Aktuelt

Hvilken religion har de sterkeste munkene?

religioner      |      13/06/2016

“Min pappa er sterkere enn din pappa”, er en ofte fremmet påstand som man sjeldent får bekreftet. Tre indiske forskere var derimot mer nysgjerrige på hvilke indiske munker som var sterkest, og det bestemte de seg for å finne ut av en gang for alle. 

Av Ole Kristian Myren

Kalaripayate - Leelavathy B.M

Kalarippayattu. Kilde: Leelavathy B.M – Wikimedia Commons.

I en artikkel kalt Muscular strength compression (sic) of different religious people in India (2016) ønsker tre indiske akademikere å besvare hvilken indisk religion som er sterkest. Hva er vel da mer naturlig enn en test i benkpress for følgere av tre utvalgte spirituelle retninger?

Dr. Santanu Patar, Dr. Kallol Chatterjee og Mrinal Das valgte seg derfor i alt 210 munker som testpersoner for sin empiriske studie. Kravene var at munkene skulle være i alderen 30-35 år og ha minst fem års erfaring innenfor sin åndelige praksis. Religionene som ble representert var buddhisme, vaishnaisme og tantra. I et vestlig religionsvitenskapelig perspektiv vil både vaishnaer og tantrikaer bli kategorisert som hinduer. Artikkelforfatterne anser dem derimot som tilhørende to separate religioner.

Munkenes religiøse praksiser

Innledningsvis får vi vite at buddhistmunker som reiste barfot og ubevæpnet for å spre Buddhas budskap trengte å forsvare seg fra banditter og konkurrerende religiøse fanatikere. Dermed hentet de inspirasjon fra den sørindiske våpenkampsporten Kalaripayate og gjorde om denne til en mindre voldelig form à la judo og karate. Vi må anta at buddhistmunkene i denne studien praktiserer en form for kampsport og er derfor foreløpige favoritter i benkpresskonkurransen.

Vaishnaene er følgere av hinduguden Vishnu. Artikkelforfatterne legger spesielt vekt på Gaudiya-retningen hvor det er Vishnus avatar Krishna som tilbes som øverste gud. I denne retningen går en stor del av praksisen ut på å repetere mantraer som inneholder ulike varianter av Krishnas navn. Det nevnes at det ikke er uvanlig at munkene står opp så tidlig som klokken fire på morgenkvisten for å nå målet om å repetere mantraene flere hundre tusen ganger i løpet av dagen. Andre deler av deres spirituelle praksis er at de spiser lite mat og mentalt visualiserer Krishna. Med andre ord ikke de optimale kandidatene for en test i benkpress. Likevel – Spoiler Alert! – vaishnaene ender faktisk på en respektabel andre plass.

Tantra er en vanskelig definerbar åndelig retning. Den legger som regel stor vekt på komplekse ritualer og visualiseringer. Artikkelforfatterne lykkes dessverre ikke spesielt godt med å forklare hva slags praksiser deres utvalgte tantramunker følger. Med tanke på at yogaøvelser og pusteteknikker ofte er en sentral del av tantra kan vi likevel anta at de er brukbart forberedt på benkpress.

Resultater fra benkpresstesten

Resultatene fra den standardiserte YMCA Bench Press Test viste ikke helt overraskende en solid seier til buddhistmunkene. Tantrikaene gikk derimot på et knepent og noe skuffende nederlag overfor de asketiske vaishnaene.

Ut i fra resultatene slår artikkelforfatterne fast at buddhistene er de sterkeste munkene takket være sine kampsportøvelser. Med dette i tankene er det derfor noe overraskende, og man kan vel si skadelig for studiens akademiske verdi, at det i neste avsnitt selvmotsigende konkluderes:

«It is concluded that rituals and religious activity or programmers are equally effective (journ. uthevelse) in inducing optimum physiological adaptation in Upper Body Muscular Strength.»

Table 2: Post Hoc Means Comparison of Bench Press Test among Buddist, Tantric and Vaisanab

Buddhist Tantric Vaisanab Mean Difference Critical Difference
40.08571 27.31429 12.77143
27.31429 31.04286 3.72857 2.75023
40.08571 31.04286 9.04286

 

May_2009_-_Cultural_Diversity_Week_at_UNESCO_Headquarters_in_Paris_-_Shaolin_Monks_(China)

Buddhistiske munker er sterkest. Her representert ved kinesiske shaolinmunker. Kilde: UNESCO – Wikimedia Commons.

Om artikkelen

Hvordan har tre akademikere fått ideen til en lettere absurd benkpresstest av over to hundre indiske munker – og hvordan har de klart å få resultatene publisert i et akademisk tidsskrift?

Dr. Patar, Dr. Chatterjee og Das er alle tilknyttet Department of Physical Education ved Vishva-Bharati University i Vest-Bengal. Universitetet ble tidligere i 2016 rangert på ellevte plass blant Indias universiteter i en statlig ranking. Den nobelprisvinnende økonomen Amartya Sen er blant universitetets alumni og det ble grunnlagt som utdanningsinstitusjon av den indiske nasjonalpoeten Rabindranath Tagore. For poeten var Vishva-Bharati et ideologisk prosjekt. Han oppfordret blant annet til at all undervisning burde foregå utendørs siden klasseromsveggene begrenset intellektets kraft. Kanskje er det her artikkelforfatterne har fått inspirasjon til sin «utenfor-boksen-tenkning»?

Selve artikkelen ble publisert i International Journal of Applied Sciences (vol. 2, utg. 1, 2016). Ved nærmere ettersyn viser det seg at dette er et indisk tidsskrift som publiserer artikler innenfor alt fra businessledelse til sanskrit-litteratur og veterinærmedisin. I tillegg til den selvmotsigende konklusjonen er det heller ikke tvil om at artikkelen kunne hatt godt av en språkvask. «Comparison» har for eksempel blitt feilstavet som «compression» i artikkelens tittel.

Mer sjarmerende er det at samme ord et par ganger også har blitt feilstavet som «compassion». Dette er jo rett og rimelig for en konkurranse der buddhistmunker gikk av med seieren!

Kilder

Religioner.no-lenker: 

 , , , , , ,