Aktuelt

I India er korona et våpen

religioner      |      18/05/2020

I India brukes viruset som et våpen i statlig og sivil kamp mot muslimer og andre religiøse minoriteter.

Av Ina Ilkama, stipendiat UiO

Koronakrisen har store økonomiske og sosiologiske ringvirkninger i India, og rammer ikke minst de mange som lever under og omkring fattigdomsgrensen. Nedstengningen av landet, en lockdown som ble annonsert med kun få timers varsel den 24. mars, har per dags dato blitt forlenget til slutten av mai.

Som vi har sett i Norge tilpasset også indiske religiøse miljøer seg tidlig, og innførte publikumsrestriksjoner ved religiøse forsamlinger og live streaming av seremonier som alternativer til fysisk oppmøte.

Pandemien har kastet bensin på det hindunasjonalistiske bålet. Montasje: Ram Gupta / Wikipedia og CDC

Bølge av muslimhets

Men viruset har ikke bare praktiske og økonomiske konsekvenser; det har også ført til at religiøse spenninger eskalerer. De siste par månedene har India sett en ny bølge av muslimhets og stigmatisering som følge av koronaviruset, med målrettede voldelige angrep og konspirasjonsteorier i sosiale medier.

Som Vårt Land skriver, har India denne våren tatt steget til toppen av listen over land med mest alvorlige brudd på religionsfrihet ifølge USAs kommisjon for internasjonal religiøs frihet (USCIRF) sin årlige rapport. India er her i selskap med land som Kina, Nord-Korea, Iran og Pakistan.

Statlig diskriminering

Muslimhets og diskriminering av religiøse minoriteter har økt i India under den hindunasjonalistiske regjeringen til statsminister Narendra Modi som kom til makten med sitt parti BJP (Bharatiya Janati Party) i 2014 og ble gjenvalgt i mai 2019. Også vold mot kristne har eskalert under Modi-regjeringen, ifølge USCIRF sin rapport.

Regjeringen innførte en rekke tiltak som især går utover muslimer, blant annet å fjerne særstatusen til de muslimske områdene Jammu og Kashmir i august 2019. Koronaviruset gjorde deretter sitt inntog midt under reaksjonene mot regjeringens nye statsborgerskapslov Citizen Amendment Act (CAA). Loven ble vedtatt av parlamentet i desember 2019 og gir religiøse minoriteter fra noen av Indias naboland som blir forfulgt i sitt hjemland rett til Indisk statsborgerskap. Loven gjelder imidlertid ikke for muslimer.

Kritikere av loven, inkludert FN, mener den er diskriminerende og strider mot trosfriheten som er forankret i Indias liberale grunnlov. Loven har blitt kalt “antimuslimsk” og utløst store og voldsomme protester både i India og diaspora, som igjen har blitt møtt med økende vold mot muslimer og hærverk i muslimske nabolag i India. Det var i kjølvannet av disse opptøyene og forsterkningene av religiøse skillelinjer at helsedepartementet utpekte muslimene til syndebukker for spredningen av koronaviruset i India.

#CoronaJihad

Hashtagen #CoronaJihad (for øvrig en parafrase over #LoveJihad, en online kampanje som beskyldte unge muslimske menn om å forføre hindu-jenter i den hensikt å konvertere dem til islam) viser til en angivelig muslimsk konspirasjon om å spre korona blant Indias hindumajoritet. Beskyldningene stammer fra et utbrudd i en muslimsk forsamling, Tablighi Jamaat, som gjennomførte en konferanse i hovedstaden New Delhi i begynnelsen av mars.

Twittermelding som gjengir karikaturen i The Hindu.

Arrangementet i mars fikk først grønt lys fra myndighetene i Delhi, men fra 16. mars ble det nedlagt forbud i Delhi mot arrangementer med mer enn 50 deltagere. Mange ble imidlertid værende i Tablighi Jamaats lokaler. Ulike medier oppgir at 2000 til 8000 mennesker skal ha vært innom, også fra utlandet. Viruset spredde seg så via tilreisende til andre delstater i India.

