Aktuelt

IS er upopulære blant verdens muslimer

religioner      |      20/11/2015

Den brutale fremferden til IS vinner dem få hjerter i den muslimske verden. 

Av Oskar Henriksen

IS-flagg_wikimedia commons

IS-flagg. Wikimedia Commons.

Den islamistiske organisasjonen IS, eller ISIS, eller ISIL, eller kanskje helst DAESH, lager igjen de helt store overskriftene i Vesten, etter at den påtok seg ansvaret for angrepene i Paris 13. november, der 136 mennesker (inkludert 7 gjerningsmenn) omkom og minst 350 ble såret. Dette fikk president François Hollande til å erklære krig, øke intensiteten på sine allerede pågående bombeangrep mot organisasjonen, samt for første gang i historien gripe til artikkel 42-7 i EUs Lisboatraktat, som blant annet sier: «Dersom en medlemsstat utsettes for et væpnet angrep på sitt territorium, skal de øvrige medlemsstater yte den hjelp og bistand med alle de midler de har til rådighet». Dette gjelder militært så vel som sivilt. Det har til og med vært ymtet frempå at Frankrike kan finne på å ta i bruk atomvåpen.

Andre praktiske konsekvenser inkluderer innstramming av sikkerhetspolitikken i Frankrike og Europa og en heller uortodoks allianse mellom Frankrike og Russland – og muligens også mellom Russland og USA.

Tragedien har satt mange sterke følelser i sving, og fyrt opp under både sorg, sinne og islamfrykt. Facebook ga oss muligheten til å sette fransk flagg-filter på profilbildene våre, og her i Vesten har både nyhetssider og sosiale medier vært fulle av fordømmelser på den ene siden, og oppfordringer til økt samhold og advarsler mot å la dette gå utover minoriteter og flyktninger på den andre.

Over 6000 drepte

Som bakteppe til Paris-angrepet ser man gjerne på det dobbelte selvmordsangrepet i Beirut dagen før, som etterlot seg 43 døde og over 200 sårede, og det som later til å ha vært en sprengning av et russisk passasjerfly over Sinaihalvøya 31. oktober, der samtlige 224 om bord ble drept. I tillegg kan man nevne selvmordsangrepet og veibomben i Bagdad samme dag, med til sammen 26 omkomne. For oss her i til lands har det også gjort inntrykk at et norsk gissel skal være drept.

Men igjen snakker vi kun om overflaten. Toppen av IS-fjellet, om du vil. Ifølge en fersk forskningsrapport tok terroraksjoner utført i IS sitt navn 6073 liv i 2014. Dette tallet overgås bare av hovedsakelig nigerianske Boko Haram, som i mars i år faktisk sverget troskap til IS, med sine 6644. Til sammen stod de for 51% av samtlige dødsfall forårsaket av terrororganisasjoner det året.

Disse tallene gjaldt imidlertid bare terroraksjoner – rapporten skiller mellom dødsfall på grunn av terrorisme og dødsfall i mer ordinær krigføring («battlefield deaths»). Og ettersom IS faktisk prøver å bygge en stat i Syria og Irak, er det neppe så overraskende at de er ansvarlige for langt flere dødsfall i sistnevnte gruppe – hele 20000.’

Views of ISIS Overwhelmingly Negative

Muslimske holdninger til IS

Men dette skal egentlig handle om hva muslimer mener om IS. Og ettersom det aller meste av skaden organisasjonen utfører er mot muslimer og i muslimskdominerte land, skulle man ikke tro at de meningene er særlig positive, sånn i gjennomsnitt.

Og denne troen støttes av den spørreundersøkelsen som Pew Research Center utførte i april og mai i år – vel å merke lenge før den siste tidens mye omtalte terrorhandlinger.

Innbyggere i 11 ulike land med stor muslimsk befolkning ble spurt om deres syn på IS var svært positivt, noe positivt, noe negativt eller svært negativt. De inkluderte landene var Tyrkia, Jordan, Libanon, De palestinske territoriene, Israel, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Burkina Faso, Nigeria og Senegal. The CIA World Factbook oppgir at Israel har 17.5% muslimer, men ellers er minst 50% av befolkningen muslimsk i hvert land (med spenn fra 50% i Nigeria til godt over 90% i land som Senegal, Jordan og Tyrkia). Ikke bare muslimer ble spurt, men Pew spesifiserer: «In those countries with mixed religious and ethnic populations, negative views of ISIS cut across these lines.»

Og negativt var det. Pakistan skiller seg klart ut med bare 28% som oppgav svært eller noe negativ holdning, men det bør legges merke til at hele 62% ikke visste eller unnlot å svare. 9% var positivt innstilt, hvorav 1% svært positivt.

