Wendy Doniger. Foto. Miles Stepto. Wikimedia Commons. | Hvem har rett til å definere hinduismen?

Wendy Doniger. Foto. Miles Stepto. Wikimedia Commons.