Den 19. april stadfestet helsedepartementet offisielt at 30% av alle de påviste korona-tilfellene i India kunne knyttes til konferansen i Delhi, med spredning til 23 delstater. Disse tallene ble hauset opp av enkelte BJP-politikere, som hevdet at Tablighi Jamaat sto bak en konspirasjon der medlemmene beveger seg ute blant folk som “menneskelige bomber” i form av virussmittede. Selve møtet ble kalt en “talibansk forbrytelse”. Media fulgte opp og omtalte medlemmer av organisasjonen som “superspredere”. The Hindu, den nest største engelskspråklige dagsavisen i India, publiserte en karikatur der viruset er forkledd som en muslimsk terrorist med riflen rettet mot jordkloden.

Rykter i sosiale medier

Også falske videoer og rykter ble spredd i sosiale medier, som angivelig viste muslimer som spyttet på leger og politimenn, sammen med oppfordringer om å ikke tillate muslimske frukt- og grønnsaksselgere på markeder fordi de angivelig spytter og slikker på frukten sin for å spre smitte. Landsbyer innførte lokale regler som bøteleggelse av hinduer som omgås muslimer. I delstaten Punjab skal høyttalere i gurdwaraer (sikhtempler) ha kringkastet at man ikke må kjøpe melk fra muslimske melkebønder, da den er infisert av coronavirus.

Sammen med myndighetenes oppsporing og karantenesetting av muslimer som har vært på konferansen i Delhi, har slike hendelser ført til økt spenning, demonisering, og målrettet vold mot muslimer, og hærverk av muslimske hjem og bedrifter. Angrep er rapportert i ulike deler av landet.

#NoMeat_NoCoronaVirus

#NoMeat_NoCoronaVirus er en annen hashtag som har blitt spredd i sosiale medier under koronakrisen og som bidrar til stigmatisering av blant annet muslimer. Diett er viktig i hinduismen, og holdningen om at å spise kjøtt er roten til mye vondt, er utbredt blant høykastehinduer. Dette gjelder særlig kukjøtt. Hinduismen betrakter kyr som hellige, og produkter som kommer fra kyr ses på som rene og med helsegunstige egenskaper i hinduismen. For eksempel hevdet den hindunasjonalistiske politikeren Swami Chakrapani at det å drikke ku-urin og å smøre seg med ku-ekskrementer bidrar til å kurere korona, kombinert med å fremsi Shiva-mantraer (men dette må komme fra indiske kyr, som helst ikke skal ha vandret for mye gatelangs og fått i seg søppel).

Den såkalte kubeskytterbevegelsen går langt tilbake i tid, men etter at BJP kom til makten har hindumobber trakassert og til og med drept i hovedsak muslimer, men også daliter (såkalt kasteløse) og adivasier (såkalte stammefolk) på bakgrunn av at de driver med ku-handel og ku-slakt.

Hva sier tallene?

Samtidig viser kritikere til at det ikke er hold i beskyldningene om at koronaviruset hovedsakelig ble spredd i India som følge av konferansen i regi av Tablighi Jamaat.

India har så langt i korona-epidemien det man kan kalle «gode» offisielle tall: 56 516 er bekreftet smittet pr. 8. mai, og 1895 døde, i en befolkning på over 1.3 milliarder mennesker. Mørketallene er imidlertid sannsynligvis svært store, da India, et av verdens mest folketette land, prosentvis har en av de laveste testrater i verden. For et par uker siden lå testraten på 334 personer per million innbyggere, mot eksempelvis over 25 000 per million innbyggere i Norge.

Siden testkapasiteten er så lav, gjør følgelig tallet som stammer fra den målrettede oppsporingen av deltagere på kongressen i Delhi og deres kontakter at regnestykket blir uproporsjonalt. Det skal også nevnes at det på samme tidspunkt ble holdt like store samlinger andre steder i India, både religiøse og ikke-religiøse, også med utenlandske deltagere.

Behovet for en syndebukk står sterkt, og pandemien har kastet bensin på det hindunasjonalistiske bålet der ideen om muslimer som “den andre” stadig eskalerer.