Babur moskeen | Helligdom skal deles mellom muslimer og hinduer