Aktuelt

Her får du oversikt over religiøse høytider i 2022!

religioner      |      11/01/2022

Trenger du noe å feire i det nye året? Da kan du ta en kikk på STLs høytidskalender 2022.

Av Kai Erik Westergaard

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon som, gjennom sine femten medlemssamfunn, representerer mer enn 80 % av Norges befolkning.

I elleve år har STL utgitt en egen kalender med ulike religiøse høytider som markeres i Norge.

Kalenderen er ikke en komplett liste over religiøse høytider. Det er kun feiringer som markeres av STLs femten medlemssamfunn som er å finne i kalenderen, men de teller til gjengjeld den store majoriteten av befolkningen. Videre er det kun de høytidene som medlemssamfunnene selv mener er de viktigste som blir publisert i høytidskalenderen.

Hvorfor begynte STL med dette?

Ingrid Rosendorf Joys. Foto: Erlend Berge

– Faktisk begynte arbeidet med høytidskalenderen til dels fordi vi selv hadde et praktisk behov for å holde oversikt over de ulike høytidene som ble feiret av medlemssamfunnene. Det er åpenbart ikke lurt å legge et rådsmøte, styremøte, eller andre arrangementer på en dag hvor noen av våre medlemmer feirer en viktig høytid, forklarer generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Det ble imidlertid klart at det var mange, også utenfor STL-kretser, som hadde glede og nytte av den flerreligiøse høytidskalenderen.

– Det viste seg ganske raskt at det var etterspørsel etter kalenderen langt utover tros- og livssynsmiljøene. Blant annet har lærere hatt nytte av dem.

Joys forklarer at STL har tatt interessen fra lærere på alvor og distribuerer nå kalenderne via Subject Aid, en tjeneste som leverer ulike former for kostnadsfritt skolemateriell. Her kan lærere bestille kalenderen. Om de ønsker det kan de samtidig bestille en sjekkliste for konstruktiv diskusjon om religioner og livssyn.

STLs høytidskalender er lagt ut på Trooglivssyn.no og kan lastes ned her.

 , , , ,