På den andre enden av skalaen finner vi Libanon. Ser vi landet under ett, var det 1% som ikke svarte/ikke visste, 99% som var svært negativt innstilt og 1% som var noe negativt innstilt (grunnet avrunding går det ikke opp i 100). Antallet med positivt syn var med andre ord ikke stort nok til å synes på oversikten. Deler man svarene inn etter religion, nyanseres bildet en smule: 100% av kristne og sjiamuslimer oppgir negativt syn, det er til og med 0% som tviler, mens 1% av sunnimuslimer er positivt innstilt og 2% unnlater å svare. IS er en sunnimuslimsk organisasjon.

I samtlige land utenom Pakistan har majoriteten et negativt syn på IS. Nigeria har flest med positivt syn av alle de elleve landene – inkludert Pakistan – med 14% (7% svært positivt, 7% noe positivt), men det er flere (20%) som ikke svarer/ikke vet. Nigeria er kjernestedet for Boko Haram, noe som nok kan trekke i begge retninger. I Senegal, som har nest lavest andel med negativt syn etter Pakistan, er det 60% negative, 11% positive og hele 29% av resten. Andelen med negativt syn er 64% i både Burkina Faso og Malaysia, men de positive er nede på henholdsvis 8% og 11%.

Mange av disse landene befinner seg langt vekk fra IS sin krigføring, så man kan anta at en del ikke føler at konflikten er særlig relevant for dem. Alle de fire landene med flest negativt innstilte respondenter er da også naboer til Syria og/eller Irak. Disse fire er Libanon (100%), Israel (97%), Jordan (94%) og De palestinske territorier (84%).

Underligere er det at under fjerntliggende Indonesia (79%) finner vi, med bare 73%, IS sin i hvert fall formelt sett bitre fiende Tyrkia, som grenser til både Syria og Irak – og som UNHCR forventer vil huse 1.9 millioner flyktninger og asylsøkere innen 2015 er omme. Men dette kan gjenspeile at IS’ kanskje verste fiender er kurdere, som Tyrkia har et mildt sagt anstrengt forhold til på grunn av innenrikspolitiske forhold. Tyrkia later jo også til å være mindre opptatt av å bekjempe IS enn de sier, og mer opptatt av å lage vansker for kurderne. Men det skal sies at andelen svært positivt innstilte tyrkiske respondenter er på 1%, mens 7% er noe positive.

Views of ISIS by Religion, Ethnicity and Region

Religiøse skillelinjer

La oss avslutningsvis kikke kort på forskjellene mellom svarene til ulike grupper, for de landene Pew gir oss en oversikt over: Libanon, Israel, De palestinske territoriene, Burkina Faso, Nigeria og Malaysia. Kuriøst nok oppgis tall for ulike religiøse grupper i fire av dem, mens det for de to siste – Israel og De palestinske territoriene – er henholdsvis etniske og geografiske forskjeller det er snakk om.

Så la oss se på Israel og Palestina først. For sistnevnte går skillelinjen mellom Gazastripen og Vestbredden. Interessant nok er Hamas-dominerte Gaza langt mer negativt innstilt, 92 %, mot 79% på Vestbredden. Dette kan kanskje ses i lys av at Hamas, som har et palestinsk-nasjonalistisk snarere enn globalt fokus, har slått ned på jihadistgrupper som har motsatt seg våpenhvileavtalene deres med Israel og Vestbreddens Fatah. Dette strider klart imot IS’ interesser – og har fått dem til å erklære at de skal knuse Hamas, så vel som Israel og Fatah.

Blant Israels jøder finner man 0% positivt innstilte, mens tallet er 4% for araberne. 2% av jødene vet faktisk ikke, eller svarte ikke, mot 5% av araberne. Antydningen av at det finnes så mange israelske jøder som er usikre at det faktisk er målbart, er kanskje mest overraskende her.

Forskjellene mellom Libanons religiøse grupper har vi allerede sett på. For Burkina Faso, Nigeria og Malaysia er det også mer støtte for IS blant muslimer enn andre, men den muslimske majoriteten er alltid negativ. Størst forskjell er det i Nigeria, der 20% av muslimene er positivt innstilt, mot 7% av de kristne. Det er kanhende noe kuriøst at man finner målbare mengder positivt innstilte respondenter også blant ikke-muslimer. I Burkina Faso er tallet blant kristne 5%, og i Malaysia er det 6% for den buddhistiske befolkningen. I alle tre er det også flere ikke-muslimer enn muslimer som ikke vet/ikke svarer, så det kan være at mange ikke mangler kunnskap eller interesse for temaet.

Avslutning

Oppsummert: Samtlige omtalte land og grupper har bare mindre minoriteter med sympati for IS – stort sett under 10%. Samtlige land, unntatt Pakistan, og samtlige grupper har majoriteter på minst 60% med negativt syn. Organisasjonen har noe mer støtte blant muslimer enn blant andre. Naboene misliker IS mest.

Religioner.no-lenker:

 , , , , , , ,