Aktuelt

– Islam er ondskap, men det var jo hyggelig å bli invitert til moskeen.

Hans Olav Arnesen      |      21/07/2013

Arne Tumyr og resten av SIAN syntes det var hyggelig å bli invitert til moskeen, men han fastholdt at islam var ondskap satt i system. I Minhaj-ul Quran var man godt fornøyd med møtet.

Tekst: May-Lisbeth Brew. Foto: Hans Olav Arnesen.

P1040550

Ejaz Ahmed Waraich

Da Minhaj-ul-Quran moskéen på Vålerenga inviterte organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge til dialog valgte fem antiislamister, med Arne Tumyr i spissen, å takke ja.

Før arrangementet spurte Religioner.no Mohammad Abu-Bakar Al-Siddiq, moskeens talsmann, om hvilke forventninger de hadde til lørdagens dialogmøte.

– Vi inviterte til et dialogmøte fordi vi tenker at man vet jo ikke helt hva som er grunnen til at motparten har de meningene man har. Det er spennende å høre hva de tenker og hva som er årsaken til at de tenker som de gjør. Og vi kan få presentert hva vi som organisasjon står for. Vi står for mye av det de sier at vi ikke står for. Vi står for demokrati, og er mot terror og selvmordsbombing.

En av SIAN-medlemmene gikk med en T-skjorte hvor det stod “Delete Islam”. Kanskje ikke det mest forsonlige budskapet å pryde seg med foran et dialogmøte, men Mohammad Abu Bakar Al-Siddiq fra Minhaj-moskeen lot seg ikke provosere:

– De har sin mening og jeg har min, og jeg respekterer at de har en annen mening enn meg. Det føler jeg at er det viktigste for meg som en god muslim og gjøre. Om han har en T-skjorte som det, ja det er hans valg hva han vil ha på seg, og det gir ikke anstøt til meg.

P1040673

Nektet å ta av skoene i moskeen

SIAN-medlemmene ville ikke føye seg for islamsk skikk, som å ta av seg skoene når man går inn i moskeen, men fant en oppfinnsom måte å unngå dette på. Istedenfor å ta av seg skoene hadde Arne Tumyr gått til anskaffelse av blå beskyttelseshetter, slik man for eksempel bruker i svømmehaller. Grunnen til dette var ifølge Tumyr at:

«Ved å ta av seg skoene gjør du to ting: du passer på at du ikke smusser til teppet, også tar du av skoene for Allah! Du tar av skoene for Allah, for å vise respekt for Allah. Alle oss fra SIAN, vi har disse beskyttelseshettene på. Vi er ikke muslimer, men vi tar hensyn til hygieniske regler. Men det var jo hyggelig. Jeg ventet jo kanskje at vi ikke ville komme inn med disse skoene, men jeg har ikke hørt et ord. Vi hadde på forhånd blitt enige om at hvis vi ikke kom inn med disse hettene på, vel, så går vi ikke inn i moskeen.»

Dialog eller debatt?

Dialogmøtet startet med at Forstander Ejaz Ahmed Waraich ønsket gjestene velkommen og spesifiserte at:

«Noen vil se på dette som en debatt, men det er ikke noe debatt fra vår side. Vi strekker ut hånda og vil ha dialog.»

Deretter presenterte han Minhaj-ul Qurans organisasjonsstruktur, inkludert kvinnegrupper og konfliktråd. Etter denne innledningen oppfordret Waraich gjestene til å ta seg en matbit  – det var satt frem frukt, kake,  brus med mer. Tumyr spurte da om ikke vertene kunne spise sammen med dem. Noe Forstanderen avslo med at det var ramadan og de måtte faste til solen gikk ned.

«Men gjestene våre trenger ikke gjøre det samme, for det er ikke obligatorisk for dere, men det er obligatorisk for oss.»

P1040582

Arne Tumyr

Islam er terror!

