Aktuelt

Hva har kristne, satanister og human-etikere til felles?

Religioner       |      27/03/2012

Alle har de muligheten til å kapre en plass på haleroret til ett av Norwegians nye fly

Av Hans Olav Arnesen

Norwegian satser offensivt. Ikke bare har de gjort et historisk stort flykjøp, men de har også dratt i gang et av de mest oppfinnsomme, demokratiske og kanskje også mest virkningsfulle markedsføringstiltakene noensinne. De akter nemlig å la folket få bestemme hvilke store norske menn og kvinner som skal få pryde halerorene på fire av flåtens stoltheter.

Konkurransen er inndelt i regioner rundt de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. En komité i hver by har nominert tre kandidater, men alle har hatt anledning til å nominere sine egne kandidater på Halehelter.no. Kriteriene for nominasjon er at kandidaten som følger:

“Kriteriene er at kandidaten må ha utmerket seg og inspirert andre. Og at vedkommende var utfordrer i sin tid. Husk at kandidaten du nominerer må være avdød.”

I tillegg må kandidaten være fra din region. Antagelig er kriteriene ment å minne om Norwegians rolle som en utfordrer av det bestående, selv om SAS  hevder at 10-årsjubilanten Norwegian i dag er å regne som storebror. Når man slipper folket til på denne måten får man raskt interessante kandidater. Mange av disse er pionerer innenfor ulike tros- og livssyn. Vi kan se litt nærmere på dem og deres plasseringer i skrivende stund, og vi begynner med Trondheim.

Trondheimskandidatene

Olav Trygvasson ødela hedenske hov og grunnla Trondheim,,noe som rekker til en 17 plass – Wikimedia Commons

Trøndelag spiller utvilsomt en nøkkelrolle i religionsskiftet i Norge. Selv om både Haakon den gode og Harald Gråfell var kristne konger var det Olav Trygvason som gjorde den første virkelige innsatsen for å få bukt med hedendommen. Ettersom han også regnes som Trondheims grunnlegger kunne man forvente å finne ham høyt oppe på listen, men han ender på en beskjeden 17-plass. Olav den hellige, kongen som ble drept av trønderhæren på Stiklestad, men som likevel lykkes i å kristne landet, i døden om enn ikke i livet, havner helt nede på en 28- plass. En av mennene som kjempet mot og drepte helgenkongen derimot, Tore Hund, er langt mer populær i Trøndelag. Trønderne plasserer kongemorderen på en 16- plass.

Dette liker trønderne: Tore Hund dreper Olav den hellige – Wikimedia Commons

Bergenskandidatene

Også i Bergen finnes det en del spennende kandidater. Stalinisten Nordahl Grieg var også en mann som gav sitt liv for sin overbevisning i kampen mot tyskerne. Han finner vi på niende plass på bergenslisten. Erkeateisten og kristendomsbekjemperen Arnulf Øverland finner vi helt nede på en 38 -plass i skrivende stund. Den fredsæle og kirkebyggende kongen Olav Kyrre er avspist med Heimskringlas korteste saga. Det lønner seg ikke å være fredselskende dersom man samtidig ønsker seg kongelig berømmelse. Bergenserne har likevel ikke glemt byens grunnlegger helt, og han ligger foreløpig på en 25- plass.

Stavangerkandidatene

Aril Edvardsen – Wikimedia Commons

I Stavanger skjer det spennende ting. Kristenfolket, ledet an av Sarons dal, har mobilisert til støtte for den verdensberømte misjonæren Aril Edvardsen. Misjonæren som inntil sin død i 2008 drev omfattende jakt på proselytter, og utførte helbredelser både i Afrika og i muslimske land, leder i øyeblikket stavangernominasjonen. Det skal nok mye til for at han ikke kommer seg til neste runde i kåringen. På andreplass på listen finner vi kongomisjonæren, Liv Kyllingstad Godin. Mye taler dermed for at hele to misjonærer vil gå videre fra Stavanger.

Oslokandidatene

Øystein Aarseth, black-metal pioner og satanist – Foto: Wiki Metal Edit

Oslolisten er noe for seg selv. Riktignok er det overraskende at to misjonærer leder konkurransen i Stavanger, men muligens er det enda mer overraskende at en avdød satanist ligger øverst på oslolisten. Personen det er snakk om er Øystein Aarseth,  black-metal musiker og innehaver av platebutikken “Helvete”. Aarseth, eller “Euronymus”, som var hans artistnavn, ble myrdet av Varg Vikernes, bedre kjent som “Greven”, i 1993.

Dette kan bli interessant. Han fyller utvilsomt Norwegians kriterier om å utfordre det etablerte og inspirere andre, men det gjorde jo Vidkun Quisling også, uten at noen har nominert ham. Like interessant er det at den pietistiske forkynneren Hans Nielsen-Hauge befinner seg på en fjerdeplass på listen og ser ut til å slå følge med Aarseth videre. Man må få lov til å hevde at det er en viss kontrast mellom kandidatene på oslolisten, men det gjenstår å se hvem som trekker det lengste strå til sist.

Hans Nielsen-Hauge ser ut til å gå videre fra oslolisten – Wikimedia Commons

Også en human-etiker befinner seg på listen. Kristian Horn står foreløpig som nummer tretti på oslolisten, men det holder neppe til en halerorsplass for denne pioneren innenfor norsk livssynshumanisme. Hvis du mener at Kristian Horn fortjener flere stemmer, eller om du ønsker å nominere egne, forsømte kandidater, har du ennå mulighet til det. Du må likevel skynde deg. Første runde avsluttes nemlig i morgen kveld klokken 23.59.

Religioner.no:

Lenker:

 

 , , , , , , , , ,