Aktuelt

Ingen Frans-effekt likevel?

Hans Olav Arnesen      |      01/05/2014

Man har hatt store håp om at frafalne katolikker ville vende tilbake til kirken etter at Frans I overtok pavesetet i fjor. Kanskje for store håp, ifølge en amerikansk undersøkelse. 

Av Hans Olav Arnesen

Pave Frans I. Kilde: presidencia.gov.ar - Wikimedia Commons.

Pave Frans I. Kilde: presidencia.gov.ar – Wikimedia Commons.

Det er lett å få et inntrykk av at Frans I har hatt en revitaliserende effekt på Den katolske kirken. Han dominerte mediebildet i 2013, og mange har pleid håp om at han vil kunne reversere nedgangen i kirkegjengere i Vesten.

Da den italiensk religionssosiologen, Massimo Introvigne, hevdet at det var mulig å se tegn til en såkalt Frans-effekt i Italia, Storbritannia og USA, bidro det til å vekke katolske håp om at frafalne, eller lunkne, katolikker ville vende tilbake til gudstjenestene.

En spørreundersøkelse utført på vegne av Pew Research Center i februar i år tyder likevel på at man kanskje har hatt for store håp til den såkalte Frans-effekten. I hvert fall i USA.

pope-francis-one-year-9

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,” © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Det er nemlig ingen tegn til at flere amerikanere med katolsk bakgrunn har begynt å gå i kirken. Faktisk er det ukentlige oppmøtet ved messene omtrent nøyaktig det samme i perioden mars 2013-januar 2014 som året før. Det er heller ingen økning i antall amerikanere som betegner seg selv som katolikker.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,”  © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,” © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Når det gjelder frivillighetsarbeid i tilknytning til kirken eller lokalsamfunnet, og oppmøtet ved skriftemål, er det faktisk betydelig flere respondenter som rapporterer en nedgang snarere enn en økning fra året før. Tretten prosent svarer at de har deltatt i mer frivillighetsarbeid av denne typen, mens tjuetre prosent svarer at deres frivillighetsbidrag har vært mindre enn i fjoråret. Tilsvarende tall for skriftemålsdeltakelse er fem prosent som har gått oftere til skriftemål enn tidligere, mens hele tjueto prosent har skriftet sjeldnere enn året før.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,”  © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,” © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Mer bønn og større begeistring

Selv om kirkeoppmøtet ikke har fått noe løft finnes det likevel andre tegn på at pavebyttet har hatt en positiv effekt på amerikanske katolikkers tro, og deres syn på kirken.

Blant annet svarer hele førti prosent av de katolske respondentene at de har bedt mer enn tidligere, mens bare åtte prosent har bedt mindre. Amerikanske katolikker har også viet Skriften større oppmerksomhet i året som gikk. Tjueen prosent har lest mer i Bibelen, mens kun fjorten prosent har lest mindre enn tidligere.

Amerikanske katolikker har også blitt mer begeistret for sin katolske tro. Hele tjueseks prosent av respondentene svarer at de har blitt mer begeistret for sin katolske tro i perioden etter at Frans tok over, sammenlignet med elleve prosent som har blitt mindre begeistret enn tidligere. Det er oppmuntrende tall, selv om det foreløpig ikke ser ut til å gi seg utslag i økt ritualoppmøte.

pope-francis-one-year-12

Forventinger til reformer

Amerikanske katolikker har også til dels svært store forventninger til en liberalisering under den nye paven. I overkant store, vil nok mange si.

Hele førtito prosent av respondentene svarer at de tror kirken snart vil åpne for kvinnelige prester, og femtien prosent mener kirken kommer til å la prester få gifte seg. Enda flere, hele femtiseks prosent, mener at kirken vil endre sitt syn på prevensjonsmidler.

Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at så mye som trettiseks prosent av respondentene svarer at de tror kirken vil anerkjenne homofile og lesbiske ekteskap i løpet av de kommende tiårene.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,”  © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,” © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Det er kanskje ikke overraskende at ønsket om reformer er mindre blant amerikanske katolikker med høy kirkedeltakelse. Eksempelvis ønsker hele femtiåtte prosent av respondentene som går til gudstjeneste sjeldnere enn en gang i uken at kirken skal anerkjenne likekjønnede ekteskap, mens kun trettitre prosent av katolikkene som besøker kirken hver uke mener det samme.

pope-francis-one-year-7 (1) Forandring til det bedre.

Source: Pew Research Center, “U.S. Catholics View Pope Francis as a Change for the Better,” © 2014, http://www.pewforum.org/2014/03/06/catholics-view-pope-francis-as-a-change-for-the-better/.

Hyggelig for pave Frans er det naturligvis at hele åttifem prosent av amerikanske katolikker har et positivt syn på ham. Kvinner er mer positive enn menn. Også ikke-katolikker er begeistret for Frans, og hele seksti prosent av amerikanerne er positive til ham.

Enda mer tilfredsstillende for Frans må det være å konstantere at et overveldende flertall av amerikanske katolikker mener at han utgjør en forandring til det bedre.

Alle illustrasjoner er brukt med tillatelse fra Pew Research Center

Religioner.no-lenker: 

 

 , , , , ,