Arne Tumyr hadde på forhånd varslet at han skulle gi vertene en «lekse de sent vil glemme”. Og når han entret talerstolen holdt han heller ikke noe tilbake. Han startet med å takke for ”den strålende invitasjonen” og påpekte at SIAN ikke har noe imot muslimer som mennesker :

«Det vi har noe imot er det systemet de representerer, den ideologien som vi sterkt tar avstand fra.»

Deretter påpekte han segregeringen i forsamlingen. Menn på den ene siden og til jentene:

«(…) med sin islamske uniform, som skjuler det flotte håret, så vil jeg si: Kast uniformen og gå å sitt ned blant gutta, slik vi gjør i det norske samfunnet. Nei dere gjør ikke det. Dere signaliserer at dere er muslimer, dere ikke vil integreres, dere vil ikke gifte dere med norske menn. Dere kan ikke gifte dere med norske menn!  For Allah sier at det er forbudt. Og det, kjære tilhørere er i strid med menneskerettighetene.»

Deretter gikk Tumyr videre i å presentere SIANs syn på Islam:  «Islam er terror – og krig. Terrorisme hører med til » og videre at islam «(…) har elementer i seg av en totalitær, politisk, religiøs, kulturell, sosial bevegelse». Videre sa Tumyr at dersom man skal få til en dialog må religionen revolusjoneres

«Skal vi akseptere islam i det vestlige samfunn, så er det et totalt annet innhold vi må ha fra islam. Og når det skjer så vil vi si til muslimene: hjertelig velkommen. Når jeg hører på Yousef Assidiq komme med uttalelser som er stikk i strid med det islam står for blir jeg fristet til å kalle ham en reformator, men jeg frykter at han vil bli utstøtt.»

Klimakset i Tumyrs tale var da han anklaget menigheten for å tale med to tunger, noe du kan lese mer om her.

P1040594

Iqra Ejaz har selv valgt å gå med hijab.


Jihad – en voldsom anstrengelse og Sharia

Iqra Ejaz var en av kvinnene som plukket opp hansken Tumyr hadde kastet.

«Dere hørte at hijab er tvang, dere hørte det? Vel, jeg bruker hijab, og jeg har valgt det helt selv.»

Hun fortsatte:

«Jeg står her og snakker for meg selv som en ung kvinne. Jeg har mastergrad i Organisasjonspsykologi fra Kingston University i England og en bachelor fra Universitetet i Oslo, jeg har gjennom oppveksten drevet med karate, spilt håndball og er kjempeglad i fotball. Jeg er Arsenal-fan. Det er integreringen min. Jeg er integrert!»

Iqra Ejaz fortsatte med å engasjert fortelle hvordan hun oppfatter Jihad. Det er 36 vers i Koranen som handler om Jihad og at ingen av versene nevner Jihad og drap i samme setning, hevder hun. «Det å drepe er ikke jihad, men det å stå imot korrupsjon, diktatur, undertrykkelse og urettferdighet – det er jihad.»

Ejaz fastlo også at hun ikke ønsket noe parallelt lovsystem i form av sharia:

«Jeg går ikke i mot norsk lov, jeg vil ikke ha sharia i Norge. Så lenge jeg har rett til å praktisere min religion ser jeg ikke noen hensikt eller poeng i å ha sharia i Norge.»

Imam Muhammad Iqbal Fani var nestmann på talerstolen. Noen av SIANs medlemmer reagerte på at Imamen skulle snakke på engelsk, men, som det ble forklart, hadde han kun vært i landet i et knapt år.

Imamen startet sitt innlegg med å påpeke at  «Islam er basert på fred, kjærlighet, ærbødighet og forståelse» og at profeten selv hadde migrert og hatt dialog med jøder, kristne og mennesker av andre religioner. Han henvendte seg til SIAN og sa at «som dere kjemper vi også mot terrorisme.» Han leste verset fra Koranen som åpner fatwaen som forbyr terrorisme og selvmordsbombing skrevet av ul-Qadri: «Den som dreper et menneske urettmesssig, gjør det samme som å drepe menneskeheten.»  Han poengterte at Koranen består av over 6000. Bare to vers handler om at man kan kjempe mot dem som angriper deg.

