Aktuelt

Hva mener trossamfunns-Norge: Bør vi boikotte fotball VM i Qatar?

Kai Westergaard      |      29/05/2021

Kristne idealister på 1700- og 1800-tallet var vesentlige i kampen mot det tradisjonelle slaveriet. I dag protesterer fotball-Norge mot moderne slaveri i Qatar. Hvordan forholder norske religions- og livssynsrepresentanter seg til det? 

Av Kai Erik Westergaaard

Da de norske herrelandslagspillerne stod oppstilt under avspilningen av nasjonalsangen før kampen mot Gibraltar den 24. mars, var de iført t-skjorter med påskriften: Human Rights -off and on the pitch. 

Protesten var rettet mot VM i Qatar i 2022 og de menneskerettighetsbruddene som begås mot gjestearbeiderne som har som oppgave å gjøre den vesle gulfstaten rede til å huse verdens største idrettsbegivenhet. Over to millioner av disse gjestearbeiderne, mange fra Sør-Asia, bygger stadioner, hoteller og endog en helt ny by i øystaten. 

At en liten nasjons landslag protesterte på denne måten var kan hende ikke noen stor trussel sett med verken FIFA eller vertskapets øyne. Da større fotballnasjoner som Tyskland, Nederland, Danmark og Belgia fulgte opp ble det nok adskillig vanskeligere å ignorere protesten. 

Det norske landslaget fortsatte protesten også i de to påfølgende kampene på denne landslagssamlingen, og siden gjorde det norske kvinnelandslaget det samme. Den 20. juni vil Norges fotballforbund avholde et ekstraordinært forbundsting hvor de vil ta stilling til en eventuell boikott av det første internasjonale mesterskapet herrelandslaget kan kvalifisere seg til på 20 år. 

Dødsfall og ufrihet blant gjestearbeidere

VM i Qatar har vært omstridt helt fra tildelingen i 2010. Innledningsvis var protestene primært rettet mot korrupsjon og manglende egnethet. Det har alltid vært korrupsjon i FIFA, men aldri på et slikt nivå

Gulfstaten Qatar er forøvrig ualminnelig dårlig egnet til å arrangere et idrettsarrangement på sommeren. Vertskapets løfter om å kompensere for de uholdbare temperaturene gjennom teknologiske løsninger ble ikke innfridd, og mesterskapet blir derfor for første gang arrangert om vinteren (21. november til 18. desember). Det har store konsekvenser for klubbfotballen, og det skaper mye irritasjon. Både blant klubbene, naturlig nok, men også blant den betydelige andelen fotballelskere som setter klubbfotball fremfor landslagsfotball. 

Boikottbevegelsen fikk imidlertid virkelig vind i seilene da The Guardian publiserte en artikkel som avslørte at hele 6500 gjestearbeidere har mistet livet siden Qatar ble tildelt fotball VM. 

Det har siden blitt stilt spørsmål ved hvordan the Guardian kom frem til tallet på døde, men at forholdene er ytterst kritikkverdige er få uenig i. Flere menneskerettighetsorganisasjoner, som Human Rights Watch og Amnesty International, har omtalt det såkalte kafalasystemet, utbredt i flere gulfstater, som en form for moderne slaveri. De anerkjenner ikke desto mindre at de siste årenes forsøk på å reformere systemet, og gi arbeiderne flere rettigheter, er lovende. Gitt at de blir realisert i praksis

Hvordan reagerer norske tros- og livssynsledere på disse avsløringene? 

Erhard Hermansen – generalsekretær i NKR

Norges Kristne Råd (NKR) er en paraplyorganisasjon som rommer nesten alle kirkesamfunn i Norge. I en årrekke har NKR arbeidet mot moderne slaveri i sine ulike former, blant annet ved å arrangere torsdager i svart og Global Uke. Nylig mottok de en utmerkelse fra The Global Education Network Europe (GENE) for sin innsats for sin innsats i kampen mot moderne slaveri.  Slik reagerer Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR, på avsløringene i The Guardian. 

Jeg blir rystet over dette. Det er grusomt. De forferdelige forholdene de arbeider under, alt som har skjedd i kulissene og at folk i arbeid risikerer så mye står i grell kontrast til idrettsarrangementet som skal fremme glede og samhandling på tvers av nasjoner. Det kan vi ikke leve med, og er noe vi som kirke og kristne reagerer kraftig på og tar sterk avstand fra.

Hermansen er ikke i tvil om at moderne slaveri er en passende betegnelse på arbeidsforholdene til gjestearbeiderne i Qatar. 

Ja, dette er moderne slaveri, slår Hermansen fast og forklarer: 

Moderne slaveri brukes ofte som et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste, og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen. Gjestearbeiderne i Qatar blir fanget i et system, enten ved at de selv blir holdt fast, eller at de kommer fra så fattige forhold at de ikke ser noe alternativ. Det blir gjort forhåndsavtale i gjestearbeidernes hjemland, en arbeidsgiver sørger for billett og visum, mange må betale for å få jobben og dermed står de gjeld til vedkommende. De blir fratatt pass, mister sin frihet og holdes i et slags fangenskap. De får dårlig betalt og arbeider under generelt dårlige vilkår.

