et kristent ritual. Å si noen ord når noen har gått bort vil jeg også si at ikke er et kristent ritual.

Han påstår at Human-Etisk Forbund er «parasittiske». Javel, men da er vi parasitter på samme måte som kristendommen er på jødedommen.

Hva med konfirmasjonen?

– Alle kulturer, som jeg vet om i hvert fall, har en eller annen form for overgangsritual som markerer overgangen fra barn til voksen, hevder Søderlind.

– Konfirmasjonen er en stor fest i Norge, som er mye mer populær her enn i andre land, folk jeg snakker om fra utlandet synes det er snodig med denne norske konfirmasjonsgreia. Og vi har lagd et populært alternativ der. Det var sånn HEF i sin tid oppstod, som Foreningen for borgerlig konfirmasjon.

Men burde det hett noe annet enn konfirmasjon?

– Det har jeg ikke noen formening om. Konfirmasjon som sådan er også et ord som er eldre enn kristendommen og stammer egentlig fra den romerske hæren. En ting som er opplagt er at humanistiske livssynsorganisasjoner finnes over hele verden og utformingen de humanistiske livssynene får i de forskjellige landene vil jo delvis være avhengig av hvilken kultur som har vært der tidligere. Og det synes ikke jeg er noe problematisk i det hele tatt, sier Søderlind som mener flere livssyn må ta et oppgjør med egen tradisjon om de fastholder denne kritikken.

– Det som blir veldig rart er at de som kritiserer Human-Etisk forbund og livssynshumanismen forventer, eller krever, at vi gjør et rent brudd med den kulturen og det religiøse klimaet som vi vokser ut av. Men det er jo ingen religioner som har oppstått på den måten. Kristendommen bygger videre på jødedommen, islam på kristendom og jødedom. Buddhismen springer ut fra hinduismen og har tatt med seg en del tankegods derfra. Jeg skjønner ikke at det skal være noen dramatisk ting dersom humanismen tar med seg noen måter å tenke på, eller noen måter å organisere ting på som vi kjenner fra kristendommen. Og Brekke er jo religionshistoriker, han må jo forstå dette. Han påstår at Human-Etisk Forbund er «parasittiske». Javel, men da er vi parasitter på samme måte som kristendommen er på jødedommen.

Mangler HEF selvrefleksjon?

– Jeg redigerer jo et tidsskrift hvor kritikk av det vi holder på med står veldig sentralt. Jeg har publisert knallhard kritikk av HEFs standpunkt mot omskjæring av guttebarn. Jeg har publisert og skrevet kritikk av HEFs skeptiske engasjement, som «ingen liker å bli lurt»-kampanjen. Jeg har også publisert veldig hard kritikk av av religionskritikken til Richard Dawkins. Jeg har også arrangert debatter, pro et contra religionskritikk, og så videre.

– Jeg kjenner meg virkelig ikke igjen i at HEF skal mangle selvrefleksjon, sier han og fortsetter:

– Man kan sikkert si at det burde vært mer, eller at ikke alle som er medlem av Human-Etisk forbund får det med seg. Men slik er det jo ikke noen religioner heller, at enhver som slutter seg til den er oppdatert på de siste teologiske utviklingene.

Kjenner du ingen hissige humanetikere?

– Jo selvfølgelig,  de er der, på akkurat samme måte som sinte kristne, jøder og muslimer. Men det blir karikert å si at alle kristne eller muslimer er sånn.

Hvorfor skal et livssynssamfunn ha en spesiell kompetanse for å løse romfolkspørsmålet?

Hva tror du kan ha motivert dette utspillet?

– Ingen anelse. Det dummeste av alt er når han som jobber med Civita tar opp romfolksolidaritetsaksjonen. HEF har en linje på at vi ikke skal ta stilling i slike rene politiske saker. Hvis ikke blir det jo fort slik at de som er uenige i dette politiske standpunktet må melde seg ut. Vi er ganske oppgitt her for å si det sånn.

Du mener at det må være lov ikke å ta standpunkt…

…i  all verdens saker. Hvorfor skal et livssynssamfunn ha en spesiell kompetanse for å løse romfolkspørsmålet? Jeg vil mye heller høre på kriminologer og sosiologer og samfunnsforskere enn å høre en teolog eller religionsviter si noe om det.

Dere har jo også møtt kritikk fra Document.no om at dere hjernevasker humanistungdommen til å bli for empatiske til flyktninger.

– Når vi beskyldes både for å være del av asyllobbyen samtidig som vi beskyldes for ikke å bry oss om fattige migranter –  så tenker jeg at da har vi funnet riktig politisk balanse.

 

Religioner.no lenker: 

Lenker fra Vårt Land:

Lenker fra Fritanke:

 

 , , , ,