«Det er ikke galt ifølge FNs menneskerettserklæring. Det er noe som er akseptert i alle samfunn.»

Til sist tok imamen opp påstandene om at muslimer generelt, og Muhammad Tahir ul-Qadri spesielt, snakker med to tunger. Det kan du lese mer om her.

P1040597

Imam Muhammad Iqbal Fani

Ekstrem toleranse og Minhaj-ul-Quran tar avstand fra Profetens umma

På slutten av dialogmøtet kom man inn på mange forskjellige temaer, blant annet toleranse. En kvinne fra salen stilte SIAN følgende spørsmål:

«Dere sa at Islam ikke er for toleranse og tålmodighet. Nå som vi har latt dere komme hit å snakke og bare si negative ting om Islam, er det toleranse eller ei?»

Antiislamsten Ronny Alte svarte: «Jeg har gitt Yousef skryt jeg.»  Da kom kvinnen med følgende oppfølgning: «Ja, men da kan vi si at islam er toleranse, fordi vi sitter her og hører på deg og alle andre.»

Arne Tumyr mente derimot at Minhaj-ul Quran på ingen måte kunne sies å representere typiske muslimer:

«Dere er ekstreme i forhold til toleranse, i forhold til islam for øvrig.»

Avslutningsvis utfordret Ronny Alte de tilstedeværende på arrangementet:

«Det er fortsatt et spørsmål som står fullstendig ubesvart. Hvorfor får Profetens Ummah gå i moskeene?»

Dette ble imøtegått av Awais Ejaz, leder av Minhaj Ungdom:

«Profetens Umma ikke er velkomne her. Vi tar avstand fra alle muslimer som fremmer terroristiske handlinger. Sånne ekstreme folk som oppfordrer til terror, de er ikke velkomne i vår fredelige moské, med mindre de endrer sin mening.»

P1040667

Ronny Alte og Awais Ejas

Enighet?

Forstanderen rundet av med å gi den 600 sider lange fatwaen mot terrorisme til SIANs leder Arne Tumyr og Ronny Alte med følgende utsagn: «Dersom dere ikke leser den er det bare fordi dere vil ha noe å snakke om.»

Da møtet var avsluttet var Awais Ejas likevel ikke helt tilfreds, og forsøkte å få til en enighet.

«Kan vi bli enige om en ting før vi forlater rommet her i dag. La oss stå her fremme SIAN og Minhaj og være enige om at terror har ingen religion? Før dere kom i dag så hadde dere et bilde av at islam står for terror. Etter vi har snakket om dette, det dere har fått i gave fra oss, og etter det dere har sett, så håper jeg at vi har klart og fjerne noen misforståelser.

Ronny Alte kom Ejas noe i møte: «Vi kan være enige i det dere sier om at terror har ingen religion.»

Ejas sa da at «Det vi sier er det islam sier»,  hvorav Alte kom med følgende innvending: «Problemet er at terroristene sier akkurat det motsatte. De tror like mye på det de sier, som du tror på det du sier.»

Awais Ejas  svarte da at:

 «Det vi tror er at de er villedet, de er minoritet, de er få, men de har mistolket. Og vi legger ikke skjul på at det fins mennesker som tilhører Islam (red.amn. som er terrorister), dessverre. Det er derfor vi strever dag og natt, for å bekjempe dette. De har muslimsk tilhørighet, ja. Og de blir oppdratt til å bli terrorister, men det er det vi bekjemper. Men vi har også sett andre eksempler. Dere kan ikke legge skjul på det. Det skjedde i Norge 22. Juli, dessverre. Det var ikke en muslim. Det var en kristen og en nordmann.»