Daniel Joachim Heggheim Kleiven

Daniel Joachim Heggheim Kleiven er siviløkonom, skriver om kristen tro og filosofi, i tillegg til å være lidenskapelig fotballinteressert. Han har fått med seg at det har blitt stilt spørsmål ved måten The Guardian har regnet seg frem til antall dødsfall på.

Det virker likevel åpenbart at arbeidsforholdene for Qatar-forberedelsene er høyst kritikkverdige, noe som har blitt påpekt av flere internasjonale organisasjoner, sier Kleiven. 

Han påpeker at det jo ikke er noen nyhet at arbeidere, og særlig gjestearbeidere, har få rettigheter i mange deler av verden. Kleiven mener likevel at det var noe litt annet når FIFA valgte å tildele mesterskapet til Qatar uten å stille veldig eksplisitte krav til arbeidsforhold, gitt at det var all grunn til å frykte at gjestearbeidere ville bli utnyttet.

Nå som vi har fått bekreftet denne frykten, er det all grunn å holde både Qatar og FIFA til ansvar. 

Bør Norge boikotte? 

Dersom Norge klarer å kvalifisere seg, noe som i øyeblikket på ingen måte er umulig, vil det bli vårt første mesterskap på 22 år. Vi vil dessuten stille med et mannskap mange vil hevde er det mest talentfulle det norske herrelandslaget noensinne har hatt å vise frem. 

Er menneskerettighetsbruddene i Qatar likevel så alvorlige at vi bør boikotte mesterskapet? 

Det vi først og fremst trenger er handling, sier Hermansen. 

Det er prisverdig at Ståle Solbakken og de norske landslagsspillerne sier tydelig ifra. Det vi nå trenger er at Norges Fotballforbund gjør det samme og presser på FIFA, det internasjonale fotballforbundet, slik at det kommer en samlet reaksjon fra dem. Fotball-VM er viktig for Qatar, og dermed har en samlet fotballverden mulighet til å påvirke. De bør kreve at kafala-systemet, som i virkeligheten betyr at en arbeider nærmest er eid av arbeidsgiveren, blir avskaffet. At arbeiderne får vanlig kontrakt, en skikkelig lønn, skikkelige boforhold, og frihet til å bytte jobb, eller reise fra Qatar akkurat når de selv ønsker det. De som har tilgang til forandring må finne frem til de beste løsningene, og jeg har tro på at krav fra FIFA her vil være av stor betydning, forteller Hermansen.

Som fotballfrelst er Daniel Joachim Heggheim Kleiven blant dem som eventuelt  må ofre sin lidenskap på moralens alter dersom de kommer frem til at boikott er eneste utvei. 

Jeg mener at man ikke burde boikotte alt man ikke liker. Men hvis det er snakk om grove menneskerettighetsbrudd, som foregår nettopp fordi man skal arrangere et verdensmesterskap, tenker jeg det kan forsvares, sier Kleiven. 

Mener Kleiven at tros- og livssynsrepresentanter bør ha en mening om slike spørsmål som hvorvidt et fotball VM bør boikottes eller ikke? 

Helt klart. Tros -og livssynsrepresentanter utgjør en av de viktigste delene av sivilsamfunnet, hvis formål blant annet er å være et korrektiv til myndigheter og organisasjoner. Tros- og livssynsrepresentanter har dessuten ofte en særlig kompetanse på spørsmål om etikk, som utgjør et verdifullt bidrag.

Hva med andre idrettsarrangementer arrangert av menneskerettighetsbrytende regimer?

Senaid Kobilica – styreleder i MDN

Senaid Kobilica representerer Muslimsk Dialognettverk (MDN). Han har følgende å si om  avsløringene om menneskerettighetsbrudd i Qatar, og hvorvidt Norge bør boikotte mesterskapet: 

MDN fordømmer ethvert brudd på menneskerettigheter uansett hvor i verden det skjer. Når dette er sagt så mener vi at god og målrettet dialog er veien å gå for å forbedre menneskerettigheter der de brytes. Boikott i dette tilfellet er ikke et effektivt middel. 

Kobilica legger til: 

Vi savner samtidig en konsistens i hvem vi fordømmer og ikke fordømmer. Selektiv fordømmelse er ikke tillitsvekkende.

Det siste poenget reiser en interessant etisk problemstilling: Bør skinasjonen Norge boikotte vinter OL i Beijing samme år som Qatar VM finner sted? 

Kinas liste over menneskerettighetsbrudd er svært lang. Regimet bedriver en brutal koloniseringspolitikk i Tibet og Øst-Turkestan. Blant de mange menneskerettighetsbruddene er bruk av slavearbeidere. Mange av disse er forøvrig muslimer fra den undertrykte uighur-minoriteten. 

Kan vi nekte Erling Braut Haaland å reise til Qatar VM etter å ha sendt Therese Johaug til Beijing OL? 

Lenker: 

Religioner.no-lenker: 

 , , , , , ,