Aktuelt

Historisk kirkemøte i Ukraina

Hans Olav Arnesen      |      16/12/2018

 

For de fleste ortodokse ukrainere er forbindelsen til Moskva nå endelig brutt. Den ortodokse kirken i Ukraina, som har blitt skjenket autokefal (uavhengig) status, hadde i dag et historisk møte for å stake ut kursen for den nye nasjonale samlingskirken.

Patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus I,  har trosset Moskva ved å skjenke Den ortodokse kirke i Ukraina autokefal status. Foto: Massimo Finizio – Wikimedia Commons

Av Alexander Tymczuk

Den 15. desember 2018 vil bli en merkedag i det ortodokse Ukraina. Den lange veien mot dannelsen av en nasjonal ortodoks kirke i Ukraina har kommet til en ende. Den religiøse situasjonen i landet er nå et stort steg nærmere en normalisering.

Ukraina er et komplekst land. Kirkesituasjonen er intet unntak, og har vært preget av kirkesplittelser og religiøs maktkamp siden landet ble selvstendig i 1991. Nå er situasjonen endret og forutsetningene for en normalisering av kirkesituasjonen har aldri vært bedre.

Som en direkte følge av den dårlige skjulte krigføringen fra den aggressive naboen i øst de siste fem år, har ønsket om en selvstendig ortodoks nasjonalkirke fått bred tilslutning i det ukrainske samfunnet. Dermed kan millioner av ortodokse troende i Ukraina som ikke ønsker å gå i forbønn for patriarken i Moskva, bli innlemmet i det kanoniske ortodokse verdenssamfunnet. Med god hjelp av ‘den fremste blant likemenn’, patriark Bartholomeus, i det historiske Konstantinopel, har det ortodokse Ukraina vendt ryggen til innflytelsen som patriarkatet i Moskva, og derigjennom president Putin, har utøvd over Ukraina.

De ukrainske ortodokse kirkene, som ikke har vært anerkjent av det ortodokse verdenssamfunnet, gikk i et kirkemøte i Kyiv 15. desember sammen for å opprette en ukrainsk ortodoks nasjonalkirke, som vil motta en tomos, eller erklæring om autokefali (selvstendighet), fra patriarken i Konstantinopel 6. januar. Den ukrainske ortodokse kirke med tette bånd til patriarkatet i Moskva (UOK-MP) deltok ikke på kirkemøtet, med unntak av to biskoper som trosset forbudet om deltakelse utstedt av ledelsen i UOK-MP.

Samtidig blir UOK-MP stående sterkt vingeklippet tilbake. Både patriarken i Konstantinopel og den ukrainske presidenten Petro Porosjenko har understreket at Ukraina ikke er en del av det kanoniske territoriet til den russisk-ortodokse kirke. Den øverste lederen av UOK-MP, metropolitt Onufrij, mottok også i brevs form beskjed fra patriarkatet i Konstantinopel om at han ikke lengre kan titulere seg som metropolitt av Kyiv, siden det strider mot ortodokse kanoniske lover. Når en selvstendig ukrainsk ortodoks kirke nå er opprettet, vil UOK-MPs posisjon i Ukraina mest sannsynlig bli innskrenket til å bli et eksarkat av den russisk-ortodokse kirke i Ukraina.

Da president Petro Porosjenko annonserte fra en scene utenfor St. Sofia-katedralen i Kyiv, der kirkemøtet fant sted, understreket han at den nye kirken ikke vil være en statskirke, og at tilslutning til den nye kirken vil være basert på frivillighet. Han påpekte også at den nye kirken vil være en kirke uten Putin, uten Kirill og uten forbønn for patriarken i Moskva. Det skal derfor ikke mye fantasi til for å se at de som velger å forbli i UOK-MP vil kunne bli anklaget for å ta side med det som anses som den russiske aggressoren. Det er derfor viktig at retten til fri trosutøvelse blir sikret i tiden fremover, slik at også deres rettigheter ivaretas.

Den viktigste oppgaven for kirkemøtet 15. desember var å velge en leder for den nye ortodokse nasjonalkirke. Siden UOK-MP ikke deltok, var Den ukrainske ortodokse kirke med patriarkat i Kyiv (UOK-KP) representert med flest biskoper på møtet. Fra UOK-KP stilte 42 biskoper, og fra den mindre Ukrainske autokefale ortodokse kirke stilte 12 biskoper. Ikke uventet ble derfor en biskop fra UOK-KP valgt til metropolitt for den nyopprettede kirken. 39 år gamle metropolitt Epifanij (Dumenko) av Kyiv og hele Ukraina, som tittelen hans nå er. skal lede den nye kirkedannelsen, og forsøke å glatte over tidligere uenigheter mellom de ulike kirkene. Han er nok ikke et dårlig valg. Tidligere patriark Filaret i UOK-KP ble bedt av patriarken i Konstantinopel om ikke å stille til valg, noe som var en klok avgjørelse. Hadde Filaret blitt valgt, ville det antakeligvis vært vanskelig å mobilisere bred støtte for den nye kirken utenfor UOK-KPs tilhengere, på grunn av hans kontroversielle figur.

Dagen da ukrainske kristne feirer Kristi fødsel, 6. januar, reiser metropolitt Epifanij til Istanbul for å motta en tomos for en uavhengig, ortodoks kirke i Ukraina. Etter det begynner jobben med å bygge den nye nasjonalkirken, på grunnmuren av kirker som til tider har hatt steile fronter.

Den ortodokse kirken i Ukraina, som ble til i dag, er en sammenslutning av de tre kirkene Den ukrainsk-ortodokse kirke (KP),  Den ukrainske autokefale ortodokse kirke og elementer av Den ukrainsk-ortodokse kirke (MP).

Religioner.no-lenker: 

Forsidebilde av Nick Grapsy –Wikimedia Commons.

 , , , ,