«Alte – tar du meg i hånda?»

Alte svarte:

«Jeg tar dere i hånda på at deres versjon av islam ikke  fremmer terror, det kan jeg gjøre. Men jeg tar deg ikke i hånda på at islam, at islamister som har sin tro og sin versjon av Koranen… altså de er islamister. Og de tror like mye på det det de sier, som du tror på det du sier”

P1040665

Ejaz Ahmed Waraich

Hvordan gikk det?

Etter møtet uttalte forstander Ejaz Ahmed Waraich at han var godt fornøyd med møtet. Han innså at partene stod veldig langt fra hverandre, men var fornøyd med at man hadde klart å møtes og avholde et møte. At man ikke hadde klart å oppnå en enighet spilte liten rolle:

–  Det har null betydning for vår del. De står for noen helt andre holdninger og mye de har sagt er feil og viser en mangel på kunnskap. Derfor har vi tilbudt mer tid og ønsker dem gjerne tilbake .

Så alt i alt er du fornøyd?

– Kjempefornøyd!.

Awais Ejas, lederen for Minhaj-ungdom,  hadde ikke gitt opp muligheten for å komme til enighet om terrorisme og snakket med Arne Tumyr etter avslutningen på dialogmøtet. Hvor han poengterte at det eneste tilfellet av terror i Norge ikke var utført av en muslim. «Det vi jobber for er at det ikke blir en muslim som dukker opp i morgen og gjør det samme. Du bør jobbe for at det ikke er en kristen eller en ateist som gjør det samme.» «Nei» utbryter Tumyr jeg jobber mot ondskapen som er islam!» Forstanderen brøt inn og sa til både Tumyr og Ejas «Vi må avslutte nå.»

Samfunnsdebattanten Yousef Assidiq som hadde tatt initiativ til møtet var godt fornøyd etter avslutningen:

– Vi står jo så langt unna hverandre, og vi kom jo ikke hit på en natt. Så det var jo som forventa at det var en vanskelig dialog. Det var mye følelser fra begge sider, men begge sider klarte og beherske seg. Så jeg føler at dialogen gikk kjempebra, selv om man kanskje ikke kom så langt. Og det var kanskje på terror man kom lengst.

Videre poengterer Assidiq:

– Og de tok imot fatwaen vår.

På spørsmål om hva som var den største positive overraskelsen iløpet av kvelden svarer Assidiq med en lettet latter:

At det gikk bra før han fortsetter.

– Vi klarte og holde oss rolig, de klarte og holde seg rolig – og det er jo en veldig god start.

Når lederen for SIAN Arne Tumyr blir spurt om hva som var den største overraskelsen for ham på dialogmøtet kommer svaret raskt og klart:

–  Det var at møteleder og miljøet var såpass tolerante og liberale at de hørte på den leksen som jeg og vi ga forsamlingen. Det var ingen antydning til «Nei nå går du for langt, nå må du stoppe og det er løgn det du sier», den pakken der ble vi helt spart for. Det var veldig positivt. Men det å rydde vekk misforståelser om islam, eller at vi fikk en høyere oppfatning av verdiene i islam – det falt pladask til jorden”.

På spørsmål på om han har tenkt å lese fatwaen han fikk utdelt på slutten av møtet svarer Tumyr

– Ja, jeg skal bla igjennom den.

Er allting godt?

Det var to grupper mennesker med enorme forskjeller som møttes til dialog i moskeen på Vålerenga, og det var vel heller ikke sånn at det ble presentert noe helt nytt. Begge sider kom med sine synspunkter – og disse har man jo gjerne hørt før. Men kanskje man ikke skal undervurdere verdien i at man nå møtes og sier hva man mener til hverandre – istedenfor om hverandre?

Og ingen kan si at kvelden på Minhaj-ul-Quran ikke var spennende og interessant . Vil vi få flere slike møter?

 , , , , , , , , , , , ,